Máy Photocopy

Máy Photocopy Fuji Xerox S2320 CPS (Copy - In- Scan màu )

24,890,000 VND

Máy Photocopy Fuji Xerox S2320 CPS (Copy - In- Scan màu )

24,890,000 VND

 

Máy Photocopy Fuji Xerox S2520 CPS (Copy - In- Scan màu)

27,990,000 VND

Máy Photocopy Fuji Xerox S2520 CPS (Copy - In- Scan màu)

27,990,000 VND

 

Máy Photocopy Fuji Xerox S2110 CPS (Copy, In mạng, Scan màu+ mạng)

19,790,000 VND

Máy Photocopy Fuji Xerox S2110 CPS (Copy, In mạng, Scan màu+ mạng)

19,790,000 VND

 

RICOH Aficio MP 1800L2

28,900,000 VND

RICOH Aficio MP 1800L2

28,900,000 VND

 

RICOH Aficio MP 171L

27,600,000 VND

RICOH Aficio MP 171L

27,600,000 VND

 

RICOH MP 2501L

27,990,000 VND

RICOH MP 2501L

27,990,000 VND

 

Máy Photocopy Sharp AR-6020D (Copy-In-Scan màu)

Liên hệ

Máy Photocopy Sharp AR-6020D (Copy-In-Scan màu)

Liên hệ

 

Máy Photocopy Sharp AR-6023D (Copy-In-Scan màu)

Liên hệ

Máy Photocopy Sharp AR-6023D (Copy-In-Scan màu)

Liên hệ

 

Máy Photocopy Sharp AR-6023N (Copy-In mạng-Scan mạng)

Liên hệ

Máy Photocopy Sharp AR-6023N (Copy-In mạng-Scan mạng)

Liên hệ

 

Máy Photocopy Sharp AR-6026N (Copy-In mạng-Scan mạng-SHARP DESK (OPT)

Liên hệ

Máy Photocopy Sharp AR-6026N (Copy-In mạng-Scan mạng-SHARP DESK (OPT)

Liên hệ

 

Canon IR2525W

42,890,000 VND

Canon IR2525W

42,890,000 VND

 

photocopy Ricoh M2701

42,890,000 VND

photocopy Ricoh M2701

42,890,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868