Stab bàn phím cơ AKKO Screw-in PCB Mount (Clear / Sakura Pink)

299,000 VND

Stab bàn phím cơ AKKO Screw-in PCB Mount (Clear / Sakura Pink)

299,000 VND

 

AKKO Keycap set – Tiffany Blue (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – Tiffany Blue (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap set – Clear (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – Clear (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3084B Plus World Tour Tokyo R2 (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

2,199,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3084B Plus World Tour Tokyo R2 (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

2,199,000 VND

 

Kit bàn phím cơ AKKO Designer Studio – MOD008 (Pearl White)

4,499,000 VND

Kit bàn phím cơ AKKO Designer Studio – MOD008 (Pearl White)

4,499,000 VND

 

Kit bàn phím cơ AKKO Designer Studio – MOD008

3,999,000 VND

Kit bàn phím cơ AKKO Designer Studio – MOD008

3,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 Sailor Moon Crystal (AKKO CS Sakura switch)

1,899,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 Sailor Moon Crystal (AKKO CS Sakura switch)

1,899,000 VND

 

Bàn phím AKKO ACR Pro Alice Plus (RGB / Hotswap / AKKO CS Crystal / Gasket Mount)

2,899,000 VND

Bàn phím AKKO ACR Pro Alice Plus (RGB / Hotswap / AKKO CS Crystal / Gasket Mount)

2,899,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098B Multi-modes 9009 (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch)

2,199,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098B Multi-modes 9009 (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch)

2,199,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098B Multi-modes Black & Cyan (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch)

2,199,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098B Multi-modes Black & Cyan (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch)

2,199,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098S One Piece (Hotswap / RGB / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

2,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098S One Piece (Hotswap / RGB / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

2,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 5108 World Tour Tokyo R2 SP (Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

2,299,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 5108 World Tour Tokyo R2 SP (Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

2,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3098B Multi-modes Doll of the Princess (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch)

2,199,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3098B Multi-modes Doll of the Princess (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch)

2,199,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3084B Plus Black & Gold (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

2,099,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3084B Plus Black & Gold (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

2,099,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3084B Plus Silent (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

2,099,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3084B Plus Silent (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly sw)

2,099,000 VND

 

AKKO Keycap Set – White on Black WoB (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap Set – White on Black WoB (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap Set – OceanStar (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap Set – OceanStar (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap Set – Black on White BoW (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap Set – Black on White BoW (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap set – Black (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – Black (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap set – White (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – White (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap set – Pink (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – Pink (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

699,000 VND

 

Bàn phím AKKO PC75B Plus Year of Tiger (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / Lubed switch)

2,799,000 VND

Bàn phím AKKO PC75B Plus Year of Tiger (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / Lubed switch)

2,799,000 VND

 

Bàn phím AKKO PC75B Plus Blue on White (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch)

2,499,000 VND

Bàn phím AKKO PC75B Plus Blue on White (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch)

2,499,000 VND

 

Bàn phím AKKO PC75B Plus Black & Silver (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch

2,499,000 VND

Bàn phím AKKO PC75B Plus Black & Silver (Bluetooth 5.0 / Wireless 2.4Ghz / Hotswap / Foam tiêu âm / AKKO CS Jelly switch

2,499,000 VND

 

AKKO CS switch – Wine Red (Lubed / 45 switch)

359,000 VND

AKKO CS switch – Wine Red (Lubed / 45 switch)

359,000 VND

 

AKKO CS Switch – Jelly Purple (45 switch)

270,000 VND

AKKO CS Switch – Jelly Purple (45 switch)

270,000 VND

 

AKKO CS Switch – Sakura (45 switch)

270,000 VND

AKKO CS Switch – Sakura (45 switch)

270,000 VND

 

AKKO Keycap set – Black & Cyan (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút)

999,000 VND

AKKO Keycap set – Black & Cyan (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút)

999,000 VND

 

AKKO Keycap set – Black & Rose (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút)

999,000 VND

AKKO Keycap set – Black & Rose (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút)

999,000 VND

 

AKKO Keycap set – Black & Silver (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút)

999,000 VND

AKKO Keycap set – Black & Silver (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút)

999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868