DELL

Dell Gaming G3 15 3500 (70223130)/ i5-10300H/ 8GB/ 256GB SSD + 1TB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

21,690,000 VND

Dell Gaming G3 15 3500 (70223130)/ i5-10300H/ 8GB/ 256GB SSD + 1TB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

21,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Gaming G5 15 5500 (70225485)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6/ W10

30,290,000 VND

Dell Gaming G5 15 5500 (70225485)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6/ W10

30,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 3505 (Y1N1T1)/ R3 3250U/ 8GB/ 256GB SSD/ 15.6 inch/ Win10/ Đen

11,690,000 VND

Dell Inspiron 3505 (Y1N1T1)/ R3 3250U/ 8GB/ 256GB SSD/ 15.6 inch/ Win10/ Đen

11,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3590 (GRMGK2):i7-10510U/ 8G/ 256G SSD/ 15.6"/ VGA 2G/ Black/ W10

19,890,000 VND

Dell Vostro 3590 (GRMGK2):i7-10510U/ 8G/ 256G SSD/ 15.6"/ VGA 2G/ Black/ W10

19,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 3593A (P75F013)/ i3-1005G1/ 4G/ 1T/ 15.6/ Silver/ W10

11,690,000 VND

Dell Inspiron 3593A (P75F013)/ i3-1005G1/ 4G/ 1T/ 15.6/ Silver/ W10

11,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 7501 (X3MRY1)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

28,990,000 VND

Dell Inspiron 7501 (X3MRY1)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

28,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell XPS 13 9300 (0N90H1)/ i7-1065G7/ 16Gb/ 512Gb SSD/ 13.4''/Win10/ Silver

56,390,000 VND

Dell XPS 13 9300 (0N90H1)/ i7-1065G7/ 16Gb/ 512Gb SSD/ 13.4''/Win10/ Silver

56,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Gaming G3 G3500A (P89F002)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 4GB/ 15.6"/ W10/ Black

26,890,000 VND

Dell Gaming G3 G3500A (P89F002)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 4GB/ 15.6"/ W10/ Black

26,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Gaming G3 3500B (P89F002)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6"/ W10

30,690,000 VND

Dell Gaming G3 3500B (P89F002)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6"/ W10

30,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell XPS 15 9500 (70221010)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

58,490,000 VND

Dell XPS 15 9500 (70221010)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

58,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5490 (FMKJV11)/ I5-10210U/ 8Gb/ 512Gb SSD/ 14.0"/ VGA 2G/ W10/ Silver

20,190,000 VND

Dell Inspiron 5490 (FMKJV11)/ I5-10210U/ 8Gb/ 512Gb SSD/ 14.0"/ VGA 2G/ W10/ Silver

20,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Latitude 3410 (L3410I5SSD)/ i5-10210U/ 8GB/ 256GB/ 14.0/ Ugray

17,290,000 VND

Dell Latitude 3410 (L3410I5SSD)/ i5-10210U/ 8GB/ 256GB/ 14.0/ Ugray

17,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N7306A (P125G002N7306A)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB/ 13.3/ W10

33,390,000 VND

Dell Inspiron N7306A (P125G002N7306A)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB/ 13.3/ W10

33,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 7306 N3I5202W/ I5-1135G7/ 8Gb/ 512GB SSD/ 13.3''/ Touch/ Win10/ Black

26,390,000 VND

Dell Inspiron 7306 N3I5202W/ I5-1135G7/ 8Gb/ 512GB SSD/ 13.3''/ Touch/ Win10/ Black

26,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3401 (70233744)/ i3-1005G1/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ W10

10,790,000 VND

Dell Vostro 3401 (70233744)/ i3-1005G1/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ W10

10,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3401 (70227392)/ i3-1005G1/ 4GB/ 256GB SSD + 1TB HDD/ 14.0/ W10

12,290,000 VND

Dell Vostro 3401 (70227392)/ i3-1005G1/ 4GB/ 256GB SSD + 1TB HDD/ 14.0/ W10

12,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5301 (70232601)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 13.3"/ W10

24,690,000 VND

Dell Inspiron 5301 (70232601)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 13.3"/ W10

24,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell vostro 3405 (V4R33250U501W)/ R3-3250U/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ W10

9,590,000 VND

Dell vostro 3405 (V4R33250U501W)/ R3-3250U/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ W10

9,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5402 (70231338)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 14.0/ W10

24,990,000 VND

Dell Vostro 5402 (70231338)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 14.0/ W10

24,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell vostro 3405 (V4R53500U001W)/ R5-3500U/ 4G/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10

11,890,000 VND

Dell vostro 3405 (V4R53500U001W)/ R5-3500U/ 4G/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10

11,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5402A (P130G002V5402A)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ VGA 2GB/ 14.0"/ W10

20,190,000 VND

Dell Vostro V5402A (P130G002V5402A)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ VGA 2GB/ 14.0"/ W10

20,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5502 70231340/ I5 1135G7 / 8GB/ 256GB SSD / 15.6"/ Win10/ Gray

18,790,000 VND

Dell Vostro 5502 70231340/ I5 1135G7 / 8GB/ 256GB SSD / 15.6"/ Win10/ Gray

18,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5402 (V4I5003W)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB/ 14.0"/ Win10/ Gray

18,790,000 VND

Dell Vostro 5402 (V4I5003W)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB/ 14.0"/ Win10/ Gray

18,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell XPS 13 9310 (JGNH61)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB/ 13.4/ W10/ Silver

57,390,000 VND

Dell XPS 13 9310 (JGNH61)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB/ 13.4/ W10/ Silver

57,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5502 (NT0X01) / i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 15.6"/ W10

20,690,000 VND

Dell Vostro 5502 (NT0X01) / i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 15.6"/ W10

20,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5301 (V3I7129W)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 13.3"/ VGA 2GB/ W10

24,890,000 VND

Dell Vostro 5301 (V3I7129W)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 13.3"/ VGA 2GB/ W10

24,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5502 (N5I5310W)/ i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 15.6"/ W10

20,090,000 VND

Dell Inspiron 5502 (N5I5310W)/ i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 15.6"/ W10

20,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N5502A (P102F002N5502A)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6''/ VGA 2GB/ W10/ Silver

24,390,000 VND

Dell Inspiron N5502A (P102F002N5502A)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6''/ VGA 2GB/ W10/ Silver

24,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Gaming G7 G7500B (P100F001G7500B)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6''/ W10

38,490,000 VND

Dell Gaming G7 G7500B (P100F001G7500B)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6''/ W10

38,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Gaming G7 G7500A (P100F001G7500A)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6''/ W10

41,690,000 VND

Dell Gaming G7 G7500A (P100F001G7500A)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6''/ W10

41,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868