Lọc kết quả theo danh mục
Lọc kết quả theo thương hiệu

Leadtek NVIDIA Quadro RTX A5500 24GB GDDR6

104,640,000 VND

Leadtek NVIDIA Quadro RTX A5500 24GB GDDR6

104,640,000 VND

 

VGA Leadtek nVidia Quadro T400 4GB GDDR6

4,470,000 VND

VGA Leadtek nVidia Quadro T400 4GB GDDR6

4,470,000 VND

 

VGA Leadtek nVidia Quadro T1000 8GB GDDR6

11,080,000 VND

VGA Leadtek nVidia Quadro T1000 8GB GDDR6

11,080,000 VND

 

Leadtek nVidia Quadro RTX A5000 24GB GDDR6

66,690,000 VND

Leadtek nVidia Quadro RTX A5000 24GB GDDR6

66,690,000 VND

 

Leadtek nVidia Quadro T1000 4GB GDDR6

8,950,000 VND

Leadtek nVidia Quadro T1000 4GB GDDR6

8,950,000 VND

 

Leadtek nVidia Quadro RTX A6000 48GB GDDR6

136,870,000 VND

Leadtek nVidia Quadro RTX A6000 48GB GDDR6

136,870,000 VND

 

Leadtek NVIDIA Quadro RTX4000 8GB GDDR6 256-bit

23,490,000 VND

Leadtek NVIDIA Quadro RTX4000 8GB GDDR6 256-bit

23,490,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868