SuperMicro: Bo mạch máy chủ

Supermicro MBD-X10DAL-i-o

9,590,000 VND

Supermicro MBD-X10DAL-i-o

9,590,000 VND

 

Supermicro MBD-X11SPL-F-o

11,499,000 VND

Supermicro MBD-X11SPL-F-o

11,499,000 VND

 

Mainboard Supermicro MBD-X10DAi

12,899,000 VND

Mainboard Supermicro MBD-X10DAi

12,899,000 VND

 

Supermicro MBD-X10DRG-Q

17,590,000 VND

Supermicro MBD-X10DRG-Q

17,590,000 VND

 

Supermicro MBD-X11DPL-i-o

14,599,000 VND

Supermicro MBD-X11DPL-i-o

14,599,000 VND

 

Supermicro MBD-X11DPi-N-o

16,499,000 VND

Supermicro MBD-X11DPi-N-o

16,499,000 VND

 

Supermicro MBD-X11DPG-QT-B

25,199,000 VND

Supermicro MBD-X11DPG-QT-B

25,199,000 VND

 

Supermicro MBD-X11SSL-o

5,299,000 VND

Supermicro MBD-X11SSL-o

5,299,000 VND

 

Supermico MBD-X11SCL-F-o

6,599,000 VND

Supermico MBD-X11SCL-F-o

6,599,000 VND

 

Supermicro MBD-X11SCL-LN4F-o

7,699,000 VND

Supermicro MBD-X11SCL-LN4F-o

7,699,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868