Case - Vỏ máy tính

XIGMATEK VENOM (EN41497) - XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

1,099,000 VND

XIGMATEK VENOM (EN41497) - XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

1,099,000 VND

Khuyến mại

3 fan XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

 

XIGMATEK VENOM (EN41497) - GALAXY PREMIUM - EN40223 - (CH120+CHB1) - RGB: RAINBOW (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

1,399,000 VND

XIGMATEK VENOM (EN41497) - GALAXY PREMIUM - EN40223 - (CH120+CHB1) - RGB: RAINBOW (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

1,399,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

XIGMATEK AURA WHITE (EN40759)

1,999,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

XIGMATEK AURA BLACK (EN40742)

1,888,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK ASTRO RED PLUS (EN41312) - RAINBOW RGB FAN

1,299,000 VND

XIGMATEK ASTRO RED PLUS (EN41312) - RAINBOW RGB FAN

1,299,000 VND

Khuyến mại

03 chiếc (EN40216) Quạt dùng cho máy tính Xigmatek CH120, RAINBOW RGB & 01 bộ (EN41107) Bảng điều khiển dùng cho quạt máy tính CBR1 ( control box +Remote)

 

XIGMATEK ASTRO RED PLUS (EN41312)

999,000 VND

XIGMATEK ASTRO RED PLUS (EN41312)

999,000 VND

Khuyến mại

TẶNG KÈM 03 XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

 

XIGMATEK ASTRO ASTRO RED PLUS (EN41312) - GALAXY II ELITE - AY120 ARGB (EN42098): 2 SIDE RING (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

1,399,000 VND

XIGMATEK ASTRO ASTRO RED PLUS (EN41312) - GALAXY II ELITE - AY120 ARGB (EN42098): 2 SIDE RING (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

1,399,000 VND

Khuyến mại

01 bộ XIGMATEK GALAXY II ELITE - AY120 ARGB (EN42098): 2 SIDE RING (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

 

XIGMATEK SIROCON II (EN41794)

888,000 VND

XIGMATEK SIROCON II (EN41794)

888,000 VND

 

XIGMATEK EROS (EN43361) - RGB STRIP, GAMING ATX

549,000 VND

XIGMATEK EROS (EN43361) - RGB STRIP, GAMING ATX

549,000 VND

 

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

SAMA BARON NASHOR BLACK

1,049,000 VND

 

CASE COOLER MASTER Storm Scout 2 Gunmetal Grey Side Window (SGC-2100-GWN1)

1,099,000 VND

CASE COOLER MASTER Storm Scout 2 Gunmetal Grey Side Window (SGC-2100-GWN1)

1,099,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

699,000 VND

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP

699,000 VND

 

XIGMATEK XM-8 (EN42715) - M-ATX

290,000 VND

XIGMATEK XM-8 (EN42715) - M-ATX

290,000 VND

 

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - GALAXY II ESSENTIAL AX120 / GALAXY II ELITE AY120

1,399,000 VND

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - GALAXY II ESSENTIAL AX120 / GALAXY II ELITE AY120

1,399,000 VND

Khuyến mại

01 bộ XIGMATEK GALAXY II ESSENTIAL - AX120 ARGB (EN42104) hoặc 01 bộ XIGMATEK GALAXY II ELITE - AY120 ARGB (EN42098)

 

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - GALAXY II PRO AT120 / GALAXY II ULTIMATE AO120

1,499,000 VND

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - GALAXY II PRO AT120 / GALAXY II ULTIMATE AO120

1,499,000 VND

Khuyến mại

01 bộ XIGMATEK GALAXY II PRO - AT120 ARGB (EN42128) hoặc 01 bộ XIGMATEK GALAXY II ULTIMATE - AO120 ARGB (EN42111)

 

XIGMATEK XS-10 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XS-10 (ATX)

330,000 VND

 

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

XIGMATEK GEMINI (EN41654) - PREMIUM M-ATX, RGB STRIP - KÈM 03 FAN XIGMATEK X9

899,000 VND

Khuyến mại

03 FAN XIGMATEK X9 (RED LED, 15 LIGHT)

 

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

AIGO J9 (ATX)

329,000 VND

 

XIGMATEK ZEST (EN41541) - E-ATX, 2x CY200 & 1x CY120

2,899,999 VND

XIGMATEK ZEST (EN41541) - E-ATX, 2x CY200 & 1x CY120

2,899,999 VND

 

Thông số:

Tương thích main:
MSI MEG X399 CREATION
MSI MEG Z390 GODLIKE
MSI MEG X299 CREATION

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

XIGMATEK SCORPIO (EN40339)

666,000 VND

 

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - NO FAN

899,000 VND

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - NO FAN

899,000 VND

 

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

999,000 VND

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

999,000 VND

Khuyến mại

3 fan XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

 

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

1,099,000 VND

XIGMATEK POSEIDON (EN42265) - RGB STRIP - XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

1,099,000 VND

Khuyến mại

03 fan XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

 

AIGO ATLANTIS (3 RED RING FAN)

1,599,000 VND

AIGO ATLANTIS (3 RED RING FAN)

1,599,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay 03 fan Aigo Ring Led

 

XIGMATEK VENOM R (EN42470) - XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

1,199,000 VND

XIGMATEK VENOM R (EN42470) - XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

1,199,000 VND

 

XIGMATEK ASTRO A (EN40976)

999,000 VND

XIGMATEK ASTRO A (EN40976)

999,000 VND

Khuyến mại

Tặng kèm 03 Xigmatek X9 (EP0001)- RED LED 15 LIGHT

 

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

XIGMATEK XA-10 (ATX)

330,000 VND

 

XIGMATEK MYSTIC 9 (EN40193)

1,499,000 VND

XIGMATEK MYSTIC 9 (EN40193)

1,499,000 VND

 

MSI MAG PYLON ATX (3 fan)

1,299,000 VND

MSI MAG PYLON ATX (3 fan)

1,299,000 VND

 

XIGMATEK VIRGO (EN41367)

566,000 VND

XIGMATEK VIRGO (EN41367)

566,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868