USB Flash

USB Kingston 16GB USB 3.0 DT100G3

119,000 VND

USB Kingston 16GB USB 3.0 DT100G3

119,000 VND

 

Kingston 32GB USB 3.0 DT100G3

169,000 VND

Kingston 32GB USB 3.0 DT100G3

169,000 VND

 

USB Kingston 64GB DT100G3 USB 3.0

289,000 VND

USB Kingston 64GB DT100G3 USB 3.0

289,000 VND

 

USB Lexar 64GB 3.0

239,000 VND

USB Lexar 64GB 3.0

239,000 VND

 

USB Lexar 32GB 3.0

129,000 VND

USB Lexar 32GB 3.0

129,000 VND

 

USB Kingston 16GB USB 3.0 DT50

119,000 VND

USB Kingston 16GB USB 3.0 DT50

119,000 VND

 

USB Kingston 32GB USB 3.0 DT50

169,000 VND

USB Kingston 32GB USB 3.0 DT50

169,000 VND

 

USB Lexar 128GB 3.0

499,000 VND

USB Lexar 128GB 3.0

499,000 VND

 

USB Lexar V100 32GB 3.0

129,000 VND

USB Lexar V100 32GB 3.0

129,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868