Card mạng

Network Card 01 port - 10/100 Mbps / Planet / SureCome/ Micronet…

109,000 VND

Network Card 01 port - 10/100 Mbps / Planet / SureCome/ Micronet…

109,000 VND

 

Network Card 01 port - 10/100 Mbps

109,000 VND

Network Card 01 port - 10/100 Mbps

109,000 VND

 

Network Card 01 port - 10/100Base UTP

327,000 VND

Network Card 01 port - 10/100Base UTP

327,000 VND

 

TP-LINK TF-3200 - 10/100M PCI Network Card

98,000 VND

TP-LINK TF-3200 - 10/100M PCI Network Card

98,000 VND

 

TP-LINK TG-3468 - 32bit Gigabit PCI-E Network Card

218,000 VND

TP-LINK TG-3468 - 32bit Gigabit PCI-E Network Card

218,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868