Máy tính mini

Máy tinh mini Intel NUC Kit BOXNUC8i3BEH2 i3 8109U

7,290,000 VND

Máy tinh mini Intel NUC Kit BOXNUC8i3BEH2 i3 8109U

7,290,000 VND

 

Máy tính mini Intel NUC NUC10i5FNH

9,590,000 VND

Máy tính mini Intel NUC NUC10i5FNH

9,590,000 VND

 

Máy tinh Mini Intel NUC NUC10i3FNH

7,490,000 VND

Máy tinh Mini Intel NUC NUC10i3FNH

7,490,000 VND

 

Máy tính mini Intel NUC NUC10i7FNH

13,690,000 VND

Máy tính mini Intel NUC NUC10i7FNH

13,690,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868