ASUS

Asus A412DA-EK346T/ Ryzen R3-3200U/ 4GB/ 512GB/ 14.0"/ Win10/ Silver

10,990,000 VND

Asus A412DA-EK346T/ Ryzen R3-3200U/ 4GB/ 512GB/ 14.0"/ Win10/ Silver

10,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FA506II-AL012T/ Ryzen 5-4600H/ 8GB/ SSD 512GB/ 15.6"/ VGA 4GB/ W10

20,690,000 VND

Asus FA506II-AL012T/ Ryzen 5-4600H/ 8GB/ SSD 512GB/ 15.6"/ VGA 4GB/ W10

20,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FA506IU-AL127T/ R7-4800H/ 8GB/ 512G/ 15.6/ VGA 6GB/ W10

25,790,000 VND

Asus FA506IU-AL127T/ R7-4800H/ 8GB/ 512G/ 15.6/ VGA 6GB/ W10

25,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus TM420IA-EC031T/ Ryzen 5 4500U/ 8GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10

15,890,000 VND

Asus TM420IA-EC031T/ Ryzen 5 4500U/ 8GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10

15,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus ROG Strix G15 G512-IAL001T/ i7-10750H/ 8GB/ SSD 512G/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

27,690,000 VND

Asus ROG Strix G15 G512-IAL001T/ i7-10750H/ 8GB/ SSD 512G/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

27,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Laptop Asus FX505DT-HN478T/ Ryzen 7-3750H/ 8GD/ 512G/ 15.6FHD/ VGA 4G/ W10

18,990,000 VND

Laptop Asus FX505DT-HN478T/ Ryzen 7-3750H/ 8GD/ 512G/ 15.6FHD/ VGA 4G/ W10

18,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A412FA-EK1187T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10

11,590,000 VND

Asus A412FA-EK1187T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10

11,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A412FJ-EK388T/ I7-10510U/ 8Gb/ 512GB/ VGA 2G/14.0/ W10

19,390,000 VND

Asus A412FJ-EK388T/ I7-10510U/ 8Gb/ 512GB/ VGA 2G/14.0/ W10

19,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A412FA-EK1188T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10/ Silver

11,590,000 VND

Asus A412FA-EK1188T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10/ Silver

11,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S333JA-EG034T/ I5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 13.3” FHD/ W10/ Black

17,890,000 VND

Asus S333JA-EG034T/ I5-10210U/ 8GB/ 512GB/ 13.3” FHD/ W10/ Black

17,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X509UA-EJ116T/ i3 7020U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ WIn10/ Silver

9,790,000 VND

Asus X509UA-EJ116T/ i3 7020U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ WIn10/ Silver

9,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X409JA-EK014T/ i5 1035G1/ 4GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10/ Silver

14,090,000 VND

Asus X409JA-EK014T/ i5 1035G1/ 4GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10/ Silver

14,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X409JA-EK012T/ i5 1035G1/ 4GB/ 1TB/ 14.0"/ W10

12,990,000 VND

Asus X409JA-EK012T/ i5 1035G1/ 4GB/ 1TB/ 14.0"/ W10

12,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X509JP-EJ013T/ i5 1035G1/ 4GB/ 512GB SSD/ VGA 2G/ 15.6"/ W10/ Silver

15,890,000 VND

Asus X509JP-EJ013T/ i5 1035G1/ 4GB/ 512GB SSD/ VGA 2G/ 15.6"/ W10/ Silver

15,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FA706IU-H7133T/ R7-4800H/ 8GB/ SSD 512GB/ 17.3"/ VGA 4GB/ W10

26,990,000 VND

Asus FA706IU-H7133T/ R7-4800H/ 8GB/ SSD 512GB/ 17.3"/ VGA 4GB/ W10

26,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FA506II-AL016T/ Ryzen7-4800H/ 8GB/ SSD 512G/ 15.6"/ VGA 4GB/ W10

22,790,000 VND

Asus FA506II-AL016T/ Ryzen7-4800H/ 8GB/ SSD 512G/ 15.6"/ VGA 4GB/ W10

22,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus D509DA-EJ286T/ Ryzen 5-3500U/ 4G/ 256G SSD/ 15,6/ Win 10.

11,490,000 VND

Asus D509DA-EJ286T/ Ryzen 5-3500U/ 4G/ 256G SSD/ 15,6/ Win 10.

11,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus ROG Strix G15 G512-IAL013T/ i5-10300H/ 8GB/ SSD 512G/ 15.6"/ W10/ VGA 4GB

23,890,000 VND

Asus ROG Strix G15 G512-IAL013T/ i5-10300H/ 8GB/ SSD 512G/ 15.6"/ W10/ VGA 4GB

23,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A512FA-EJ2006T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 15.6" FHD/ W10/ Blue

11,790,000 VND

Asus A512FA-EJ2006T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 15.6" FHD/ W10/ Blue

11,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A512FA-EJ2007T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 15.6"/ W10/ Silver

11,790,000 VND

Asus A512FA-EJ2007T/ i3-10110U/ 4GB/ 256GB SSD/ 15.6"/ W10/ Silver

11,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus M433IA-EB470T/ AMD R7-4700U/ 8GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10/ White

18,190,000 VND

Asus M433IA-EB470T/ AMD R7-4700U/ 8GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10/ White

18,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FA506IH-AL018T/ Ryzen 5-4600H/ 8GB/ SSD 512G/ VGA 4GB/ W10

19,990,000 VND

Asus FA506IH-AL018T/ Ryzen 5-4600H/ 8GB/ SSD 512G/ VGA 4GB/ W10

19,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A512FL-EJ565T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB 2G/ 15.6/ W10

17,290,000 VND

Asus A512FL-EJ565T/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB 2G/ 15.6/ W10

17,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FX505DT-HN488T/ Ryzen 5-3550H/ 8GB/ 512GB/ 15.6"/ VGA 4G/ W10

17,590,000 VND

Asus FX505DT-HN488T/ Ryzen 5-3550H/ 8GB/ 512GB/ 15.6"/ VGA 4G/ W10

17,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A412DA-EK611T/ R3-3250U/ 4GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10/ Silver

11,290,000 VND

Asus A412DA-EK611T/ R3-3250U/ 4GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ W10/ Silver

11,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A512DA-EJ1448T/ R3-3250U/ 4GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ W10

11,390,000 VND

Asus A512DA-EJ1448T/ R3-3250U/ 4GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ W10

11,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus M433IA-EB619T/ R7-4700U/ 8GB/ 512GB/ 14.0"/ W10/ Black

18,490,000 VND

Asus M433IA-EB619T/ R7-4700U/ 8GB/ 512GB/ 14.0"/ W10/ Black

18,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Vivobook A415EA-EB360T/ i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ Win10/ Black

16,890,000 VND

Asus Vivobook A415EA-EB360T/ i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 14.0"/ Win10/ Black

16,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Vivobook A415EA-EB359T/ i3-1115G4/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ Win10

12,790,000 VND

Asus Vivobook A415EA-EB359T/ i3-1115G4/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ Win10

12,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Vivobook A515EA-BQ489T/ i3-1115G4/ 4GB/ 512GB SSD/ 15.6FHD/ Win10/ Silver

13,790,000 VND

Asus Vivobook A515EA-BQ489T/ i3-1115G4/ 4GB/ 512GB SSD/ 15.6FHD/ Win10/ Silver

13,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868