Màn hình

Màn hình HKC HA270 27Inch IPS LED Full HD

3,999,000 VND

Màn hình HKC HA270 27Inch IPS LED Full HD

3,999,000 VND

 

HKC M27A9X 27Inch Full HD - Màn hình LED cong

4,099,000 VND

HKC M27A9X 27Inch Full HD - Màn hình LED cong

4,099,000 VND

 

HKC M27A6FX 27inch - Màn hình phẳng LED- Chân V

3,699,000 VND

HKC M27A6FX 27inch - Màn hình phẳng LED- Chân V

3,699,000 VND

 

Màn hình HKC M25G6F 24.5" Full HD 165GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

6,699,000 VND

Màn hình HKC M25G6F 24.5" Full HD 165GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

6,699,000 VND

 

HKC M24G1 24.0Inch Full HD 144HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,799,000 VND

HKC M24G1 24.0Inch Full HD 144HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,799,000 VND

 

Màn hình HKC M32A5F 31.5Inch Full HD màn hình LED cong

5,499,000 VND

Màn hình HKC M32A5F 31.5Inch Full HD màn hình LED cong

5,499,000 VND

 

HKC M27G1Q 27.0inch 2K 144HZ Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

7,899,000 VND

HKC M27G1Q 27.0inch 2K 144HZ Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

7,899,000 VND

 

Dell P2719H IPS - 27" FULL HD

5,699,000 VND

Dell P2719H IPS - 27" FULL HD

5,699,000 VND

 

Màn hình ViewSonic VX2718-P-MHD 27inch FHD

5,559,000 VND

Màn hình ViewSonic VX2718-P-MHD 27inch FHD

5,559,000 VND

 

Màn hình HKC MB24V9 23.8inch 75Hz FHD IPS

3,799,000 VND

Màn hình HKC MB24V9 23.8inch 75Hz FHD IPS

3,799,000 VND

 

Màn hình HKC M27A9X-W 27Inch Full HD - Màn hình LED cong

4,099,000 VND

Màn hình HKC M27A9X-W 27Inch Full HD - Màn hình LED cong

4,099,000 VND

 

Màn hình HKC MB18S1 18.5" Wide LED Monitor

2,099,000 VND

Màn hình HKC MB18S1 18.5" Wide LED Monitor

2,099,000 VND

 

Màn hình HKC MB20S1 19.5" Wide LED Monitor

2,199,000 VND

Màn hình HKC MB20S1 19.5" Wide LED Monitor

2,199,000 VND

 

HKC M24A6 23.6Inch Full FHD Frameless Led

2,799,000 VND

HKC M24A6 23.6Inch Full FHD Frameless Led

2,799,000 VND

 

Màn hình HKC NB27C2 27" Panel VA 144Hz - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,999,000 VND

Màn hình HKC NB27C2 27" Panel VA 144Hz - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,999,000 VND

 

Màn hình Dell P2319H 23'' FHD

4,439,000 VND

Màn hình Dell P2319H 23'' FHD

4,439,000 VND

 

Màn hình HKC MB21S1-H 21.5" Wide LED monitor

2,499,000 VND

Màn hình HKC MB21S1-H 21.5" Wide LED monitor

2,499,000 VND

 

Màn hình HKC M27G6F 27inch Full HD 144Hz HDR Flat Led Monitor- Frameless

7,499,000 VND

Màn hình HKC M27G6F 27inch Full HD 144Hz HDR Flat Led Monitor- Frameless

7,499,000 VND

 

Dell SE2719HR 27Inch IPS FHD

4,249,000 VND

Dell SE2719HR 27Inch IPS FHD

4,249,000 VND

 

Màn hình HKC M27G3F 27inch Full HD 144GHz - Màn hình Led cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

5,099,000 VND

Màn hình HKC M27G3F 27inch Full HD 144GHz - Màn hình Led cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

5,099,000 VND

 

Màn hình HKC M27G6F2 27inch Full HD 240GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

8,499,000 VND

Màn hình HKC M27G6F2 27inch Full HD 240GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

8,499,000 VND

 

Dell U2720Q 27Inch 4K UltraSharp IPS

14,199,000 VND

Dell U2720Q 27Inch 4K UltraSharp IPS

14,199,000 VND

 

Dell U2520D 25.0Inch 2K UltraSharp IPS

9,569,000 VND

Dell U2520D 25.0Inch 2K UltraSharp IPS

9,569,000 VND

 

Dell E2020H 19.5Inch LED

3,099,000 VND

Dell E2020H 19.5Inch LED

3,099,000 VND

 

Màn hình HKC M27G5F 27inch Full HD 165Hz HDR

6,799,000 VND

Màn hình HKC M27G5F 27inch Full HD 165Hz HDR

6,799,000 VND

 

Màn hình HKC MB27T1Q 27inch 2K IPS - Màn hình chuyên dụng cho đồ họa

5,999,000 VND

Màn hình HKC MB27T1Q 27inch 2K IPS - Màn hình chuyên dụng cho đồ họa

5,999,000 VND

 

Màn hình HKC MB34A4Q 34inch (3440 x 1440) Curved R1500 LED - Màn hình cong

8,899,000 VND

Màn hình HKC MB34A4Q 34inch (3440 x 1440) Curved R1500 LED - Màn hình cong

8,899,000 VND

 

Dell E2720HS 27inch FHD IPS

5,290,000 VND

Dell E2720HS 27inch FHD IPS

5,290,000 VND

 

Màn hình ViewSonic VA2223-H 22inch FHD

3,299,000 VND

Màn hình ViewSonic VA2223-H 22inch FHD

3,299,000 VND

 

Màn hình ViewSonic VX2476-sh 23.8inch FHD IPS

4,069,000 VND

Màn hình ViewSonic VX2476-sh 23.8inch FHD IPS

4,069,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868