Case - Vỏ máy tính

XIGMATEK VENOM (EN41497) - XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

1,099,000 VND

XIGMATEK VENOM (EN41497) - XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

1,099,000 VND

Khuyến mại

3 fan XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

 

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK SIROCON II (EN41794)

888,000 VND

XIGMATEK SIROCON II (EN41794)

888,000 VND

 

XIGMATEK EROS (EN43361) - RGB STRIP, GAMING ATX

650,000 VND

XIGMATEK EROS (EN43361) - RGB STRIP, GAMING ATX

650,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

849,000 VND

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

849,000 VND

 

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - GALAXY II ESSENTIAL AX120 / GALAXY II ELITE AY120

1,399,000 VND

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - GALAXY II ESSENTIAL AX120 / GALAXY II ELITE AY120

1,399,000 VND

Khuyến mại

01 bộ XIGMATEK GALAXY II ESSENTIAL - AX120 ARGB (EN42104) hoặc 01 bộ XIGMATEK GALAXY II ELITE - AY120 ARGB (EN42098)

 

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - GALAXY II PRO AT120 / GALAXY II ULTIMATE AO120

1,499,000 VND

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - GALAXY II PRO AT120 / GALAXY II ULTIMATE AO120

1,499,000 VND

Khuyến mại

01 bộ XIGMATEK GALAXY II PRO - AT120 ARGB (EN42128) hoặc 01 bộ XIGMATEK GALAXY II ULTIMATE - AO120 ARGB (EN42111)

 

XIGMATEK XS-10 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XS-10 (ATX)

330,000 VND

 

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

 

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

 

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - NO FAN

899,000 VND

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - NO FAN

899,000 VND

 

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

999,000 VND

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

999,000 VND

Khuyến mại

3 fan XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

 

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

1,099,000 VND

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

1,099,000 VND

Khuyến mại

03 fan XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

 

AIGO ATLANTIS (No Fan)

999,000 VND

AIGO ATLANTIS (No Fan)

999,000 VND

 

XIGMATEK OMG QUEEN (EN45631) - GAMING M-ATX

799,000 VND

XIGMATEK OMG QUEEN (EN45631) - GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK OMG AQUA (EN45808) - GAMING M-ATX

799,000 VND

XIGMATEK OMG AQUA (EN45808) - GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK VENOM R (EN42470) - XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

1,199,000 VND

XIGMATEK VENOM R (EN42470) - XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

1,199,000 VND

 

XIGMATEK TRIPLE X (EN44245) - PREMIUM ATX, RGB STRIP

888,000 VND

XIGMATEK TRIPLE X (EN44245) - PREMIUM ATX, RGB STRIP

888,000 VND

 

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

 

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX

699,000 VND

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX

699,000 VND

 

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

Khuyến mại

03 FAN XIGMATEK X9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

699,000 VND

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

699,000 VND

 

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

Khuyến mại

03 FAN XIGMATEK X9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

XIGMATEK SCORPIO TG (EN42555) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

699,000 VND

XIGMATEK SCORPIO TG (EN42555) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

699,000 VND

 

XIGMATEK NYX (EN43040) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

650,000 VND

XIGMATEK NYX (EN43040) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

650,000 VND

 

XIGMATEK NYX 3F (EN43057) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20F

750,000 VND

XIGMATEK NYX 3F (EN43057) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20F

750,000 VND

 

XIGMATEK APOLLO (EN43125) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

XIGMATEK APOLLO (EN43125) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK HELIOS (EN43217) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

XIGMATEK HELIOS (EN43217) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868