Switch Hub

Switch Ruijie Reyee RG-ES05G 5-Port Gigabit unmanaged

648,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES05G 5-Port Gigabit unmanaged

648,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES08G 8-Port Gigabit unmanaged

939,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES08G 8-Port Gigabit unmanaged

939,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES105D 5-Port unmanaged

648,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES105D 5-Port unmanaged

648,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES108D 8-Port unmanaged

759,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES108D 8-Port unmanaged

759,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES105GD 5-Port Gigabit unmanaged

929,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES105GD 5-Port Gigabit unmanaged

929,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES108GD 8-Port Gigabit unmanaged Switch

1,159,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES108GD 8-Port Gigabit unmanaged Switch

1,159,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES205GC-P 5-Port Gigabit Smart POE

1,129,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES205GC-P 5-Port Gigabit Smart POE

1,129,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES209GC-P 9-Port Gigabit Smart POE

4,590,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES209GC-P 9-Port Gigabit Smart POE

4,590,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES218GC-P 18-Port Gigabit Smart POE

9,650,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES218GC-P 18-Port Gigabit Smart POE

9,650,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES226GC-P 26-Port Gigabit Smart POE

21,100,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES226GC-P 26-Port Gigabit Smart POE

21,100,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES216GC 16-Port Gigabit Smart

4,689,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES216GC 16-Port Gigabit Smart

4,689,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES224GC 24-Port Gigabit Smart

6,190,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES224GC 24-Port Gigabit Smart

6,190,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3100-8GT2SFP-P 8-Port Gigabit L2 Managed POE

9,189,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3100-8GT2SFP-P 8-Port Gigabit L2 Managed POE

9,189,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3100-8GT2SFP 8-Port Gigabit L2 Managed Switch

5,369,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3100-8GT2SFP 8-Port Gigabit L2 Managed Switch

5,369,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP-P 24-Port Gigabit L2 Managed POE Switch

16,390,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP-P 24-Port Gigabit L2 Managed POE Switch

16,390,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP 24-Port Gigabit L2 Managed Switch

8,990,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3100-24GT4SFP 24-Port Gigabit L2 Managed Switch

8,990,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3200-24GT4XS-P 24-Port 10G L2 Managed POE Switch

29,990,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3200-24GT4XS-P 24-Port 10G L2 Managed POE Switch

29,990,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3200-48GT4XS-P 48-Port 10G L2 Managed POE Switch

51,890,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3200-48GT4XS-P 48-Port 10G L2 Managed POE Switch

51,890,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3200-24GT4XS 24-Port 10G L2 Managed Switch

13,490,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3200-24GT4XS 24-Port 10G L2 Managed Switch

13,490,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 24-Port SFP L2 Managed Switch

24,350,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 24-Port SFP L2 Managed Switch

24,350,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3200-48GT4XS 48-Port 10G L2 Managed Switch

27,690,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS3200-48GT4XS 48-Port 10G L2 Managed Switch

27,690,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS5100-24GT4SFP 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch

12,390,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS5100-24GT4SFP 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch

12,390,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS5100-48GT4SFP 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch

22,990,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS5100-48GT4SFP 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch

22,990,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS 24-Port SFP L2+ Managed Switch

32,390,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS 24-Port SFP L2+ Managed Switch

32,390,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS5200-24GT4XS 24-Port 10G L2+ Managed Switch

15,390,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS5200-24GT4XS 24-Port 10G L2+ Managed Switch

15,390,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-NBS5200-48GT4XS 48-Port 10G L2+ Managed Switch

27,990,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-NBS5200-48GT4XS 48-Port 10G L2+ Managed Switch

27,990,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES126G-P-L 24-Port Gigabit Unmanaged Switch

26,299,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES126G-P-L 24-Port Gigabit Unmanaged Switch

26,299,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-EG2100-P V2

7,869,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-EG2100-P V2

7,869,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES05 5-Port 10/100 Mbps

275,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES05 5-Port 10/100 Mbps

275,000 VND

 

Switch Ruijie Reyee RG-ES08 8-Port 10/100 Mbps

326,000 VND

So sánh

Switch Ruijie Reyee RG-ES08 8-Port 10/100 Mbps

326,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868