Tản nhiệt CPU

XIGMATEK GLACE 120 (EN41022) - RGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,299,000 VND

So sánh

XIGMATEK GLACE 120 (EN41022) - RGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,299,000 VND

 

XIGMATEK GLACE 240 (EN41039) - RGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,699,000 VND

So sánh

XIGMATEK GLACE 240 (EN41039) - RGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,699,000 VND

 

XIGMATEK AURORA 240 ARTIC (EN44337) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

2,399,000 VND

So sánh

XIGMATEK AURORA 240 ARTIC (EN44337) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

2,399,000 VND

 

XIGMATEK EPIX 1264 ARTIC (EN41587) - TDP 180W, RGB (1 FAN Z20F)

490,000 VND

So sánh

XIGMATEK EPIX 1264 ARTIC (EN41587) - TDP 180W, RGB (1 FAN Z20F)

490,000 VND

 

XIGMATEK EPIX 1264 (EN41570) - TDP 180W, RGB (1 FAN Z20F)

490,000 VND

So sánh

XIGMATEK EPIX 1264 (EN41570) - TDP 180W, RGB (1 FAN Z20F)

490,000 VND

 

MSI Core Frozr XL

2,599,000 VND

So sánh

MSI Core Frozr XL

2,599,000 VND

 

XIGMATEK STARLINK ULTRA - EN40412 - ARGB, INFINITY LIGHT, MODULAR DESIGN, PACK x3, CONTROLLER

1,090,000 VND

So sánh

XIGMATEK STARLINK ULTRA - EN40412 - ARGB, INFINITY LIGHT, MODULAR DESIGN, PACK x3, CONTROLLER

1,090,000 VND

 

XIGMATEK AURORA 120 (EN42791) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,699,000 VND

So sánh

XIGMATEK AURORA 120 (EN42791) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,699,000 VND

 

XIGMATEK AURORA 240 (EN42807) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

2,299,000 VND

So sánh

XIGMATEK AURORA 240 (EN42807) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

2,299,000 VND

 

XIGMATEK AURORA 360 (EN42814) - ARGB, SUPPORT AMD TR4, ALL IN ONE WATERCOOLING,

2,999,000 VND

So sánh

XIGMATEK AURORA 360 (EN42814) - ARGB, SUPPORT AMD TR4, ALL IN ONE WATERCOOLING,

2,999,000 VND

 

XIGMATEK FROZR-O II 240 ARTIC (EN40436) - ARGB, LCD-PUMP with APP, ALL IN ONE WATERCOOLING

2,990,000 VND

So sánh

XIGMATEK FROZR-O II 240 ARTIC (EN40436) - ARGB, LCD-PUMP with APP, ALL IN ONE WATERCOOLING

2,990,000 VND

 

XIGMATEK WINDPOWER PRO (EN44276) - TDP 200W, ARGB (2 FAN AT120, TOP COVER)

1,099,000 VND

So sánh

XIGMATEK WINDPOWER PRO (EN44276) - TDP 200W, ARGB (2 FAN AT120, TOP COVER)

1,099,000 VND

 

XIGMATEK FROZR-O II 360 ARTIC (EN40450) - ARGB, LCD-PUMP with APP, ALL IN ONE WATERCOOLING

3,590,000 VND

So sánh

XIGMATEK FROZR-O II 360 ARTIC (EN40450) - ARGB, LCD-PUMP with APP, ALL IN ONE WATERCOOLING

3,590,000 VND

 

XIGMATEK FROZR-O II 360 (EN40443) - ARGB, LCD-PUMP with APP, ALL IN ONE WATERCOOLING

3,590,000 VND

So sánh

XIGMATEK FROZR-O II 360 (EN40443) - ARGB, LCD-PUMP with APP, ALL IN ONE WATERCOOLING

3,590,000 VND

 

Tản nhiệt CPU MSI MAG CORELIQUID C360

4,790,000 VND

So sánh

Tản nhiệt CPU MSI MAG CORELIQUID C360

4,790,000 VND

 

Tản nhiệt CPU MSI MAG ORELIQUID C240

3,790,000 VND

So sánh

Tản nhiệt CPU MSI MAG ORELIQUID C240

3,790,000 VND

 

XIGMATEK LIQUID-KILLER X 240 (EN47697) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,890,000 VND

So sánh

XIGMATEK LIQUID-KILLER X 240 (EN47697) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,890,000 VND

 

XIGMATEK LIQUID-KILLER X ARTIC 240 (EN47963) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,950,000 VND

So sánh

XIGMATEK LIQUID-KILLER X ARTIC 240 (EN47963) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,950,000 VND

 

XIGMATEK LIQUID-KILLER X 360 (EN47703) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

2,350,000 VND

So sánh

XIGMATEK LIQUID-KILLER X 360 (EN47703) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

2,350,000 VND

 

Tản nhiệt CPU Cooler Master MA620P RGB

1,190,000 VND

So sánh

Tản nhiệt CPU Cooler Master MA620P RGB

1,190,000 VND

 

XIGMATEK AIR-KILLER PRO (EN47895) - TDP 160W, ARGB (1 FAN X22A, TOP COVER)

890,000 VND

So sánh

XIGMATEK AIR-KILLER PRO (EN47895) - TDP 160W, ARGB (1 FAN X22A, TOP COVER)

890,000 VND

 

XIGMATEK AIR-KILLER PRO ARTIC (EN47925) - TDP 160W, ARGB (1 FAN X22A, TOP COVER)

950,000 VND

So sánh

XIGMATEK AIR-KILLER PRO ARTIC (EN47925) - TDP 160W, ARGB (1 FAN X22A, TOP COVER)

950,000 VND

 

XIGMATEK AIR-KILLER S (EN47901) - TDP 160W (1 FAN X22C)

690,000 VND

So sánh

XIGMATEK AIR-KILLER S (EN47901) - TDP 160W (1 FAN X22C)

690,000 VND

 

XIGMATEK AIR-KILLER S ARTIC (EN47932) - TDP 160W (1 FAN X22C)

750,000 VND

So sánh

XIGMATEK AIR-KILLER S ARTIC (EN47932) - TDP 160W (1 FAN X22C)

750,000 VND

 

Tản nhiệt nước MSI MAG CORELIQUID P240

2,990,000 VND

So sánh

Tản nhiệt nước MSI MAG CORELIQUID P240

2,990,000 VND

 

XIGMATEK FENIX 240 (EN42935) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,290,000 VND

So sánh

XIGMATEK FENIX 240 (EN42935) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,290,000 VND

 

XIGMATEK FENIX ARTIC 240 (EN42942) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,390,000 VND

So sánh

XIGMATEK FENIX ARTIC 240 (EN42942) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,390,000 VND

 

XIGMATEK FENIX 360 (EN42959) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,450,000 VND

So sánh

XIGMATEK FENIX 360 (EN42959) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,450,000 VND

 

XIGMATEK FENIX ARTIC 360 (EN42966) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,550,000 VND

So sánh

XIGMATEK FENIX ARTIC 360 (EN42966) - ARGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,550,000 VND

 

Thanh tản nhiệt bằng nhôm dùng cho ổ cứng LEXAR NVME LPAH100-RNBNG

190,000 VND

So sánh

Thanh tản nhiệt bằng nhôm dùng cho ổ cứng LEXAR NVME LPAH100-RNBNG

190,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868