PSU - Nguồn máy tính

Seasonic 750w Focus Plus GX-750 - 80 PLUS® GOLD

3,099,000 VND

So sánh

Seasonic 750w Focus Plus GX-750 - 80 PLUS® GOLD

3,099,000 VND

 

Seasonic 850w Focus Plus FX-850 - 80 PLUS® GOLD

3,859,000 VND

So sánh

Seasonic 850w Focus Plus FX-850 - 80 PLUS® GOLD

3,859,000 VND

 

Seasonic 1000w Focus Plus GX-1000 - 80 PLUS® GOLD

4,599,000 VND

So sánh

Seasonic 1000w Focus Plus GX-1000 - 80 PLUS® GOLD

4,599,000 VND

 

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

 

POLIMA M550

299,000 VND

So sánh

POLIMA M550

299,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

7,699,000 VND

So sánh

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

7,699,000 VND

 

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,299,000 VND

So sánh

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,299,000 VND

 

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,139,000 VND

So sánh

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,139,000 VND

 

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,469,000 VND

So sánh

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,469,000 VND

 

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,319,000 VND

So sánh

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,319,000 VND

 

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

So sánh

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 650 (EN42463) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER II 650 (EN42463) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000 VND

 

XIGMATEK Z-POWER II Z-650 (EN41495) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK Z-POWER II Z-650 (EN41495) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

690,000 VND

 

XIGMATEK SHOGUN SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

So sánh

XIGMATEK SHOGUN SJ-B500 500W (EN7470)

1,139,000 VND

 

XIGMATEK THOR T850M v2 850W (EN41754) - 80PLUS BRONZE, FULL MODULAR, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,990,000 VND

So sánh

XIGMATEK THOR T850M v2 850W (EN41754) - 80PLUS BRONZE, FULL MODULAR, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,990,000 VND

 

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

So sánh

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

 

XIGMATEK THOR T750M v2 750W (EN41488) - 80PLUS BRONZE, FULL MODULAR, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,790,000 VND

So sánh

XIGMATEK THOR T750M v2 750W (EN41488) - 80PLUS BRONZE, FULL MODULAR, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,790,000 VND

 

Seasonic 750w Focus FM-750 - 80 PLUS® GOLD

2,789,000 VND

So sánh

Seasonic 750w Focus FM-750 - 80 PLUS® GOLD

2,789,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

6,759,000 VND

So sánh

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

6,759,000 VND

 

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,759,000 VND

So sánh

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,759,000 VND

 

XIGMATEK THOR T750 v2 750W (EN41501) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,590,000 VND

So sánh

XIGMATEK THOR T750 v2 750W (EN41501) - 80PLUS BRONZE, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,590,000 VND

 

XIGMATEK LOKI L750 750W (EN43215) - 80PLUS BRONZE, PCIe Gen 5.1, ATX 3.1, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,390,000 VND

So sánh

XIGMATEK LOKI L750 750W (EN43215) - 80PLUS BRONZE, PCIe Gen 5.1, ATX 3.1, 100% CÁP DẸT ĐEN

1,390,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

790,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

790,000 VND

 

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

So sánh

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

 

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

So sánh

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

 

XIGMATEK CERBERUS SE400 (EN41886) - 80PLUS BRONZE, JAPANESE CAPs

899,000 VND

So sánh

XIGMATEK CERBERUS SE400 (EN41886) - 80PLUS BRONZE, JAPANESE CAPs

899,000 VND

 

XIGMATEK CERBERUS S450 450W (EN41121) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

999,000 VND

So sánh

XIGMATEK CERBERUS S450 450W (EN41121) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

999,000 VND

 

XIGMATEK Z-POWER II Z-750 (EN41686) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

790,000 VND

So sánh

XIGMATEK Z-POWER II Z-750 (EN41686) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

790,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 450 (EN41954) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

So sánh

XIGMATEK X-POWER II 450 (EN41954) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868