PSU - Nguồn máy tính

Coolerplus 500W

250,000 VND

Coolerplus 500W

250,000 VND

 

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

 

POLIMA M550

299,000 VND

POLIMA M550

299,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

6,799,000 VND

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

6,799,000 VND

 

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,349,000 VND

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,349,000 VND

 

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,199,000 VND

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,199,000 VND

 

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,549,000 VND

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,549,000 VND

 

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,349,000 VND

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,349,000 VND

 

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 650 (EN42463) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000 VND

XIGMATEK X-POWER II 650 (EN42463) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 550 (EN42456) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

888,000 VND

XIGMATEK X-POWER II 550 (EN42456) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

888,000 VND

 

XIGMATEK SHOGUN SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

XIGMATEK SHOGUN SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

 

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER X-450 (EN40490) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

XIGMATEK X-POWER X-450 (EN40490) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

5,999,000 VND

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

5,999,000 VND

 

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,799,000 VND

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,799,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

899,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

899,000 VND

 

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

 

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

 

XIGMATEK CERBERUS SE400 (EN41886) - 80PLUS BRONZE, JAPANESE CAPs

899,000 VND

XIGMATEK CERBERUS SE400 (EN41886) - 80PLUS BRONZE, JAPANESE CAPs

899,000 VND

 

XIGMATEK CERBERUS S450 450W (EN41121) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

999,000 VND

XIGMATEK CERBERUS S450 450W (EN41121) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

999,000 VND

 

XIGMATEK CERBERUS S550 550W (EN41138) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

1,299,000 VND

XIGMATEK CERBERUS S550 550W (EN41138) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

1,299,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 450 (EN41954) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

XIGMATEK X-POWER II 450 (EN41954) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

 

XIGMATEK MINOTAUR MT550 (EN42326) - 80PLUS GOLD, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,699,000 VND

XIGMATEK MINOTAUR MT550 (EN42326) - 80PLUS GOLD, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,699,000 VND

 

XIGMATEK MINOTAUR MT650 (EN42333) - 80PLUS GOLD, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,899,000 VND

XIGMATEK MINOTAUR MT650 (EN42333) - 80PLUS GOLD, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

1,899,000 VND

 

POLIMA M12-600 (EN42685)

349,000 VND

POLIMA M12-600 (EN42685)

349,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-350 (EN45952) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

549,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-350 (EN45952) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

549,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-450 (EN45969) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

749,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-450 (EN45969) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

749,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-650 (EN45990) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

1,099,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-650 (EN45990) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

1,099,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868