PSU - Nguồn máy tính

Seasonic 750w Focus Plus FX-750 - 80 PLUS® GOLD

2,899,000 VND

Seasonic 750w Focus Plus FX-750 - 80 PLUS® GOLD

2,899,000 VND

 

Seasonic 650w Focus Plus FX-650 - 80 PLUS® GOLD

2,499,000 VND

Seasonic 650w Focus Plus FX-650 - 80 PLUS® GOLD

2,499,000 VND

 

Seasonic 850w Focus Plus FX-850 - 80 PLUS® GOLD

3,299,000 VND

Seasonic 850w Focus Plus FX-850 - 80 PLUS® GOLD

3,299,000 VND

 

Seasonic 1000w Prime Ultra 1000GD - 80 PLUS® GOLD

4,999,000 VND

Seasonic 1000w Prime Ultra 1000GD - 80 PLUS® GOLD

4,999,000 VND

 

Seasonic 1000w Prime Ultra 1000TR - 80 PLUS® TITANIUM

7,499,000 VND

Seasonic 1000w Prime Ultra 1000TR - 80 PLUS® TITANIUM

7,499,000 VND

 

Seasonic 1000w Focus Plus FX-1000 - 80 PLUS® GOLD

4,299,000 VND

Seasonic 1000w Focus Plus FX-1000 - 80 PLUS® GOLD

4,299,000 VND

 

Coolerplus 500W

250,000 VND

Coolerplus 500W

250,000 VND

 

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 (Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống Gamenet)

488,000 VND

 

POLIMA M550

299,000 VND

POLIMA M550

299,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER X-350 (EN40544) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

488,000 VND

XIGMATEK X-POWER X-350 (EN40544) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

488,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

6,799,000 VND

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

6,799,000 VND

 

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,349,000 VND

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,349,000 VND

 

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,199,000 VND

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,199,000 VND

 

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,549,000 VND

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,549,000 VND

 

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,349,000 VND

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,349,000 VND

 

Seasonic 650w Focus FM-650 - 80 PLUS® GOLD

2,266,000 VND

Seasonic 650w Focus FM-650 - 80 PLUS® GOLD

2,266,000 VND

 

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 650 (EN42463) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000 VND

XIGMATEK X-POWER II 650 (EN42463) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER II 550 (EN42456) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

888,000 VND

XIGMATEK X-POWER II 550 (EN42456) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

888,000 VND

 

Seasonic 850w M12I-850 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

2,999,000 VND

Seasonic 850w M12I-850 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

2,999,000 VND

 

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER X-450 (EN40490) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

XIGMATEK X-POWER X-450 (EN40490) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000 VND

 

Seasonic 750w Focus FM-750 - 80 PLUS® GOLD

2,666,000 VND

Seasonic 750w Focus FM-750 - 80 PLUS® GOLD

2,666,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

5,499,000 VND

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

5,499,000 VND

 

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,799,000 VND

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,799,000 VND

 

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

XIGMATEK X-POWER III X-500 (EN45976) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000 VND

 

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

 

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

 

Seasonic 750w M12II-750 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

2,449,000 VND

Seasonic 750w M12II-750 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

2,449,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868