SuperMicro: Bo mạch máy chủ

Supermicro MBD-X10DAL-i-o (BOX)

11,699,000 VND

So sánh

Supermicro MBD-X10DAL-i-o (BOX)

11,699,000 VND

 

Supermicro MBD-X11SPL-F-o (BOX)

11,799,000 VND

So sánh

Supermicro MBD-X11SPL-F-o (BOX)

11,799,000 VND

 

Mainboard Supermicro MBD-X10DAi-o (BOX)

12,899,000 VND

So sánh

Mainboard Supermicro MBD-X10DAi-o (BOX)

12,899,000 VND

 

Supermicro MBD-X10DRG-Q-B

17,590,000 VND

So sánh

Supermicro MBD-X10DRG-Q-B

17,590,000 VND

 

Supermicro MBD-X11DPL-i-o (BOX)

14,599,000 VND

So sánh

Supermicro MBD-X11DPL-i-o (BOX)

14,599,000 VND

 

Supermicro MBD-X11DPi-N-o (BOX)

16,499,000 VND

So sánh

Supermicro MBD-X11DPi-N-o (BOX)

16,499,000 VND

 

Supermicro MBD-X11DPG-QT-B

25,199,000 VND

So sánh

Supermicro MBD-X11DPG-QT-B

25,199,000 VND

 

Supermicro MBD-X11SSL-o (BOX)

6,999,000 VND

So sánh

Supermicro MBD-X11SSL-o (BOX)

6,999,000 VND

 

Supermico MBD-X11SCL-F-o

6,599,000 VND

So sánh

Supermico MBD-X11SCL-F-o

6,599,000 VND

 

Supermicro MBD-X11SCL-LN4F-o (BOX)

7,699,000 VND

So sánh

Supermicro MBD-X11SCL-LN4F-o (BOX)

7,699,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868