PSU - Nguồn máy tính

Seasonic 750w Focus Plus GX-750 - 80 PLUS® GOLD

3,099,000 VND

So sánh

Seasonic 750w Focus Plus GX-750 - 80 PLUS® GOLD

3,099,000 VND

 

Seasonic 850w Focus Plus FX-850 - 80 PLUS® GOLD

3,859,000 VND

So sánh

Seasonic 850w Focus Plus FX-850 - 80 PLUS® GOLD

3,859,000 VND

 

Seasonic 1000w Focus Plus GX-1000 - 80 PLUS® GOLD

4,599,000 VND

So sánh

Seasonic 1000w Focus Plus GX-1000 - 80 PLUS® GOLD

4,599,000 VND

 

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

 

POLIMA M550

299,000 VND

So sánh

POLIMA M550

299,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

7,699,000 VND

So sánh

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

7,699,000 VND

 

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,299,000 VND

So sánh

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,299,000 VND

 

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,139,000 VND

So sánh

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,139,000 VND

 

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,469,000 VND

So sánh

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,469,000 VND

 

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,319,000 VND

So sánh

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,319,000 VND

 

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

So sánh

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 650 (EN42463) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER II 650 (EN42463) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000 VND

 

XIGMATEK SHOGUN SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

So sánh

XIGMATEK SHOGUN SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

 

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

So sánh

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

 

Seasonic 750w Focus FM-750 - 80 PLUS® GOLD

2,789,000 VND

So sánh

Seasonic 750w Focus FM-750 - 80 PLUS® GOLD

2,789,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

6,759,000 VND

So sánh

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

6,759,000 VND

 

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,759,000 VND

So sánh

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,759,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

790,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

790,000 VND

 

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

So sánh

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

 

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

So sánh

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

 

XIGMATEK CERBERUS SE400 (EN41886) - 80PLUS BRONZE, JAPANESE CAPs

899,000 VND

So sánh

XIGMATEK CERBERUS SE400 (EN41886) - 80PLUS BRONZE, JAPANESE CAPs

899,000 VND

 

XIGMATEK CERBERUS S450 450W (EN41121) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

999,000 VND

So sánh

XIGMATEK CERBERUS S450 450W (EN41121) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

999,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 450 (EN41954) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER II 450 (EN41954) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

 

XIGMATEK MINOTAUR MT550 (EN42326) - 80PLUS GOLD, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,699,000 VND

So sánh

XIGMATEK MINOTAUR MT550 (EN42326) - 80PLUS GOLD, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,699,000 VND

 

XIGMATEK MINOTAUR MT650 (EN42333) - 80PLUS GOLD, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,899,000 VND

So sánh

XIGMATEK MINOTAUR MT650 (EN42333) - 80PLUS GOLD, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,899,000 VND

 

POLIMA M12-600 (EN42685)

290,000 VND

So sánh

POLIMA M12-600 (EN42685)

290,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-350 (EN45952) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

559,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER III X-350 (EN45952) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

559,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-450 (EN45969) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER III X-450 (EN45969) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

690,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-650 (EN45990) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

990,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER III X-650 (EN45990) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

990,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868