Keycap AKKO 9009 Retro R2 (38 nút)

399,000 VND

Keycap AKKO 9009 Retro R2 (38 nút)

399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3061S Neon RGB Bluetooth 5.0 (Gateron switch)

1,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3061S Neon RGB Bluetooth 5.0 (Gateron switch)

1,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Horizon (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Horizon (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS Matcha Red Bean (Gateron cap switch)

2,099,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS Matcha Red Bean (Gateron cap switch)

2,099,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 DS Horizon (Akko switch v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 DS Horizon (Akko switch v2)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn di AKKO Ocean Star XXL

399,000 VND

Bàn di AKKO Ocean Star XXL

399,000 VND

 

AKKO keycap set – NEON (PBT Double-Shot, Cherry profile, 157 nút)

899,000 VND

AKKO keycap set – NEON (PBT Double-Shot, Cherry profile, 157 nút)

899,000 VND

 

Keycap Akko World Tour Tokyo R2 – 28 keys

350,000 VND

Keycap Akko World Tour Tokyo R2 – 28 keys

350,000 VND

 

Keycap Akko World Tour Tokyo R2 – 49 keys (Language Kit)

399,000 VND

Keycap Akko World Tour Tokyo R2 – 49 keys (Language Kit)

399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Black (Gateron switch)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Black (Gateron switch)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Rose Red (Gateron switch)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Rose Red (Gateron switch)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 Steam Engine (Akko switch v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 Steam Engine (Akko switch v2)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 Steam Engine (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 Steam Engine (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Pink (Akko switch)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Pink (Akko switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Pink (Cherry switch)

1,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Pink (Cherry switch)

1,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Black (Akko switch)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Black (Akko switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Black (Cherry switch)

1,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087S RGB – Black (Cherry switch)

1,999,000 VND

 

Kê tay AKKO Monet’s Pond – 108 Fullsize

350,000 VND

Kê tay AKKO Monet’s Pond – 108 Fullsize

350,000 VND

 

Bàn di AKKO Monet’s Pond XXL

399,000 VND

Bàn di AKKO Monet’s Pond XXL

399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 Monet’s Pond (Akko switch v2)

1,799,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 Monet’s Pond (Akko switch v2)

1,799,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS Matcha Red Bean (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko 3068 Silent – Bluetooth 5.0 – Led trắng (Akko switch v2)

1,399,000 VND

Bàn phím cơ Akko 3068 Silent – Bluetooth 5.0 – Led trắng (Akko switch v2)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 One Piece – Luffy (Akko switch v2)

1,499,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 One Piece – Luffy (Akko switch v2)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 One Piece – Luffy (Akko switch v2)

1,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 v2 One Piece – Luffy (Akko switch v2)

1,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 Dragon Ball Z – Vegeta (Akko switch)

1,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 Dragon Ball Z – Vegeta (Akko switch)

1,699,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868