Case - Vỏ máy tính

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

So sánh

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

So sánh

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK ANUBIS PRO 4FX (EN40771) - PREMIUM GAMING E-ATX, KÈM 04 FAN ARGB

1,290,000 VND

So sánh

XIGMATEK ANUBIS PRO 4FX (EN40771) - PREMIUM GAMING E-ATX, KÈM 04 FAN ARGB

1,290,000 VND

 

XIGMATEK ENDORPHIN M (EN41389) - GAMING M-ATX

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK ENDORPHIN M (EN41389) - GAMING M-ATX

690,000 VND

 

XIGMATEK ENDORPHIN M ARTIC (EN41396) - GAMING M-ATX

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK ENDORPHIN M ARTIC (EN41396) - GAMING M-ATX

690,000 VND

 

XIGMATEK EROS (EN43361) - RGB STRIP, GAMING ATX

650,000 VND

So sánh

XIGMATEK EROS (EN43361) - RGB STRIP, GAMING ATX

650,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

So sánh

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

849,000 VND

So sánh

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

849,000 VND

 

XIGMATEK XS-10 (ATX)

330,000 VND

So sánh

XIGMATEK XS-10 (ATX)

330,000 VND

 

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

So sánh

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

 

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

So sánh

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

 

AIGO ATLANTIS (No Fan)

999,000 VND

So sánh

AIGO ATLANTIS (No Fan)

999,000 VND

 

XIGMATEK OMG QUEEN (EN45631) - GAMING M-ATX

799,000 VND

So sánh

XIGMATEK OMG QUEEN (EN45631) - GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK OMG AQUA (EN45808) - GAMING M-ATX

799,000 VND

So sánh

XIGMATEK OMG AQUA (EN45808) - GAMING M-ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK GAMING Z 3F (EN41082) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

790,000 VND

So sánh

XIGMATEK GAMING Z 3F (EN41082) - GAMING ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK Z20F

790,000 VND

 

XIGMATEK TRIPLE X (EN44245) - PREMIUM ATX, RGB STRIP

888,000 VND

So sánh

XIGMATEK TRIPLE X (EN44245) - PREMIUM ATX, RGB STRIP

888,000 VND

 

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

So sánh

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

 

XIGMATEK NYX AIR ARTIC 3F (EN40924) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK NYX AIR ARTIC 3F (EN40924) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

690,000 VND

 

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX

699,000 VND

So sánh

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX

699,000 VND

 

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

So sánh

XIGMATEK IRIS (EN42227) - ATX - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

Khuyến mại

03 FAN XIGMATEK X9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

699,000 VND

So sánh

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

699,000 VND

 

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

So sánh

XIGMATEK ARES (EN42784) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

Khuyến mại

03 FAN XIGMATEK X9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

XIGMATEK SCORPIO TG (EN42555) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

699,000 VND

So sánh

XIGMATEK SCORPIO TG (EN42555) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS

699,000 VND

 

XIGMATEK APOLLO (EN43125) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

So sánh

XIGMATEK APOLLO (EN43125) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK HELIOS (EN43217) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

So sánh

XIGMATEK HELIOS (EN43217) - RGB STRIP, GAMING ATX

799,000 VND

 

XIGMATEK SCORPIO II 2F (EN43415) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, 2 FAN XIGMATEK X9

699,000 VND

So sánh

XIGMATEK SCORPIO II 2F (EN43415) - M-ATX, 2 SIDE TEMPERED GLASS, 2 FAN XIGMATEK X9

699,000 VND

 

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - BLACK (EN43330)

2,099,000 VND

So sánh

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - BLACK (EN43330)

2,099,000 VND

 

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - WHITE (EN43668)

2,199,000 VND

So sánh

XIGMATEK AQUARIUS PLUS - WHITE (EN43668)

2,199,000 VND

 

XIGMATEK NYX AIR 3F (EN40900) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

650,000 VND

So sánh

XIGMATEK NYX AIR 3F (EN40900) - GAMING M-ATX, KÈM 03 FAN XIGMATEK X22F

650,000 VND

 

XIGMATEK XM-9 (EN43996) - M-ATX

290,000 VND

So sánh

XIGMATEK XM-9 (EN43996) - M-ATX

290,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868