XIGMATEK X20F (EN45457) - RGB FIXED

99,000 VND

Thông tin sản phẩm

Bảo hành: 06 THÁNG

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm liên quan

XIGMATEK FROZR-O 240 (EN46560) - ARGB, OLED-PUMP, ALL IN ONE WATERCOOLING

3,299,000 VND

XIGMATEK FROZR-O 240 (EN46560) - ARGB, OLED-PUMP, ALL IN ONE WATERCOOLING

3,299,000 VND

 

XIGMATEK STARZ - X20A ARTIC ARGB (EN46782) - PACK x3, CONTROLLER

466,000 VND

XIGMATEK STARZ - X20A ARTIC ARGB (EN46782) - PACK x3, CONTROLLER

466,000 VND

 

XIGMATEK STARZ - X20A ARGB (EN46775) - PACK x3, CONTROLLER

399,000 VND

XIGMATEK STARZ - X20A ARGB (EN46775) - PACK x3, CONTROLLER

399,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARTIC ARGB (EN46461): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARTIC ARGB (EN46461): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ROYAL - BR120 ARGB (EN46119): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ROYAL - BR120 ARGB (EN46119): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III DX200 ARGB (EN46089): HUB FAN (PACK x2, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

XIGMATEK GALAXY III DX200 ARGB (EN46089): HUB FAN (PACK x2, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARGB (EN45433): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARGB (EN45433): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

 

XIGMATEK X20C (EN45464) - RGB CIRCLE

149,000 VND

XIGMATEK X20C (EN45464) - RGB CIRCLE

149,000 VND

 

XIGMATEK X20F (EN45457) - RGB FIXED

99,000 VND

XIGMATEK X20F (EN45457) - RGB FIXED

99,000 VND

 

XIGMATEK S12R (EN43958) - SQUARE RING RGB LED

199,000 VND

XIGMATEK S12R (EN43958) - SQUARE RING RGB LED

199,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868