Quạt tản nhiệt

NZXT FZ 120MM LED RED

399,000 VND

NZXT FZ 120MM LED RED

399,000 VND

 

NZXT FZ 120MM LED BLUE

399,000 VND

NZXT FZ 120MM LED BLUE

399,000 VND

 

XTRAFLO 120 SLIM

209,000 VND

XTRAFLO 120 SLIM

209,000 VND

 

FAN COOLER MASTER 140 (R4-BCDR-10FB-R1) - BLUE

249,000 VND

FAN COOLER MASTER 140 (R4-BCDR-10FB-R1) - BLUE

249,000 VND

 

FAN COOLER MASTER 140MM (R4-BCDR-10FG-R1) - GREEN

249,000 VND

FAN COOLER MASTER 140MM (R4-BCDR-10FG-R1) - GREEN

249,000 VND

 

FAN COOLER MASTER 140MM (R4-BCDR-10FR-R1)- RED

249,000 VND

FAN COOLER MASTER 140MM (R4-BCDR-10FR-R1)- RED

249,000 VND

 

XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

99,000 VND

XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

99,000 VND

 

AIGO RING RED LED

150,000 VND

AIGO RING RED LED

150,000 VND

 

AIGO RING RAINBOW LED

190,000 VND

AIGO RING RAINBOW LED

190,000 VND

 

AIGO AURORA C5 (5PCS/PACK)

1,150,000 VND

AIGO AURORA C5 (5PCS/PACK)

1,150,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY PREMIUM - EN40216 - (CH120) - RGB: RAINBOW (PACK x1, WHITE BOX)

150,000 VND

XIGMATEK GALAXY PREMIUM - EN40216 - (CH120) - RGB: RAINBOW (PACK x1, WHITE BOX)

150,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY ELITE - EN40230 - (CY120) - RGB: 2 SIDE RING (PACK x1, WHITE BOX)

175,000 VND

XIGMATEK GALAXY ELITE - EN40230 - (CY120) - RGB: 2 SIDE RING (PACK x1, WHITE BOX)

175,000 VND

 

AIGO X6 (RED FAN)

80,000 VND

AIGO X6 (RED FAN)

80,000 VND

 

XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

149,000 VND

XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

149,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III DX200 ARGB (EN46089): HUB FAN (PACK x2, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

XIGMATEK GALAXY III DX200 ARGB (EN46089): HUB FAN (PACK x2, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

 

AIGO RGB R5 (5PCS/PACK)

890,000 VND

AIGO RGB R5 (5PCS/PACK)

890,000 VND

 

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1252 (Red LED)-EN8552

179,000 VND

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1252 (Red LED)-EN8552

179,000 VND

 

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1253 (Green LED) EN8569

179,000 VND

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1253 (Green LED) EN8569

179,000 VND

 

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1251 (Blue LED) EN8545

179,000 VND

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1251 (Blue LED) EN8545

179,000 VND

 

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1254 (White LED) EN8576

179,000 VND

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1254 (White LED) EN8576

179,000 VND

 

AIGO Z6-3 RGB (3PCS/PACK)

590,000 VND

AIGO Z6-3 RGB (3PCS/PACK)

590,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY ESSENTIAL - EN41237 - (CX120) - RGB: HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

XIGMATEK GALAXY ESSENTIAL - EN41237 - (CX120) - RGB: HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

 

XIGMATEK S12R (EN43958) - SQUARE RING RGB LED

199,000 VND

XIGMATEK S12R (EN43958) - SQUARE RING RGB LED

199,000 VND

 

XIGMATEK X20F (EN45457) - RGB FIXED

99,000 VND

XIGMATEK X20F (EN45457) - RGB FIXED

99,000 VND

 

XIGMATEK X20C (EN45464) - RGB CIRCLE

149,000 VND

XIGMATEK X20C (EN45464) - RGB CIRCLE

149,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARGB (EN45433): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

750,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARGB (EN45433): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

750,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ROYAL - BR120 ARGB (EN46119): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

850,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ROYAL - BR120 ARGB (EN46119): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

850,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARTIC ARGB (EN46461): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

750,000 VND

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARTIC ARGB (EN46461): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

750,000 VND

 

XIGMATEK STARZ - X20A ARGB (EN46775) - PACK x3, CONTROLLER

399,000 VND

XIGMATEK STARZ - X20A ARGB (EN46775) - PACK x3, CONTROLLER

399,000 VND

 

XIGMATEK STARZ - X20A ARTIC ARGB (EN46782) - PACK x3, CONTROLLER

466,000 VND

XIGMATEK STARZ - X20A ARTIC ARGB (EN46782) - PACK x3, CONTROLLER

466,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868