DELL

Dell Gaming G5 15 5500 (70225485)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6/ W10

29,990,000 VND

Dell Gaming G5 15 5500 (70225485)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6/ W10

29,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 3505 (Y1N1T1)/ R3 3250U/ 8GB/ 256GB SSD/ 15.6 inch/ Win10/ Đen

13,690,000 VND

Dell Inspiron 3505 (Y1N1T1)/ R3 3250U/ 8GB/ 256GB SSD/ 15.6 inch/ Win10/ Đen

13,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 7501 (X3MRY1)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

29,190,000 VND

Dell Inspiron 7501 (X3MRY1)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

29,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell XPS 13 9300 (0N90H1)/ i7-1065G7/ 16Gb/ 512Gb SSD/ 13.4''/Win10/ Silver

56,390,000 VND

Dell XPS 13 9300 (0N90H1)/ i7-1065G7/ 16Gb/ 512Gb SSD/ 13.4''/Win10/ Silver

56,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Gaming G3 G3500A (P89F002)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 4GB/ 15.6"/ W10/ Black

26,890,000 VND

Dell Gaming G3 G3500A (P89F002)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 4GB/ 15.6"/ W10/ Black

26,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Gaming G3 3500B (P89F002)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6"/ W10

31,490,000 VND

Dell Gaming G3 3500B (P89F002)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6"/ W10

31,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell XPS 15 9500 (70221010)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

58,490,000 VND

Dell XPS 15 9500 (70221010)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

58,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Gaming G5 15 5500 (70228123)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6"/ W10

34,990,000 VND

Dell Gaming G5 15 5500 (70228123)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6"/ W10

34,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N7306A (P125G002N7306A)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB/ 13.3/ W10

33,390,000 VND

Dell Inspiron N7306A (P125G002N7306A)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB/ 13.3/ W10

33,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 7306 N3I5202W/ I5-1135G7/ 8Gb/ 512GB SSD/ 13.3''/ Touch/ Win10/ Black

26,790,000 VND

Dell Inspiron 7306 N3I5202W/ I5-1135G7/ 8Gb/ 512GB SSD/ 13.3''/ Touch/ Win10/ Black

26,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5301 (70232601)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 13.3"/ W10

25,690,000 VND

Dell Inspiron 5301 (70232601)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 13.3"/ W10

25,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5402 (70231338)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 14.0/ W10

26,990,000 VND

Dell Vostro 5402 (70231338)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 14.0/ W10

26,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5402A (P130G002V5402A)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ VGA 2GB/ 14.0"/ W10

20,990,000 VND

Dell Vostro V5402A (P130G002V5402A)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ VGA 2GB/ 14.0"/ W10

20,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5502 70231340/ I5 1135G7 / 8GB/ 256GB SSD / 15.6"/ Win10/ Gray

21,290,000 VND

Dell Vostro 5502 70231340/ I5 1135G7 / 8GB/ 256GB SSD / 15.6"/ Win10/ Gray

21,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5402 (V4I5003W)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB/ 14.0"/ Win10/ Gray

19,990,000 VND

Dell Vostro 5402 (V4I5003W)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB/ 14.0"/ Win10/ Gray

19,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5502 (NT0X01) / i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 15.6"/ W10

22,490,000 VND

Dell Vostro 5502 (NT0X01) / i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 15.6"/ W10

22,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5301 (V3I7129W)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 13.3"/ VGA 2GB/ W10

25,690,000 VND

Dell Vostro 5301 (V3I7129W)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 13.3"/ VGA 2GB/ W10

25,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5502 (N5I5310W)/ i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 15.6"/ W10

21,890,000 VND

Dell Inspiron 5502 (N5I5310W)/ i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 15.6"/ W10

21,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N5502A (P102F002N5502A)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6''/ VGA 2GB/ W10/ Silver

24,390,000 VND

Dell Inspiron N5502A (P102F002N5502A)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6''/ VGA 2GB/ W10/ Silver

24,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Gaming G7 G7500B (P100F001G7500B)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6''/ W10

38,490,000 VND

Dell Gaming G7 G7500B (P100F001G7500B)/ i7-10750H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6''/ W10

38,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Gaming G7 G7500A (P100F001G7500A)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6''/ W10

41,690,000 VND

Dell Gaming G7 G7500A (P100F001G7500A)/ i7-10750H/ 16GB/ 512GB SSD/ VGA 6GB/ 15.6''/ W10

41,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5502A (P102F002V5502A)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10

27,390,000 VND

Dell Vostro V5502A (P102F002V5502A)/ i7-1165G7/ 16GB/ 512GB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10

27,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5301 (C4VV91)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ 13.3”/ W10

19,490,000 VND

Dell Vostro 5301 (C4VV91)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ 13.3”/ W10

19,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5301 (C4VV92)/ i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 13.3”/ W10

21,090,000 VND

Dell Vostro 5301 (C4VV92)/ i5-1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ 13.3”/ W10

21,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5406 (TYCJN1)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB/ VGA 2GB/ 14.0"/ W10

27,090,000 VND

Dell Inspiron 5406 (TYCJN1)/ i7-1165G7/ 8GB/ 512GB/ VGA 2GB/ 14.0"/ W10

27,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5502 (1XGR11)/ i5-1135G7/ 8GB/ 512GB/ 15.6/ W10/ Silver

21,590,000 VND

Dell Inspiron 5502 (1XGR11)/ i5-1135G7/ 8GB/ 512GB/ 15.6/ W10/ Silver

21,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell XPS 9310 (70231343)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB/ 13.4"/ W10

38,890,000 VND

Dell XPS 9310 (70231343)/ i5-1135G7/ 8GB/ 256GB/ 13.4"/ W10

38,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 15 7501 (N5I5012W)/ i5-10300H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 4GB/ 15.6''/ W10

26,690,000 VND

Dell Inspiron 15 7501 (N5I5012W)/ i5-10300H/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 4GB/ 15.6''/ W10

26,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3400 (70234073)/ I5-1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ Win10/ Black

16,290,000 VND

Dell Vostro 3400 (70234073)/ I5-1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ Win10/ Black

16,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3400 (70235020)/ i3-1115G4/ 8GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ Win10/ Black

12,990,000 VND

Dell Vostro 3400 (70235020)/ i3-1115G4/ 8GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ Win10/ Black

12,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868