HDD Notebook

Hitachi(HGST) 1TB Sata -Notebook

1,488,000 VND

Hitachi(HGST) 1TB Sata -Notebook

1,488,000 VND

 

Seagate 500GB/5400 Sata 16MB - Notebook

1,149,000 VND

Seagate 500GB/5400 Sata 16MB - Notebook

1,149,000 VND

 

WD Scorpio Blue 500 GB Sata - Notebook

1,339,000 VND

WD Scorpio Blue 500 GB Sata - Notebook

1,339,000 VND

 

WD Blue 1TB Sata - Notebook

1,299,000 VND

WD Blue 1TB Sata - Notebook

1,299,000 VND

 

WD Scorpio Black 500GB/ 7200 Rpm/ Cache 16MB /Sata 3 Sata - notebook

1,549,000 VND

WD Scorpio Black 500GB/ 7200 Rpm/ Cache 16MB /Sata 3 Sata - notebook

1,549,000 VND

 

Hitachi(HGST) 1TB /7200 Rpm / Cache 32MB /Sata 3 (6.0 GB/s -Notebook

1,599,000 VND

Hitachi(HGST) 1TB /7200 Rpm / Cache 32MB /Sata 3 (6.0 GB/s -Notebook

1,599,000 VND

 

Hitachi(HGST) 500GB /7200 Rpm / Cache 8MB /Sata -Notebook

1,299,000 VND

Hitachi(HGST) 500GB /7200 Rpm / Cache 8MB /Sata -Notebook

1,299,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868