Quạt tản nhiệt

XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

99,000 VND

So sánh

XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

99,000 VND

 

AIGO AURORA C5 (5PCS/PACK)

1,150,000 VND

So sánh

AIGO AURORA C5 (5PCS/PACK)

1,150,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY PREMIUM - EN40216 - (CH120) - RGB: RAINBOW (PACK x1, WHITE BOX)

150,000 VND

So sánh

XIGMATEK GALAXY PREMIUM - EN40216 - (CH120) - RGB: RAINBOW (PACK x1, WHITE BOX)

150,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY ELITE - EN40230 - (CY120) - RGB: 2 SIDE RING (PACK x1, WHITE BOX)

175,000 VND

So sánh

XIGMATEK GALAXY ELITE - EN40230 - (CY120) - RGB: 2 SIDE RING (PACK x1, WHITE BOX)

175,000 VND

 

XIGMATEK STARZ PRO - EN41808 - ARGB, PACK x3

590,000 VND

So sánh

XIGMATEK STARZ PRO - EN41808 - ARGB, PACK x3

590,000 VND

 

XIGMATEK STARZ PRO ARTIC - EN41815 - ARGB, PACK x3

590,000 VND

So sánh

XIGMATEK STARZ PRO ARTIC - EN41815 - ARGB, PACK x3

590,000 VND

 

XIGMATEK STARZ - EN41853 - ARGB, PACK x3

490,000 VND

So sánh

XIGMATEK STARZ - EN41853 - ARGB, PACK x3

490,000 VND

 

XIGMATEK STARZ ARTIC - EN41860 - ARGB, PACK x3

490,000 VND

So sánh

XIGMATEK STARZ ARTIC - EN41860 - ARGB, PACK x3

490,000 VND

 

XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

149,000 VND

So sánh

XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

149,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III DX200 ARGB (EN46089): HUB FAN (PACK x2, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

So sánh

XIGMATEK GALAXY III DX200 ARGB (EN46089): HUB FAN (PACK x2, CONTROLLER, POWER HUB)

799,000 VND

 

AIGO RGB R5 (5PCS/PACK)

890,000 VND

So sánh

AIGO RGB R5 (5PCS/PACK)

890,000 VND

 

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1252 (Red LED)-EN8552

179,000 VND

So sánh

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1252 (Red LED)-EN8552

179,000 VND

 

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1253 (Green LED) EN8569

179,000 VND

So sánh

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1253 (Green LED) EN8569

179,000 VND

 

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1251 (Blue LED) EN8545

179,000 VND

So sánh

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1251 (Blue LED) EN8545

179,000 VND

 

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1254 (White LED) EN8576

179,000 VND

So sánh

XIGMATEK Solar Eclipse SE-F1254 (White LED) EN8576

179,000 VND

 

AIGO Z6-3 RGB (3PCS/PACK)

590,000 VND

So sánh

AIGO Z6-3 RGB (3PCS/PACK)

590,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY ESSENTIAL - EN41237 - (CX120) - RGB: HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

So sánh

XIGMATEK GALAXY ESSENTIAL - EN41237 - (CX120) - RGB: HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000 VND

 

XIGMATEK STARLINK ULTRA ARTIC - EN40856 - ARGB, INFINITY LIGHT, MODULAR DESIGN, PACK x3, CONTROLLER

1,090,000 VND

So sánh

XIGMATEK STARLINK ULTRA ARTIC - EN40856 - ARGB, INFINITY LIGHT, MODULAR DESIGN, PACK x3, CONTROLLER

1,090,000 VND

 

XIGMATEK STARLINK ARTIC - EN41310 - ARGB, MODULAR DESIGN, PACK x3

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK STARLINK ARTIC - EN41310 - ARGB, MODULAR DESIGN, PACK x3

690,000 VND

 

XIGMATEK STARLINK - EN41303 - ARGB, MODULAR DESIGN, PACK x3

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK STARLINK - EN41303 - ARGB, MODULAR DESIGN, PACK x3

690,000 VND

 

XIGMATEK FROZR-O II 240 (EN40429) - ARGB, LCD-PUMP with APP, ALL IN ONE WATERCOOLING

2,990,000 VND

So sánh

XIGMATEK FROZR-O II 240 (EN40429) - ARGB, LCD-PUMP with APP, ALL IN ONE WATERCOOLING

2,990,000 VND

 

XIGMATEK S12R (EN43958) - SQUARE RING RGB LED

199,000 VND

So sánh

XIGMATEK S12R (EN43958) - SQUARE RING RGB LED

199,000 VND

 

XIGMATEK X20F (EN45457) - RGB FIXED

99,000 VND

So sánh

XIGMATEK X20F (EN45457) - RGB FIXED

99,000 VND

 

XIGMATEK X20C (EN45464) - RGB CIRCLE

149,000 VND

So sánh

XIGMATEK X20C (EN45464) - RGB CIRCLE

149,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARGB (EN45433): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

750,000 VND

So sánh

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARGB (EN45433): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

750,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ROYAL - BR120 ARGB (EN46119): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

850,000 VND

So sánh

XIGMATEK GALAXY III ROYAL - BR120 ARGB (EN46119): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

850,000 VND

 

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARTIC ARGB (EN46461): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

750,000 VND

So sánh

XIGMATEK GALAXY III ESSENTIAL - BX120 ARTIC ARGB (EN46461): HUB FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

750,000 VND

 

XIGMATEK STARZ - X20A ARGB (EN46775) - PACK x3, CONTROLLER

399,000 VND

So sánh

XIGMATEK STARZ - X20A ARGB (EN46775) - PACK x3, CONTROLLER

399,000 VND

 

XIGMATEK STARZ - X20A ARTIC ARGB (EN46782) - PACK x3, CONTROLLER

466,000 VND

So sánh

XIGMATEK STARZ - X20A ARTIC ARGB (EN46782) - PACK x3, CONTROLLER

466,000 VND

 

XIGMATEK FROZR-O 240 (EN46560) - ARGB, OLED-PUMP, ALL IN ONE WATERCOOLING

3,290,000 VND

So sánh

XIGMATEK FROZR-O 240 (EN46560) - ARGB, OLED-PUMP, ALL IN ONE WATERCOOLING

3,290,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868