Ghế cho game - Ghế Văn Phòng

Ghế DXRacer King OH/KS06/NR

8,888,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer King OH/KS06/NR

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KS28-NE

8,888,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer KING KS28-NE

8,888,000 VND

 

DXRacer CLASSIC OH/CBJ120/N/FT

9,999,000 VND

So sánh

DXRacer CLASSIC OH/CBJ120/N/FT

9,999,000 VND

 

Ghế công thái học ergonomic WARRIOR – Hero series – WEC502 Gray

3,190,000 VND

So sánh

Ghế công thái học ergonomic WARRIOR – Hero series – WEC502 Gray

3,190,000 VND

 

Ghế công thái học ergonomic WARRIOR – Hero series – WEC502 Plus Gray

3,399,000 VND

So sánh

Ghế công thái học ergonomic WARRIOR – Hero series – WEC502 Plus Gray

3,399,000 VND

 

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black

2,490,000 VND

So sánh

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black

2,490,000 VND

 

Ghế DXracer Drifting Series GC-D133-N-G2

9,999,000 VND

So sánh

Ghế DXracer Drifting Series GC-D133-N-G2

9,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - King Series KS06/NW

8,888,000 VND

So sánh

DXRACER GAMING CHAIR - King Series KS06/NW

8,888,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-N-A2

10,999,000 VND

So sánh

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-N-A2

10,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Classic Series GC-C120-N-T1

9,999,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer Classic Series GC-C120-N-T1

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Tank Series GC-T29-NR-S4

9,999,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer Tank Series GC-T29-NR-S4

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Tank Series GC-T29-N-S4

9,999,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer Tank Series GC-T29-N-S4

9,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-NR-A2

10,999,000 VND

So sánh

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-NR-A2

10,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FE00-NR-ZERO

7,366,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer Formula FE00-NR-ZERO

7,366,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FE00-N0-ZERO

7,366,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer Formula FE00-N0-ZERO

7,366,000 VND

 

Ghế DXRacer Racing RF0-NB

7,366,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer Racing RF0-NB

7,366,000 VND

 

Ghế Ace Gaming G618

5,999,000 VND

So sánh

Ghế Ace Gaming G618

5,999,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KX28-NO/ KS28-NO

8,888,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer KING KX28-NO/ KS28-NO

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FE00-NE | FL00 NE

7,366,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer Formula FE00-NE | FL00 NE

7,366,000 VND

 

Ghế RACING RV131-NE

7,666,000 VND

So sánh

Ghế RACING RV131-NE

7,666,000 VND

 

Ghế Dxracer KING KS06-N

8,888,000 VND

So sánh

Ghế Dxracer KING KS06-N

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula GC-F101-NR-H3

5,999,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer Formula GC-F101-NR-H3

5,999,000 VND

 

Ghế Ace Gaming Sentinel KW-G612 (Black/Grey)

5,599,000 VND

So sánh

Ghế Ace Gaming Sentinel KW-G612 (Black/Grey)

5,599,000 VND

 

Ghế Ace Gaming Hero KW-G69 (Black/Red)

5,299,000 VND

So sánh

Ghế Ace Gaming Hero KW-G69 (Black/Red)

5,299,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4

8,999,000 VND

So sánh

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4

8,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4

8,999,000 VND

So sánh

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4

8,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4

8,999,000 VND

So sánh

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4

8,999,000 VND

 

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black/White

2,490,000 VND

So sánh

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black/White

2,490,000 VND

 

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black/Red

2,490,000 VND

So sánh

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black/Red

2,490,000 VND

 

Ghế chơi game Warrior – Raider Series – WGC207 Black

3,099,000 VND

So sánh

Ghế chơi game Warrior – Raider Series – WGC207 Black

3,099,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868