Lọc kết quả theo thương hiệu

Ổ cứng SSD Lexar NM620-2TB M.2 2280 PCIe

9,299,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-2TB M.2 2280 PCIe

9,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-1TB M.2 2280 PCIe

3,690,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-1TB M.2 2280 PCIe

3,690,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-512GB M.2 2280 PCIe

1,859,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-512GB M.2 2280 PCIe

1,859,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM620-256GB M.2 2280 PCIe

1,090,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM620-256GB M.2 2280 PCIe

1,090,000 VND

 

Ổ cứng SSD lexar NM100-256GB 256GB M.2 2280 SATA III

879,000 VND

Ổ cứng SSD lexar NM100-256GB 256GB M.2 2280 SATA III

879,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM100-512GB M.2 2280 SATA III

1,599,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM100-512GB M.2 2280 SATA III

1,599,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM100-128GB M.2 2280 SATA III

590,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM100-128GB M.2 2280 SATA III

590,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM610-250GB M.2 2280 NVMe

990,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM610-250GB M.2 2280 NVMe

990,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NQ100-240GB Sata3

839,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NQ100-240GB Sata3

839,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS10 Lite 120GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

609,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS10 Lite 120GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

609,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM610 1TB M.2 2280 NVMe

2,999,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM610 1TB M.2 2280 NVMe

2,999,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NM610 500GB M.2 2280 NVMe

1,759,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NM610 500GB M.2 2280 NVMe

1,759,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 1TB 2.5” SATA III (6Gb/s)

2,999,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 1TB 2.5” SATA III (6Gb/s)

2,999,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 512GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

1,639,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 512GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

1,639,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

949,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

949,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

590,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

590,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868