Tai nghe DAREU EH925 BLACK RED RGB

999,000 VND

Tai nghe DAREU EH925 BLACK RED RGB

999,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH722s MAGIC QUEEN

699,000 VND

Tai nghe DAREU EH722s MAGIC QUEEN

699,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925 RGB PRO

1,290,000 VND

Tai nghe DAREU EH925 RGB PRO

1,290,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP108 QUEEN (450 x 400 x 5mm)

249,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP108 QUEEN (450 x 400 x 5mm)

249,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP108 CORAL (450 x 400 x 5mm)

249,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP108 CORAL (450 x 400 x 5mm)

249,000 VND

 

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK520 (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

990,000 VND

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK520 (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

990,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU A918 - BLACK (PixArt PAW3335)

749,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU A918 - BLACK (PixArt PAW3335)

749,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU EM928 (PixArt PAW3389, LED RGB)

799,000 VND

Chuột Gaming DAREU EM928 (PixArt PAW3389, LED RGB)

799,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU ESP109 XL (900 x 350 x 3mm)

299,000 VND

Bàn di chuột DAREU ESP109 XL (900 x 350 x 3mm)

299,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM115G Pink

169,000 VND

Chuột không dây DAREU LM115G Pink

169,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU EM905 PRO - BLACK (LED RGB, BRAVO sensor)

649,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU EM905 PRO - BLACK (LED RGB, BRAVO sensor)

649,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU EM905 PRO - PINK (LED RGB, BRAVO sensor)

649,000 VND

Chuột không dây Gaming DAREU EM905 PRO - PINK (LED RGB, BRAVO sensor)

649,000 VND

 

Chuột DAREU LM103 (USB)

99,000 VND

Chuột DAREU LM103 (USB)

99,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87s - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

649,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87s - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

649,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK169 104KEY (MULTI LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

690,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK169 104KEY (MULTI LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

690,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

590,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

590,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH416

499,000 VND

Tai nghe DAREU EH416

499,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925s RGB

999,000 VND

Tai nghe DAREU EH925s RGB

999,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK815 104KEY (MULTI LED Blue/ Brown/ Red D switch)

749,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK815 104KEY (MULTI LED Blue/ Brown/ Red D switch)

749,000 VND

 

Bàn di chuột DAREU 05 L (440 x 350 x 4mm)

199,000 VND

Bàn di chuột DAREU 05 L (440 x 350 x 4mm)

199,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH925 RGB

999,000 VND

Tai nghe DAREU EH925 RGB

999,000 VND

 

Tai nghe DAREU VH350se (jack USB + 3.5)

299,000 VND

Tai nghe DAREU VH350se (jack USB + 3.5)

299,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU EM908 (LED RGB, BRAVO sensor)

399,000 VND

Chuột Gaming DAREU EM908 (LED RGB, BRAVO sensor)

399,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM117G Black

169,000 VND

Chuột không dây DAREU LM117G Black

169,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU LM145 BLACK/ GRAY (MULTI LED, Avago 3050)

299,000 VND

Chuột Gaming DAREU LM145 BLACK/ GRAY (MULTI LED, Avago 3050)

299,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU EM906 (LED RGB, Avago 3050)

399,000 VND

Chuột Gaming DAREU EM906 (LED RGB, Avago 3050)

399,000 VND

 

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU CK526s 104KEY (MULTI LED Blue D Optical switch)

889,000 VND

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU CK526s 104KEY (MULTI LED Blue D Optical switch)

889,000 VND

 

Tai nghe DAREU EH722s

699,000 VND

Tai nghe DAREU EH722s

699,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU DK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

Bàn phím cơ Gaming DAREU DK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868