Ổ cứng HDD

WD 2TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

3,169,000 VND

WD 2TB/ 7200Rpm/ Cache 64M/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

3,169,000 VND

 

WD 4TB/ 7200Rpm/ Cache 256MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

5,049,000 VND

WD 4TB/ 7200Rpm/ Cache 256MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Caviar Black

5,049,000 VND

 

WD 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

1,549,000 VND

WD 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

1,549,000 VND

 

WD 2TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

1,949,000 VND

WD 2TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

1,949,000 VND

 

WD 3TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

2,649,000 VND

WD 3TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

2,649,000 VND

 

WD 4TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

3,089,000 VND

WD 4TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

3,089,000 VND

 

WD 6TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

4,899,000 VND

WD 6TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ IntelliPower - Caviar Red

4,899,000 VND

 

Seagate 2TB/ Cache 256MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

1,549,000 VND

Seagate 2TB/ Cache 256MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

1,549,000 VND

 

Seagate 3TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

2,279,000 VND

Seagate 3TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

2,279,000 VND

 

Seagate 4TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

2,649,000 VND

Seagate 4TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng

2,649,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868