Case - Vỏ máy tính

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK EROS (EN43361) - RGB STRIP, GAMING ATX

650,000 VND

XIGMATEK EROS (EN43361) - RGB STRIP, GAMING ATX

650,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

849,000 VND

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

849,000 VND

 

XIGMATEK XS-10 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XS-10 (ATX)

330,000 VND

 

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

 

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

 

AIGO ATLANTIS (No Fan)

999,000 VND

AIGO ATLANTIS (No Fan)

999,000 VND

 

XIGMATEK OMG QUEEN (EN45631) - GAMING M-ATX

799,000 VND

XIGMATEK OMG QUEEN (EN45631) - GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK OMG AQUA (EN45808) - GAMING M-ATX

799,000 VND

XIGMATEK OMG AQUA (EN45808) - GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK TRIPLE X (EN44245) - PREMIUM ATX, RGB STRIP

888,000 VND

XIGMATEK TRIPLE X (EN44245) - PREMIUM ATX, RGB STRIP

888,000 VND

 

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

 

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX

699,000 VND

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX

699,000 VND

 

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

Khuyến mại

03 FAN XIGMATEK X9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

699,000 VND

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

699,000 VND

 

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

Khuyến mại

03 FAN XIGMATEK X9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

XIGMATEK SCORPIO TG (EN42555) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

699,000 VND

XIGMATEK SCORPIO TG (EN42555) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

699,000 VND

 

XIGMATEK NYX (EN43040) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

650,000 VND

XIGMATEK NYX (EN43040) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

650,000 VND

 

XIGMATEK NYX 3F (EN43057) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20F

750,000 VND

XIGMATEK NYX 3F (EN43057) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, KÈM 03 FAN XIGMATEK X20F

750,000 VND

 

XIGMATEK APOLLO (EN43125) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

XIGMATEK APOLLO (EN43125) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK HELIOS (EN43217) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

XIGMATEK HELIOS (EN43217) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK SCORPIO II 2F (EN43415) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, 2 FAN XIGMATEK X9

699,000 VND

XIGMATEK SCORPIO II 2F (EN43415) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, 2 FAN XIGMATEK X9

699,000 VND

 

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - BLACK (EN43330)

2,099,000 VND

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - BLACK (EN43330)

2,099,000 VND

 

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - WHITE (EN43668)

2,199,000 VND

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - WHITE (EN43668)

2,199,000 VND

 

XIGMATEK XM-9 (EN43996) - M-ATX

290,000 VND

XIGMATEK XM-9 (EN43996) - M-ATX

290,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI ARTIC (EN43842) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

899,000 VND

XIGMATEK GEMINI ARTIC (EN43842) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

899,000 VND

 

XIGMATEK MERCURY (EN43866) - NO FAN

1,099,000 VND

XIGMATEK MERCURY (EN43866) - NO FAN

1,099,000 VND

 

XIGMATEK SIROCON III (EN43880)

888,000 VND

XIGMATEK SIROCON III (EN43880)

888,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI QUEEN (EN43835) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

949,000 VND

XIGMATEK GEMINI QUEEN (EN43835) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

949,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868