MTĐB ISTC - Mai Hoàng

Bộ máy tính PC ISTC (ISIT03)/ i3-9100/ 4GB/ 128GB SSD + 1TB HDD

7,890,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISIT03)/ i3-9100/ 4GB/ 128GB SSD + 1TB HDD

7,890,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISIT04)/ i3-9100F/ 4GB/ 128GB SSD + 1TB HDD/ VGA 2G

8,990,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISIT04)/ i3-9100F/ 4GB/ 128GB SSD + 1TB HDD/ VGA 2G

8,990,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA02)/ 200GE/ 4GB/ 128GB SSD

4,590,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA02)/ 200GE/ 4GB/ 128GB SSD

4,590,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA05)/ Ryzen3 3200G/ 4GB/ SSD 128G

5,690,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA05)/ Ryzen3 3200G/ 4GB/ SSD 128G

5,690,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISIT01)/ G5400/ 4GB/ 256GB SSD

5,490,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISIT01)/ G5400/ 4GB/ 256GB SSD

5,490,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISIT02)/ i3-9100F/ 4GB/ 256GB SSD

8,190,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISIT02)/ i3-9100F/ 4GB/ 256GB SSD

8,190,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISIT05)/ i3-9100F/ 4GB/ 128GB SSD + 1TB HDD/ VGA 4G

11,290,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISIT05)/ i3-9100F/ 4GB/ 128GB SSD + 1TB HDD/ VGA 4G

11,290,000 VND

 

Bộ máy tính ISTC (ISIT06)/ i5-9400F/ 8GB/ 128GB SSD + 1TB HDD/ VGA 4G

13,690,000 VND

Bộ máy tính ISTC (ISIT06)/ i5-9400F/ 8GB/ 128GB SSD + 1TB HDD/ VGA 4G

13,690,000 VND

 

Bộ máy tính ISTC (ISIT07)/ i5-9400/ 8GB/ 128GB SSD + 1TB HDD

10,690,000 VND

Bộ máy tính ISTC (ISIT07)/ i5-9400/ 8GB/ 128GB SSD + 1TB HDD

10,690,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA06)/ Ryzen5 3600/ 8GB/ SSD 128G + 1TB HDD/ VGA 4G

15,390,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA06)/ Ryzen5 3600/ 8GB/ SSD 128G + 1TB HDD/ VGA 4G

15,390,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA08)/ Ryzen7 3700X/ 8GB/ SSD 128G + 1TB HDD/ VGA

22,690,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA08)/ Ryzen7 3700X/ 8GB/ SSD 128G + 1TB HDD/ VGA

22,690,000 VND

 

Bộ máy tính ISTC (ISVA09)/ Ryzen5 2600/ 8GB/ SSD 128G + 1TB HDD/ VGA

15,890,000 VND

Bộ máy tính ISTC (ISVA09)/ Ryzen5 2600/ 8GB/ SSD 128G + 1TB HDD/ VGA

15,890,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868