Chuột máy tính

Chuột DAREU LM130 (MULTI-LED, USB)

169,000 VND

So sánh

Chuột DAREU LM130 (MULTI-LED, USB)

169,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM103G

169,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM103G

169,000 VND

 

Thông số:

"Sensor: PAW3512
Sóng 2.4G
DPI: 800-1200-1600
Kích thước: 107*59*38mm
Pin: 01* AA
Trọng lượng: 90g +/- 10g"

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Sheep

219,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Sheep

219,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM118B (Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

249,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM118B (Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

249,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU EM925 PRO (RGB, PMW3336, Bronze Edition)

1,199,000 VND

So sánh

Chuột Gaming DAREU EM925 PRO (RGB, PMW3336, Bronze Edition)

1,199,000 VND

 

Chuột không dây Gaming DAREU EM911X (RGB, Lightweight: 72g)

699,000 VND

So sánh

Chuột không dây Gaming DAREU EM911X (RGB, Lightweight: 72g)

699,000 VND

 

Chuột game Akko AG325 Taro Purple

499,000 VND

So sánh

Chuột game Akko AG325 Taro Purple

499,000 VND

 

Chuột game Akko AG325 Bilibili

599,000 VND - Liên hệ

So sánh

Chuột game Akko AG325 Bilibili

599,000 VND - Liên hệ

 

Chuột không dây DAREU LM158D (ERGO - Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

399,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM158D (ERGO - Dual Mode: Bluetooth + 2.4G)

399,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color- Panda

219,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color- Panda

219,000 VND

 

Chuột game Akko AG325 Tiffany Blue

499,000 VND

So sánh

Chuột game Akko AG325 Tiffany Blue

499,000 VND

 

Chuột game Akko AG325 Pink

499,000 VND

So sánh

Chuột game Akko AG325 Pink

499,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Lion

219,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Lion

219,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Monkey

219,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Monkey

219,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Dog

219,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Dog

219,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM115G BLACK

149,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM115G BLACK

149,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Bear

219,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Bear

219,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Cat

219,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Cat

219,000 VND

 

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Dragon

219,000 VND

So sánh

Chuột không dây DAREU LM115G Multi-Color Dragon

219,000 VND

 

Chuột Akko Hamster Wireless - Hima

299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Chuột Akko Hamster Wireless - Hima

299,000 VND - Liên hệ

 

Chuột Gaming DAREU A960 - ULTRALIGHT (TRACKER PWM3337, LED RGB)

619,000 VND

So sánh

Chuột Gaming DAREU A960 - ULTRALIGHT (TRACKER PWM3337, LED RGB)

619,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU A960s - ULTRALIGHT (HUNTER PWM3336, LED RGB)

419,000 VND

So sánh

Chuột Gaming DAREU A960s - ULTRALIGHT (HUNTER PWM3336, LED RGB)

419,000 VND

 

Chuột Gaming DAREU A960s QUEEN - ULTRALIGHT (HUNTER PWM3336, LED RGB)

419,000 VND

So sánh

Chuột Gaming DAREU A960s QUEEN - ULTRALIGHT (HUNTER PWM3336, LED RGB)

419,000 VND

 

Chuột Akko Hamster Wireless - Taro

299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Chuột Akko Hamster Wireless - Taro

299,000 VND - Liên hệ

 

Chuột Akko Hamster Wireless - Momo

299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Chuột Akko Hamster Wireless - Momo

299,000 VND - Liên hệ

 

Chuột Akko Hamster Wireless - Aoki

299,000 VND

So sánh

Chuột Akko Hamster Wireless - Aoki

299,000 VND

 

Chuột Akko Hamster Wireless - Shion

299,000 VND - Liên hệ

So sánh

Chuột Akko Hamster Wireless - Shion

299,000 VND - Liên hệ

 

Chuột không dây siêu nhẹ Pulsar Xlite Wireless V2 Competition Blue

1,899,000 VND

So sánh

Chuột không dây siêu nhẹ Pulsar Xlite Wireless V2 Competition Blue

1,899,000 VND

 

Chuột không dây siêu nhẹ Pulsar X2 [Aim Trainer Pack]

2,499,000 VND

So sánh

Chuột không dây siêu nhẹ Pulsar X2 [Aim Trainer Pack]

2,499,000 VND

 

Chuột không dây siêu nhẹ Pulsar X2 Red

2,499,000 VND

So sánh

Chuột không dây siêu nhẹ Pulsar X2 Red

2,499,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868