Ram Notebook

G.SKILL SA - 1GB DDR2 800MHz ( for notebook) F2-6400CL5S-1GBSA

100,000 VND

G.SKILL SA - 1GB DDR2 800MHz ( for notebook) F2-6400CL5S-1GBSA

100,000 VND

 

G.SKILL SQ - 2GB DDR3 1600MHz ( for notebook) F3-12800CL9S-2GBSQ

349,000 VND

G.SKILL SQ - 2GB DDR3 1600MHz ( for notebook) F3-12800CL9S-2GBSQ

349,000 VND

 

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

769,000 VND

G.skill Ripjaws - 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz (For notebook) F4-2666C19S-8GRS

769,000 VND

 

G.SKILL SQ - 4GB (2x2G) DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-4GBSQ for notebook

499,000 VND

G.SKILL SQ - 4GB (2x2G) DDR3 1600MHz - F3-12800CL9D-4GBSQ for notebook

499,000 VND

 

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4-F4-2666C18S-16GRS (for notebook)

1,529,000 VND

G.SKILL Ripjaws 16GB DDR4-F4-2666C18S-16GRS (for notebook)

1,529,000 VND

 

Ram laptop Lexar DDR4 8GB/3200 (8GB x1)

909,000 VND

Ram laptop Lexar DDR4 8GB/3200 (8GB x1)

909,000 VND

 

Ram laptop Lexar DDR4 4GB/2666 (4GB x1)

589,000 VND

Ram laptop Lexar DDR4 4GB/2666 (4GB x1)

589,000 VND

 

Ram laptop Lexar DDR4 8GB/2666 (8GB x1)

890,000 VND

Ram laptop Lexar DDR4 8GB/2666 (8GB x1)

890,000 VND

 

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 4GB (1x4GB) DDR4-2666MHz-F4-2666C18S-4GRS

509,000 VND

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 4GB (1x4GB) DDR4-2666MHz-F4-2666C18S-4GRS

509,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C18S-16GRS

2,459,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4-3200MHz-F4-3200C18S-16GRS

2,459,000 VND

 

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 32GB (1x32GB) DDR4-3200MHz -F4-3200C22S-32GRS

2,590,000 VND

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 32GB (1x32GB) DDR4-3200MHz -F4-3200C22S-32GRS

2,590,000 VND

 

Ram Laptop Lexar DDR4 16GB (16GBx1)_LD4AS016G-B3200GSST

1,790,000 VND

Ram Laptop Lexar DDR4 16GB (16GBx1)_LD4AS016G-B3200GSST

1,790,000 VND

 

Ram laptop Kimtigo KMKS8G8682666 8GB (8GB x 1) DDR4 2666MHz

839,000 VND

Ram laptop Kimtigo KMKS8G8682666 8GB (8GB x 1) DDR4 2666MHz

839,000 VND

 

Ram Kimtigo KMKSAG8782666 16GB (16GB x 1) DDR4 2666MHz

1,619,000 VND

Ram Kimtigo KMKSAG8782666 16GB (16GB x 1) DDR4 2666MHz

1,619,000 VND

 

Ram laptop G.Skill Ripjaws 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C22S-8GRS

739,000 VND

Ram laptop G.Skill Ripjaws 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C22S-8GRS

739,000 VND

 

Ram laptop G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C22S-16GRS

1,390,000 VND

Ram laptop G.Skill Ripjaws 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C22S-16GRS

1,390,000 VND

 

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 16GB (2x8GB) 3200MHz F4-3200C22D-16GRS

1,390,000 VND

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 16GB (2x8GB) 3200MHz F4-3200C22D-16GRS

1,390,000 VND

 

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C22D-32GRS

2,590,000 VND

Ram Laptop G.Skill Ripjaws 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C22D-32GRS

2,590,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868