Màn hình

HKC M27A9X 27Inch Full HD - Màn hình LED cong

3,299,000 VND

So sánh

HKC M27A9X 27Inch Full HD - Màn hình LED cong

3,299,000 VND

 

Màn hình Gaming 27inch ViewSonic VX2728, FHD, IPS, 165Hz

5,990,000 VND

So sánh

Màn hình Gaming 27inch ViewSonic VX2728, FHD, IPS, 165Hz

5,990,000 VND

 

Màn hình Gaming 27 inch ViewSonic VX2728-2K, IPS, 165Hz, 0,5ms.

7,990,000 VND

So sánh

Màn hình Gaming 27 inch ViewSonic VX2728-2K, IPS, 165Hz, 0,5ms.

7,990,000 VND

 

Màn hình gaming ViewSonic 24 inch VX2428 FHD, IPS, 165Hz

4,290,000 VND

So sánh

Màn hình gaming ViewSonic 24 inch VX2428 FHD, IPS, 165Hz

4,290,000 VND

 

Màn hình HKC M25G6F 24.5" Full HD 165GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

6,699,000 VND

So sánh

Màn hình HKC M25G6F 24.5" Full HD 165GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

6,699,000 VND

 

Màn Hình Cong Gaming ANT-24G242 100hz

2,899,000 VND

So sánh

Màn Hình Cong Gaming ANT-24G242 100hz

2,899,000 VND

 

Màn Hình Văn Phòng ANT-22F220 75hz

1,699,000 VND

So sánh

Màn Hình Văn Phòng ANT-22F220 75hz

1,699,000 VND

 

HKC M24G1 24.0Inch Full HD 144HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,799,000 VND

So sánh

HKC M24G1 24.0Inch Full HD 144HZ - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,799,000 VND

 

HKC M27G1Q 27.0inch 2K 144HZ Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

7,899,000 VND

So sánh

HKC M27G1Q 27.0inch 2K 144HZ Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

7,899,000 VND

 

Màn Hình Cong Gaming ANT 27GW240 240Hz

4,999,000 VND

So sánh

Màn Hình Cong Gaming ANT 27GW240 240Hz

4,999,000 VND

 

Màn hình đồ họa cao cấp HKC MB27S9U 27inch IPS 4K

7,299,000 VND

So sánh

Màn hình đồ họa cao cấp HKC MB27S9U 27inch IPS 4K

7,299,000 VND

 

Màn hình đồ họa cao cấp HKC MG27T3Q 27inch IPS 2K

7,199,000 VND

So sánh

Màn hình đồ họa cao cấp HKC MG27T3Q 27inch IPS 2K

7,199,000 VND

 

Màn hình cong Gaming HKC M27G4F 27inch 165Hz

4,299,000 VND

So sánh

Màn hình cong Gaming HKC M27G4F 27inch 165Hz

4,299,000 VND

 

Màn hình ViewSonic VX2718-P-MHD 27inch FHD

5,290,000 VND

So sánh

Màn hình ViewSonic VX2718-P-MHD 27inch FHD

5,290,000 VND

 

Màn hình HKC MB24V9 23.8inch 75Hz FHD IPS

2,399,000 VND

So sánh

Màn hình HKC MB24V9 23.8inch 75Hz FHD IPS

2,399,000 VND

 

Màn Hình Phẳng Gaming HKC MG27F4 Fast IPS 165hz

4,199,000 VND

So sánh

Màn Hình Phẳng Gaming HKC MG27F4 Fast IPS 165hz

4,199,000 VND

 

Màn Hình Cong Gaming ANT-27G272 100Hz

3,499,000 VND

So sánh

Màn Hình Cong Gaming ANT-27G272 100Hz

3,499,000 VND

 

Màn hình văn phòng HKC MB24V13-U 23.8 inch VA 100Hz

2,399,000 VND

So sánh

Màn hình văn phòng HKC MB24V13-U 23.8 inch VA 100Hz

2,399,000 VND

 

Màn Hình Phẳng Gaming HKC MG27H7F Fast IPS 165Hz

4,999,000 VND

So sánh

Màn Hình Phẳng Gaming HKC MG27H7F Fast IPS 165Hz

4,999,000 VND

 

Màn hình văn phòng HKC MB25V13 24.5 inch VA 75hz

2,399,000 VND

So sánh

Màn hình văn phòng HKC MB25V13 24.5 inch VA 75hz

2,399,000 VND

 

Màn hình đồ họa cao cấp HKC MG27S9QS Fast IPS

7,099,000 VND

So sánh

Màn hình đồ họa cao cấp HKC MG27S9QS Fast IPS

7,099,000 VND

 

Màn hình HKC MB20S1 19.5" Wide LED Monitor

1,599,000 VND

So sánh

Màn hình HKC MB20S1 19.5" Wide LED Monitor

1,599,000 VND

 

Màn hình HKC NB27C2 27" Panel VA 144Hz - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,999,000 VND

So sánh

Màn hình HKC NB27C2 27" Panel VA 144Hz - Màn hình LED cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,999,000 VND

 

Màn hình máy tính cong ViewSonic VX3218C-2K 32inch QHD 165Hz

7,990,000 VND

So sánh

Màn hình máy tính cong ViewSonic VX3218C-2K 32inch QHD 165Hz

7,990,000 VND

 

Màn hình HKC M27G6F 27inch Full HD 144Hz HDR Flat Led Monitor- Frameless

7,499,000 VND

So sánh

Màn hình HKC M27G6F 27inch Full HD 144Hz HDR Flat Led Monitor- Frameless

7,499,000 VND

 

Màn hình HKC M27G3F 27inch Full HD 144GHz - Màn hình Led cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,899,000 VND

So sánh

Màn hình HKC M27G3F 27inch Full HD 144GHz - Màn hình Led cong (Sản phẩm lý tưởng cho gamenet)

4,899,000 VND

 

Màn hình HKC M27G6F2 27inch Full HD 240GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

8,499,000 VND

So sánh

Màn hình HKC M27G6F2 27inch Full HD 240GHz HDR Flat Led Monitor- Frameless

8,499,000 VND

 

Màn hình HKC M27G5F 27inch Full HD 165Hz HDR

6,799,000 VND

So sánh

Màn hình HKC M27G5F 27inch Full HD 165Hz HDR

6,799,000 VND

 

Màn hình cong Gaming cao cấp HKC MG32A4F 32inch 165Hz

5,499,000 VND

So sánh

Màn hình cong Gaming cao cấp HKC MG32A4F 32inch 165Hz

5,499,000 VND

 

Màn Hình Đồ Họa Viewsonic ColorPro VP2776 27inch IPS/ 2K/ 165Hz

17,590,000 VND

So sánh

Màn Hình Đồ Họa Viewsonic ColorPro VP2776 27inch IPS/ 2K/ 165Hz

17,590,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868