USB Flash

USB Lexar 64GB 3.0

239,000 VND

So sánh

USB Lexar 64GB 3.0

239,000 VND

 

USB Lexar 32GB 3.0

129,000 VND

So sánh

USB Lexar 32GB 3.0

129,000 VND

 

USB Lexar 128GB 3.0

499,000 VND

So sánh

USB Lexar 128GB 3.0

499,000 VND

 

USB Lexar V100 32GB 3.0

129,000 VND

So sánh

USB Lexar V100 32GB 3.0

129,000 VND

 

USB Lexar V100 64GB 3.0

239,000 VND

So sánh

USB Lexar V100 64GB 3.0

239,000 VND

 

USB Lexar JumpDrive S80 32GB,Black, USB 3.0

129,000 VND

So sánh

USB Lexar JumpDrive S80 32GB,Black, USB 3.0

129,000 VND

 

USB ADATA 8GB_AC008-8G-RKD

99,000 VND

So sánh

USB ADATA 8GB_AC008-8G-RKD

99,000 VND

 

USB ADATA 16GB_AC008-16G-RWE / RKD

109,000 VND

So sánh

USB ADATA 16GB_AC008-16G-RWE / RKD

109,000 VND

 

USB ADATA 32GB_AC008-32G-RWE / RKD

119,000 VND

So sánh

USB ADATA 32GB_AC008-32G-RWE / RKD

119,000 VND

 

USB ADATA 64GB_AC008-64G-RWE / RKD

219,000 VND

So sánh

USB ADATA 64GB_AC008-64G-RWE / RKD

219,000 VND

 

USB ADATA 32GB_AUV350-32G-RBK

149,000 VND

So sánh

USB ADATA 32GB_AUV350-32G-RBK

149,000 VND

 

USB ADATA 64GB_AUV350-64G-RBK

239,000 VND

So sánh

USB ADATA 64GB_AUV350-64G-RBK

239,000 VND

 

USB ADATA 128GB_AUV128-128G-RBE

429,000 VND

So sánh

USB ADATA 128GB_AUV128-128G-RBE

429,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868