Bàn phím

Bàn phím cơ không dây DAREU EK807G BLACK 87-KEYS (Blue/ Brown/ Red D switch)

666,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ không dây DAREU EK807G BLACK 87-KEYS (Blue/ Brown/ Red D switch)

666,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - BLACK GOLDEN (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 v2 104KEY (RGB, RGB Strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 v2 104KEY (RGB, RGB Strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU DK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU DK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

 

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - WBC (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ không dây DAREU EK75 PRO - WBC (Triple Mode, Gasket Mount, RGB)

1,290,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE (2 sides RGB strip, DareU DREAM / FIREFLY sw, Type-C)

699,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE (2 sides RGB strip, DareU DREAM / FIREFLY sw, Type-C)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Blue switch)

1,499,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Blue switch)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Orange switch)

1,499,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Orange switch)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Pink switch)

1,499,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Pink switch)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 108KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

1,399,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 108KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

1,399,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 WHITE (ICE-BLUE LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 WHITE (ICE-BLUE LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 v2 (2 sides RGB strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 v2 (2 sides RGB strip, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s v2 104KEY (MULTI LED, RGB Strip,Blue/ Brown/ Red D switch)

799,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280s v2 104KEY (MULTI LED, RGB Strip,Blue/ Brown/ Red D switch)

799,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE x BLACK (2 sides RGB strip, DareU DREAM sw, Type-C)

699,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK75 WHITE x BLACK (2 sides RGB strip, DareU DREAM sw, Type-C)

699,000 VND

 

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK520 (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

890,000 VND

So sánh

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK520 (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

890,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Queen (PINK-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Queen (PINK-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Blue switch)

1,699,000 VND

So sánh

AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Blue switch)

1,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Brown switch)

1,699,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Brown switch)

1,699,000 VND

 

AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Red switch)

1,699,000 VND

So sánh

AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Red switch)

1,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 SP Ocean Star (Cherry Blue switch)

1,899,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ AKKO 3108 SP Ocean Star (Cherry Blue switch)

1,899,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 SP Ocean Star (Cherry Red switch)

1,899,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ AKKO 3108 SP Ocean Star (Cherry Red switch)

1,899,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 SP Ocean Star (Cherry Brown switch)

1,899,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ AKKO 3108 SP Ocean Star (Cherry Brown switch)

1,899,000 VND - Liên hệ

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868