Phụ kiện cho game

DAREU BLUE SKY V2 (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

399,000 VND

So sánh

DAREU BLUE SKY V2 (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

399,000 VND

 

DAREU VIOLET GOLD V2 (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

399,000 VND

So sánh

DAREU VIOLET GOLD V2 (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

399,000 VND

 

Keycap Akko Bilibili sublimation

899,000 VND

So sánh

Keycap Akko Bilibili sublimation

899,000 VND

 

Keycap Akko 9009 PBT sublimation

799,000 VND

So sánh

Keycap Akko 9009 PBT sublimation

799,000 VND

 

KÊ TAY - DI CHUỘT DXRACER (AR/02A/N)

666,000 VND

So sánh

KÊ TAY - DI CHUỘT DXRACER (AR/02A/N)

666,000 VND

 

KÊ CHÂN DXRACER (FR/6033/N)

888,000 VND

So sánh

KÊ CHÂN DXRACER (FR/6033/N)

888,000 VND

 

Keycap Akko World Tour - Tokyo PBT Sublimation

1,099,000 VND

So sánh

Keycap Akko World Tour - Tokyo PBT Sublimation

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

 

Dây cáp Custom AKKO – OCEANSTAR

299,000 VND

So sánh

Dây cáp Custom AKKO – OCEANSTAR

299,000 VND

 

Kê tay Razer Ergonomic RC21-01020100-W3M1

699,000 VND

So sánh

Kê tay Razer Ergonomic RC21-01020100-W3M1

699,000 VND

 

Grip Tape cho Pulsar X2 Mini – Loại mỏng

249,000 VND

So sánh

Grip Tape cho Pulsar X2 Mini – Loại mỏng

249,000 VND

 

AKKO Keycap set – Cool Gray (PBT Double-Shot / Cherry profile / 132 nút)

699,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – Cool Gray (PBT Double-Shot / Cherry profile / 132 nút)

699,000 VND

 

Keycap kim loại Akko - Tokyo ESC

499,000 VND

So sánh

Keycap kim loại Akko - Tokyo ESC

499,000 VND

 

Keycap kim loại Akko - Tokyo BACKSPACE

499,000 VND

So sánh

Keycap kim loại Akko - Tokyo BACKSPACE

499,000 VND

 

Keycap kim loại Akko - Tokyo ENTER

499,000 VND

So sánh

Keycap kim loại Akko - Tokyo ENTER

499,000 VND

 

Keycap kim loại Akko - Tokyo (Combo 3 nút)

1,399,000 VND

So sánh

Keycap kim loại Akko - Tokyo (Combo 3 nút)

1,399,000 VND

 

Grip Tape cho Pulsar X2 – Loại mỏng

249,000 VND

So sánh

Grip Tape cho Pulsar X2 – Loại mỏng

249,000 VND

 

Pulsar Micro Bungee

149,000 VND

So sánh

Pulsar Micro Bungee

149,000 VND

 

Grip Tape cho Pulsar Xlite Wireless V2 Mini – Loại mỏng

249,000 VND

So sánh

Grip Tape cho Pulsar Xlite Wireless V2 Mini – Loại mỏng

249,000 VND

 

Kê tay AKKO Monet’s Pond – 108 Fullsize

350,000 VND

So sánh

Kê tay AKKO Monet’s Pond – 108 Fullsize

350,000 VND

 

Keycap Akko World Tour Tokyo R2 – 49 keys (Language Kit)

399,000 VND - Liên hệ

So sánh

Keycap Akko World Tour Tokyo R2 – 49 keys (Language Kit)

399,000 VND - Liên hệ

 

Keycap Akko World Tour Tokyo R2 – 28 keys

350,000 VND - Liên hệ

So sánh

Keycap Akko World Tour Tokyo R2 – 28 keys

350,000 VND - Liên hệ

 

AKKO keycap set – NEON (PBT Double-Shot, Cherry profile, 157 nút)

899,000 VND

So sánh

AKKO keycap set – NEON (PBT Double-Shot, Cherry profile, 157 nút)

899,000 VND

 

Keycap AKKO 9009 Retro R2 (38 nút)

399,000 VND

So sánh

Keycap AKKO 9009 Retro R2 (38 nút)

399,000 VND

 

Ba lô DAREU UTILITY 2021

799,000 VND

So sánh

Ba lô DAREU UTILITY 2021

799,000 VND

 

AKKO Keycap set – Silent (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – Silent (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

 

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Midnight (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

So sánh

AKKO Keycap set – Midnight (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

1,099,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868