Loa máy tính

Creative Inspire T6300 (5.1)

2,799,000 VND

So sánh

Creative Inspire T6300 (5.1)

2,799,000 VND

 

Microlab FC361 2.1

1,649,000 VND

So sánh

Microlab FC361 2.1

1,649,000 VND

 

Microlab FC730

2,649,000 VND

So sánh

Microlab FC730

2,649,000 VND

 

Microlab X2/2.1

1,290,000 VND

So sánh

Microlab X2/2.1

1,290,000 VND

 

Logitech Z623 - 2.1

3,469,000 VND

So sánh

Logitech Z623 - 2.1

3,469,000 VND

 

Microlab FC661

1,949,000 VND

So sánh

Microlab FC661

1,949,000 VND

 

Microlab FC360

1,990,000 VND

So sánh

Microlab FC360

1,990,000 VND

 

Microlab M223/2.1

749,000 VND

So sánh

Microlab M223/2.1

749,000 VND

 

Microlab M500/5.1

2,079,000 VND

So sánh

Microlab M500/5.1

2,079,000 VND

 

Microlab M590/4.1

859,000 VND

So sánh

Microlab M590/4.1

859,000 VND

 

Microlab M108/2.1

499,000 VND

So sánh

Microlab M108/2.1

499,000 VND

 

Logitech Surround Sound Speakers Z906 - EU- 5.1 (980-000468)

7,499,000 VND

So sánh

Logitech Surround Sound Speakers Z906 - EU- 5.1 (980-000468)

7,499,000 VND

 

MICROLAB M900 - 4.1

1,289,000 VND

So sánh

MICROLAB M900 - 4.1

1,289,000 VND

 

Microlab X16 2.1

2,249,000 VND

So sánh

Microlab X16 2.1

2,249,000 VND

 

Microlab M910 2.1

1,649,000 VND

So sánh

Microlab M910 2.1

1,649,000 VND

 

MICROLAB M105/2.1

459,000 VND

So sánh

MICROLAB M105/2.1

459,000 VND

 

Microlab Bluetooth M300BT

1,049,000 VND

So sánh

Microlab Bluetooth M300BT

1,049,000 VND

 

Loa Microlab FC361BT 2.1

2,190,000 VND

So sánh

Loa Microlab FC361BT 2.1

2,190,000 VND

 

Loa Microlab 2.1 X3

2,590,000 VND

So sánh

Loa Microlab 2.1 X3

2,590,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868