ASUS

Asus A412DA-EK346T/ Ryzen R3-3200U/ 4GB/ 512GB/ 14.0"/ Win10/ Silver

10,990,000 VND

Asus A412DA-EK346T/ Ryzen R3-3200U/ 4GB/ 512GB/ 14.0"/ Win10/ Silver

10,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Zenbook UX481FL-BM048T/ i5-10210U/ 8GD/ 512G SSD/ 14.0/ VGA 2GD5/ W10

24,990,000 VND

Asus Zenbook UX481FL-BM048T/ i5-10210U/ 8GD/ 512G SSD/ 14.0/ VGA 2GD5/ W10

24,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FA506II-AL012T/ Ryzen 5-4600H/ 8GB/ SSD 512GB/ 15.6"/ VGA 4GB/ W10

20,890,000 VND

Asus FA506II-AL012T/ Ryzen 5-4600H/ 8GB/ SSD 512GB/ 15.6"/ VGA 4GB/ W10

20,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Zenbook UX334FAC-A4059T/ i5-10210U/ 8GD/ SSD 512GB/ 13.3/ W10/ Blue

21,590,000 VND

Asus Zenbook UX334FAC-A4059T/ i5-10210U/ 8GD/ SSD 512GB/ 13.3/ W10/ Blue

21,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus TM420IA-EC031T/ Ryzen 5 4500U/ 8GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10

15,890,000 VND

Asus TM420IA-EC031T/ Ryzen 5 4500U/ 8GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10

15,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Zenbook UX334FAC-A4060T/ i5-10210U/ 8GD/ SSD 512 GB/ 13.3"/ W10/ Silver

21,690,000 VND

Asus Zenbook UX334FAC-A4060T/ i5-10210U/ 8GD/ SSD 512 GB/ 13.3"/ W10/ Silver

21,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Gaming FX505DT-AL118T/ Ryzen 5 3550H/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ VGA 4GB/ Win10/ Gun Meta

17,090,000 VND

Asus Gaming FX505DT-AL118T/ Ryzen 5 3550H/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ VGA 4GB/ Win10/ Gun Meta

17,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S333JA-EG003T/ I5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 13.3 FHD/ Win10/ White

17,890,000 VND

Asus S333JA-EG003T/ I5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 13.3 FHD/ Win10/ White

17,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A412FA-EK1187T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10

11,690,000 VND

Asus A412FA-EK1187T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10

11,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A412FA-EK1188T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10/ Silver

11,690,000 VND

Asus A412FA-EK1188T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10/ Silver

11,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X409JA-EK283T/ i3-1005G1/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10

10,190,000 VND

Asus X409JA-EK283T/ i3-1005G1/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10

10,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus M533IA-BQ132T/ R5 4500U/ 8GB/ 512G / 15.6"/ W10/ White

16,490,000 VND

Asus M533IA-BQ132T/ R5 4500U/ 8GB/ 512G / 15.6"/ W10/ White

16,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S333JA-EG034T/ I5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 13.3” FHD/ W10/ Black

17,890,000 VND

Asus S333JA-EG034T/ I5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 13.3” FHD/ W10/ Black

17,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S333JA-EG044T/ i7-1065G7/ 8GB/ 512GB/ 13.3”/ Win10/ White

21,490,000 VND

Asus S333JA-EG044T/ i7-1065G7/ 8GB/ 512GB/ 13.3”/ Win10/ White

21,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A412FA-EK287T/ i3 8145U/ 4GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10/ Blue

11,290,000 VND

Asus A412FA-EK287T/ i3 8145U/ 4GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10/ Blue

11,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Zenbook UX334FLC-A4096T/ i5-10210U/ 8GD/ SSD 512GB/ VGA 2G/ 13.3/ W10/ Blue

23,190,000 VND

Asus Zenbook UX334FLC-A4096T/ i5-10210U/ 8GD/ SSD 512GB/ VGA 2G/ 13.3/ W10/ Blue

23,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X509UA-EJ116T/ i3 7020U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ WIn10/ Silver

9,790,000 VND

Asus X509UA-EJ116T/ i3 7020U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ WIn10/ Silver

9,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A512DA-EJ406T/ Ryzen R5-3500U/ 8GB DDR4/ 512G SSD/ 15.6"/ W10/ Silver

13,690,000 VND

Asus A512DA-EJ406T/ Ryzen R5-3500U/ 8GB DDR4/ 512G SSD/ 15.6"/ W10/ Silver

13,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A512FA-EJ1281T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 15.6”/ W10/ Silver

15,890,000 VND

Asus A512FA-EJ1281T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 15.6”/ W10/ Silver

15,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A412FA-EK734T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 14.0/ Win10/ Silver

15,590,000 VND

Asus A412FA-EK734T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 14.0/ Win10/ Silver

15,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus D409DA-EK151T/ R3-3200U/ 4GB/ 256G/ 14.0"/ Win10

9,390,000 VND

Asus D409DA-EK151T/ R3-3200U/ 4GB/ 256G/ 14.0"/ Win10

9,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A412DA-EK144T/ R5-3500U/ 8GB/ 512GB SSD/ 14.0/ W10

13,490,000 VND

Asus A412DA-EK144T/ R5-3500U/ 8GB/ 512GB SSD/ 14.0/ W10

13,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A512DA-EJ422T/ Ryzen R5-3500U/ 8GB/ 512G SSD/ 15.6"/ WIN10/ Grey

13,590,000 VND

Asus A512DA-EJ422T/ Ryzen R5-3500U/ 8GB/ 512G SSD/ 15.6"/ WIN10/ Grey

13,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X409JA-EK014T/ i5 1035G1/ 4GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10/ Silver

13,590,000 VND

Asus X409JA-EK014T/ i5 1035G1/ 4GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10/ Silver

13,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X509JA-EJ021T/ i5 1035G1/ 4GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ W10/ Silver

13,990,000 VND

Asus X509JA-EJ021T/ i5 1035G1/ 4GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ W10/ Silver

13,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X509JP-EJ013T/ i5 1035G1/ 4GB/ 512GB SSD/ VGA 2G/ 15.6"/ W10/ Silver

15,390,000 VND

Asus X509JP-EJ013T/ i5 1035G1/ 4GB/ 512GB SSD/ VGA 2G/ 15.6"/ W10/ Silver

15,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S433FA-EB052T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 14.0”/ W10/ White

17,390,000 VND

Asus S433FA-EB052T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 14.0”/ W10/ White

17,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S433FA-EB053T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ W10/ Black

17,390,000 VND

Asus S433FA-EB053T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ W10/ Black

17,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S433FA-EB054T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 14.0”/ W10/ Red

17,390,000 VND

Asus S433FA-EB054T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 14.0”/ W10/ Red

17,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S533FA-BQ011T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 15.6/ W10/ Black

17,890,000 VND

Asus S533FA-BQ011T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 15.6/ W10/ Black

17,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868