HDD Box - NAS

HDD BOX 3.5'' USB 3.0 ORICO 3588US3 SATA

399,000 VND

HDD BOX 3.5'' USB 3.0 ORICO 3588US3 SATA

399,000 VND

 

HDD Box 3.5 inch Orico DS200U3 3.0

2,289,000 VND

HDD Box 3.5 inch Orico DS200U3 3.0

2,289,000 VND

 

HDD Box Orico 3588C3 3.5'' và 2.5" USB 3.0 Type C

589,000 VND

HDD Box Orico 3588C3 3.5'' và 2.5" USB 3.0 Type C

589,000 VND

 

Ổ lưu trữ mạng Synology DS220J

5,189,000 VND

Ổ lưu trữ mạng Synology DS220J

5,189,000 VND

 

Ổ lưu trữ mạng Synology DS920+ (chưa có ổ cứng)

14,990,000 VND

Ổ lưu trữ mạng Synology DS920+ (chưa có ổ cứng)

14,990,000 VND

 

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

8,790,000 VND

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

8,790,000 VND

 

Ổ lưu trữ mạng Synology DS420+ (chưa có ổ cứng)

13,490,000 VND

Ổ lưu trữ mạng Synology DS420+ (chưa có ổ cứng)

13,490,000 VND

 

Ổ lưu trữ mạng Synology DS420J (Chưa có ổ cứng)

9,190,000 VND

Ổ lưu trữ mạng Synology DS420J (Chưa có ổ cứng)

9,190,000 VND

 

Ổ lưu trữ mạng Synology DS1520+ (chưa có ổ cứng)

19,890,000 VND

Ổ lưu trữ mạng Synology DS1520+ (chưa có ổ cứng)

19,890,000 VND

 

Ổ lưu trữ mạng Synology DS1621+ (chưa có ổ cứng)

24,690,000 VND

Ổ lưu trữ mạng Synology DS1621+ (chưa có ổ cứng)

24,690,000 VND

 

WD My Cloud EX4100 0TB WDBWZE0000NBK

12,190,000 VND

WD My Cloud EX4100 0TB WDBWZE0000NBK

12,190,000 VND

 

HDD box ổ cứng Orico WS200RU3 2 bay 3.5 inch

2,349,000 VND

HDD box ổ cứng Orico WS200RU3 2 bay 3.5 inch

2,349,000 VND

 

External Box 2,5 for HDD SATA Notebook USB 2.0

190,000 VND

External Box 2,5 for HDD SATA Notebook USB 2.0

190,000 VND

 

SSK Box 3,5'' for SATA HDD for Desktop USB 3.0

499,000 VND

SSK Box 3,5'' for SATA HDD for Desktop USB 3.0

499,000 VND

 

HDD Box 2.5" Orico 2139U3 3.0

189,000 VND

HDD Box 2.5" Orico 2139U3 3.0

189,000 VND

 

HDD Box 2.5" ORICO 2588US3 Đen

199,000 VND

HDD Box 2.5" ORICO 2588US3 Đen

199,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868