Thẻ nhớ

Thẻ nhớ micro SDHC Lexar 32GB

139,000 VND

Thẻ nhớ micro SDHC Lexar 32GB

139,000 VND

 

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 128GB

469,000 VND

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 128GB

469,000 VND

 

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 64GB

269,000 VND

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 64GB

269,000 VND

 

Thẻ nhớ MicroSDHC 32GB (LSDMI32BB633A)

149,000 VND

Thẻ nhớ MicroSDHC 32GB (LSDMI32BB633A)

149,000 VND

 

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 64GB (LSDMI64BB633A)

269,000 VND

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 64GB (LSDMI64BB633A)

269,000 VND

 

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 128GB (LSDMI128BB633A)

469,000 VND

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 128GB (LSDMI128BB633A)

469,000 VND

 

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 256GB (LSDMI256BB633A)

999,000 VND

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 256GB (LSDMI256BB633A)

999,000 VND

 

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 512GB (LSDMI512BB633A)

1,999,000 VND

Thẻ nhớ Micro SDXC Lexar 512GB (LSDMI512BB633A)

1,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868