Bàn phím

Bàn phím cơ không dây DAREU EK807G BLACK 87-KEYS (Blue/ Brown/ Red D switch)

666,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ không dây DAREU EK807G BLACK 87-KEYS (Blue/ Brown/ Red D switch)

666,000 VND

 

Bộ phím chuột không dây DAREU LK186G

279,000 VND

So sánh

Bộ phím chuột không dây DAREU LK186G

279,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU DK880 / EK880 87KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU DK880 / EK880 87KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

Bàn phím DAREU LK185 - Phím mỏng - Sản phẩm lý tưởng cho văn phòng

149,000 VND

So sánh

Bàn phím DAREU LK185 - Phím mỏng - Sản phẩm lý tưởng cho văn phòng

149,000 VND

 

Bàn phím Gaming DAREU LK145 USB

399,000 VND

So sánh

Bàn phím Gaming DAREU LK145 USB

399,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 87KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 87KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

Bàn phím DAREU LK135 (Chống nước)-Sản phẩm lý tưởng cho gamenet

209,000 VND

So sánh

Bàn phím DAREU LK135 (Chống nước)-Sản phẩm lý tưởng cho gamenet

209,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU DK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU DK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Blue switch)

1,499,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Blue switch)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Orange switch)

1,499,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Orange switch)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Pink switch)

1,499,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Pink switch)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND - Liên hệ

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 108KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

1,399,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 108KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

1,399,000 VND

 

Bàn phím chuột không dây DAREU LK150G

299,000 VND

So sánh

Bàn phím chuột không dây DAREU LK150G

299,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 WHITE (ICE-BLUE LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 WHITE (ICE-BLUE LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

590,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87 - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

590,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK1280 104KEY (RGB, Blue/ Brown/ Red D switch)

990,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK815 104KEY (MULTI LED Blue/ Brown/ Red D switch)

749,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK815 104KEY (MULTI LED Blue/ Brown/ Red D switch)

749,000 VND

 

Logitech MK545

1,079,000 VND

So sánh

Logitech MK545

1,079,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87s - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

649,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK87s - Black (RED Led, Blue/ Brown/ Red D switch)

649,000 VND

 

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK520 (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

890,000 VND

So sánh

Bàn phím quang cơ Gaming DAREU EK520 (WATERPROOF, Optical switch, MULTI LED)

890,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Queen (PINK-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Queen (PINK-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

599,000 VND

 

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

So sánh

Bàn phím cơ Gaming DAREU EK810 - Black (MULTI-LED, Blue/ Brown/ Red D switch)

699,000 VND

 

AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Blue switch)

1,699,000 VND

So sánh

AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Blue switch)

1,699,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868