Màn hình

HKC HA270 27Inch IPS LED Full HD

3,999,000 VND

HKC HA270 27Inch IPS LED Full HD

3,999,000 VND

 

HKC M27A9X 27Inch Full HD - Màn hình LED cong

4,099,000 VND

HKC M27A9X 27Inch Full HD - Màn hình LED cong

4,099,000 VND

 

HKC M27A6FX 27inch - Màn hình phẳng LED- Chân V

3,699,000 VND

HKC M27A6FX 27inch - Màn hình phẳng LED- Chân V

3,699,000 VND

 

HKC 18P3 18.5" Wide LED monitor

1,599,000 VND

HKC 18P3 18.5" Wide LED monitor

1,599,000 VND

 

HKC M25G6F 24.5" Full HD 144GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

6,699,000 VND

HKC M25G6F 24.5" Full HD 144GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

6,699,000 VND

 

HKC M24A9X 23.6Inch Full HD - Màn hình LED cong

2,999,000 VND

HKC M24A9X 23.6Inch Full HD - Màn hình LED cong

2,999,000 VND

 

HKC M24G1 24.0Inch Full HD 144HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

5,099,000 VND

HKC M24G1 24.0Inch Full HD 144HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

5,099,000 VND

 

HKC M32A5F 31.5Inch Full HD màn hình LED cong

5,499,000 VND

HKC M32A5F 31.5Inch Full HD màn hình LED cong

5,499,000 VND

 

HKC M27G1Q 27.0inch 2K 144HZ Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

7,899,000 VND

HKC M27G1Q 27.0inch 2K 144HZ Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

7,899,000 VND

 

Dell P2719H IPS - 27" FULL HD

5,069,000 VND

Dell P2719H IPS - 27" FULL HD

5,069,000 VND

 

HP V220 21.5Inch (4CJ27AA)

2,299,000 VND

HP V220 21.5Inch (4CJ27AA)

2,299,000 VND

 

HKC M20A6 19.53Inch Full FHD Frameless LED

1,939,000 VND

HKC M20A6 19.53Inch Full FHD Frameless LED

1,939,000 VND

 

HKC M27A9X-W 27Inch Full HD - Màn hình LED cong

4,099,000 VND

HKC M27A9X-W 27Inch Full HD - Màn hình LED cong

4,099,000 VND

 

HKC MB18S1 18.5" Wide LED Monitor

1,569,000 VND

HKC MB18S1 18.5" Wide LED Monitor

1,569,000 VND

 

HKC M21B6 21.5Inch Full FHD Frameless Led

2,339,000 VND

HKC M21B6 21.5Inch Full FHD Frameless Led

2,339,000 VND

 

HKC MB20S1 19.5" Wide LED Monitor

1,699,000 VND

HKC MB20S1 19.5" Wide LED Monitor

1,699,000 VND

 

HKC M32A7F 31.5Inch Panel VA 165HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamnet)

6,999,000 VND

HKC M32A7F 31.5Inch Panel VA 165HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamnet)

6,999,000 VND

 

HKC M32A7Q 2K 31.5Inch VA Panel 144HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamnet)

8,299,000 VND

HKC M32A7Q 2K 31.5Inch VA Panel 144HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamnet)

8,299,000 VND

 

HKC NB27C2 27" Panel VA 144Hz - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,999,000 VND

HKC NB27C2 27" Panel VA 144Hz - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,999,000 VND

 

màn hình Dell P2319H 23'' FHD

3,549,000 VND

màn hình Dell P2319H 23'' FHD

3,549,000 VND

 

HP 23F 3AK97AA 23.0Inch IPS

3,299,000 VND

HP 23F 3AK97AA 23.0Inch IPS

3,299,000 VND

 

HP 22F 21.5Inch 3AJ92AA IPS

2,999,000 VND

HP 22F 21.5Inch 3AJ92AA IPS

2,999,000 VND

 

HKC MB21S1-H 21.5" Wide LED monitor

1,939,000 VND

HKC MB21S1-H 21.5" Wide LED monitor

1,939,000 VND

 

HKC HA238 23.8" Panel IPS Full HD Wide LED Monitor

2,999,000 VND

HKC HA238 23.8" Panel IPS Full HD Wide LED Monitor

2,999,000 VND

 

HKC M27G6F 27inch Full HD 144Hz HDR Flat Led Monitor- Frameless

7,499,000 VND

HKC M27G6F 27inch Full HD 144Hz HDR Flat Led Monitor- Frameless

7,499,000 VND

 

HKC M20A6H 19.53Inch Full FHD Frameless LED

1,939,000 VND

HKC M20A6H 19.53Inch Full FHD Frameless LED

1,939,000 VND

 

HKC M24B6X 23.6Inch Full FHD Frameless Led

2,799,000 VND

HKC M24B6X 23.6Inch Full FHD Frameless Led

2,799,000 VND

 

Dell SE2419HR 23.8Inch IPS

3,049,000 VND

Dell SE2419HR 23.8Inch IPS

3,049,000 VND

 

Dell SE2719HR 27Inch IPS FHD

4,289,000 VND

Dell SE2719HR 27Inch IPS FHD

4,289,000 VND

 

HKC M27G3F 27inch Full HD 144GHz - Màn hình Led cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

5,399,000 VND

HKC M27G3F 27inch Full HD 144GHz - Màn hình Led cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

5,399,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868