Case - Vỏ máy tính

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

So sánh

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

So sánh

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK ANUBIS PRO 4FX (EN40771) - PREMIUM GAMING E-ATX, KÈM 04 FAN ARGB (3x X40A, 1x X20A)

1,290,000 VND

So sánh

XIGMATEK ANUBIS PRO 4FX (EN40771) - PREMIUM GAMING E-ATX, KÈM 04 FAN ARGB (3x X40A, 1x X20A)

1,290,000 VND

 

XIGMATEK ENDORPHIN M (EN41389) - GAMING M-ATX

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK ENDORPHIN M (EN41389) - GAMING M-ATX

690,000 VND

 

XIGMATEK ENDORPHIN M ARTIC (EN41396) - GAMING M-ATX

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK ENDORPHIN M ARTIC (EN41396) - GAMING M-ATX

690,000 VND

 

XIGMATEK EROS (EN43361) - RGB STRIP, GAMING ATX

650,000 VND

So sánh

XIGMATEK EROS (EN43361) - RGB STRIP, GAMING ATX

650,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

So sánh

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

849,000 VND

So sánh

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

849,000 VND

 

XIGMATEK XS-19 (EN44380) - M-ATX

240,000 VND

So sánh

XIGMATEK XS-19 (EN44380) - M-ATX

240,000 VND

 

XIGMATEK XS-10 (ATX)

330,000 VND

So sánh

XIGMATEK XS-10 (ATX)

330,000 VND

 

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

So sánh

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

 

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

So sánh

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

 

XIGMATEK NYX II 3F (EN42188) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK NYX II 3F (EN42188) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

690,000 VND

 

XIGMATEK NYX AIR II 3F (EN41952) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK NYX AIR II 3F (EN41952) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

690,000 VND

 

XIGMATEK SKY 3F (EN42157) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

590,000 VND

So sánh

XIGMATEK SKY 3F (EN42157) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

590,000 VND

 

XIGMATEK XS-29 (EN42010) - M-ATX

250,000 VND

So sánh

XIGMATEK XS-29 (EN42010) - M-ATX

250,000 VND

 

XIGMATEK ALPHA - CUBI (EN41921) - PREMIUM GAMING ATX

2,490,000 VND

So sánh

XIGMATEK ALPHA - CUBI (EN41921) - PREMIUM GAMING ATX

2,490,000 VND

 

XIGMATEK XAS-33 (EN42003) - ATX

290,000 VND

So sánh

XIGMATEK XAS-33 (EN42003) - ATX

290,000 VND

 

XIGMATEK ALPHA - CUBI ARTIC (EN41976) - PREMIUM GAMING ATX

2,490,000 VND

So sánh

XIGMATEK ALPHA - CUBI ARTIC (EN41976) - PREMIUM GAMING ATX

2,490,000 VND

 

XIGMATEK ALPHA - PANO (EN43031) - PREMIUM GAMING CASE

1,290,000 VND

So sánh

XIGMATEK ALPHA - PANO (EN43031) - PREMIUM GAMING CASE

1,290,000 VND

 

XIGMATEK GAMING X III PRO 4FX (EN43116) - PREMIUM GAMING E-ATX, KÈM 04 FAN ARGB (4x Z20A)

1,290,000 VND

So sánh

XIGMATEK GAMING X III PRO 4FX (EN43116) - PREMIUM GAMING E-ATX, KÈM 04 FAN ARGB (4x Z20A)

1,290,000 VND

 

AIGO ATLANTIS (No Fan)

999,000 VND

So sánh

AIGO ATLANTIS (No Fan)

999,000 VND

 

XIGMATEK OMG QUEEN (EN45631) - GAMING M-ATX

799,000 VND

So sánh

XIGMATEK OMG QUEEN (EN45631) - GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK OMG AQUA (EN45808) - GAMING M-ATX

799,000 VND

So sánh

XIGMATEK OMG AQUA (EN45808) - GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK ENDORPHIN AIR ARTIC (EN41792) - PREMIUM GAMING ATX

1,190,000 VND

So sánh

XIGMATEK ENDORPHIN AIR ARTIC (EN41792) - PREMIUM GAMING ATX

1,190,000 VND

 

XIGMATEK ENDORPHIN AIR (EN41785) - PREMIUM GAMING ATX

1,190,000 VND

So sánh

XIGMATEK ENDORPHIN AIR (EN41785) - PREMIUM GAMING ATX

1,190,000 VND

 

XIGMATEK GAMING Z 3F (EN41082) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

790,000 VND

So sánh

XIGMATEK GAMING Z 3F (EN41082) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

790,000 VND

 

XIGMATEK GAMING X II 3F (EN42355) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

790,000 VND

So sánh

XIGMATEK GAMING X II 3F (EN42355) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

790,000 VND

 

XIGMATEK ENDORPHIN M II ARTIC 3F (EN42928) - GAMING M-ATX

750,000 VND

So sánh

XIGMATEK ENDORPHIN M II ARTIC 3F (EN42928) - GAMING M-ATX

750,000 VND

 

XIGMATEK ALPHARD 3GF (EN43796) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

1,090,000 VND

So sánh

XIGMATEK ALPHARD 3GF (EN43796) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK G20F

1,090,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868