Phụ kiện cho game

DAREU BLUE SKY V2 (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

399,000 VND

So sánh

DAREU BLUE SKY V2 (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

399,000 VND

 

DAREU VIOLET GOLD V2 (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

399,000 VND

So sánh

DAREU VIOLET GOLD V2 (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

399,000 VND

 

AKKO CS switch – Piano (Lubed / 5 pin / 45 switch)

399,000 VND

So sánh

AKKO CS switch – Piano (Lubed / 5 pin / 45 switch)

399,000 VND

 

DAREU DREAM (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

So sánh

DAREU DREAM (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

 

Kit bàn phím cơ MonsGeek M2 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab)

2,799,000 VND

So sánh

Kit bàn phím cơ MonsGeek M2 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab)

2,799,000 VND

 

Cat Paws Artisan Keycaps

199,000 VND

So sánh

Cat Paws Artisan Keycaps

199,000 VND

 

AKKO x MonsGeek Switch Tester (16 switch)

249,000 VND

So sánh

AKKO x MonsGeek Switch Tester (16 switch)

249,000 VND

 

Keycap Akko Bilibili sublimation

899,000 VND

So sánh

Keycap Akko Bilibili sublimation

899,000 VND

 

Keycap Akko 9009 PBT sublimation

799,000 VND

So sánh

Keycap Akko 9009 PBT sublimation

799,000 VND

 

KÊ TAY - DI CHUỘT DXRACER (AR/02A/N)

666,000 VND

So sánh

KÊ TAY - DI CHUỘT DXRACER (AR/02A/N)

666,000 VND

 

KÊ CHÂN DXRACER (FR/6033/N)

888,000 VND

So sánh

KÊ CHÂN DXRACER (FR/6033/N)

888,000 VND

 

Keycap Akko World Tour - Tokyo PBT Sublimation

1,099,000 VND

So sánh

Keycap Akko World Tour - Tokyo PBT Sublimation

1,099,000 VND

 

KIT bàn phím cơ MonsGeek MG108W White (Dual Mode / Hotswap 5 pin)

950,000 VND

So sánh

KIT bàn phím cơ MonsGeek MG108W White (Dual Mode / Hotswap 5 pin)

950,000 VND

 

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

 

Dây cáp Custom AKKO – OCEANSTAR

299,000 VND

So sánh

Dây cáp Custom AKKO – OCEANSTAR

299,000 VND

 

KIT bàn phím cơ MonsGeek MG108W Black (Dual Mode / Hotswap 5 pin)

950,000 VND

So sánh

KIT bàn phím cơ MonsGeek MG108W Black (Dual Mode / Hotswap 5 pin)

950,000 VND

 

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 75 – Gray (Nhôm / Top mount / Hotswap / South-Facing)

3,999,000 VND

So sánh

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 75 – Gray (Nhôm / Top mount / Hotswap / South-Facing)

3,999,000 VND

 

Kit AKKO Designer Studio – MOD007v3 (Flex-cut / Gasket mount / South-Facing)

3,999,000 VND

So sánh

Kit AKKO Designer Studio – MOD007v3 (Flex-cut / Gasket mount / South-Facing)

3,999,000 VND

 

Grip Tape cho Pulsar X2 Mini – Loại mỏng

249,000 VND

So sánh

Grip Tape cho Pulsar X2 Mini – Loại mỏng

249,000 VND

 

AKKO Switch v3 – Cream Yellow Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

So sánh

AKKO Switch v3 – Cream Yellow Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

 

AKKO Switch v3 – Cream Blue Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

So sánh

AKKO Switch v3 – Cream Blue Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

 

MOD007 Flex-cut PCBA

899,000 VND

So sánh

MOD007 Flex-cut PCBA

899,000 VND

 

DAREU FIREFLY (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

So sánh

DAREU FIREFLY (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

 

Kit bàn phím cơ MonsGeek M3 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab)

2,799,000 VND

So sánh

Kit bàn phím cơ MonsGeek M3 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab)

2,799,000 VND

 

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 40 (Hotswap / RGB / Top-mount / South-Facing / QMK – VIA)

1,999,000 VND

So sánh

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 40 (Hotswap / RGB / Top-mount / South-Facing / QMK – VIA)

1,999,000 VND

 

KIT bàn phím AKKO SPR67 – Gray (Full nhôm / Spring mount / Flex-cut / Mạch xuôi)

4,699,000 VND

So sánh

KIT bàn phím AKKO SPR67 – Gray (Full nhôm / Spring mount / Flex-cut / Mạch xuôi)

4,699,000 VND

 

AKKO Keycap set – Cool Gray (PBT Double-Shot / Cherry profile / 132 nút)

699,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – Cool Gray (PBT Double-Shot / Cherry profile / 132 nút)

699,000 VND

 

Keycap kim loại Akko - Tokyo ESC

499,000 VND

So sánh

Keycap kim loại Akko - Tokyo ESC

499,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868