Máy Scaner

Máy scan HP Pro 3000 S4 (6FW07A)

10,290,000 VND

So sánh

Máy scan HP Pro 3000 S4 (6FW07A)

10,290,000 VND

 

Epson scan DS-50000

46,990,000 VND

So sánh

Epson scan DS-50000

46,990,000 VND

 

Canon Lide 300

2,189,000 VND

So sánh

Canon Lide 300

2,189,000 VND

 

HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (L2757A)

19,590,000 VND

So sánh

HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (L2757A)

19,590,000 VND

 

Máy quét HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 (6FW10A)

20,590,000 VND

So sánh

Máy quét HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 (6FW10A)

20,590,000 VND

 

Canon Lide 400

3,050,000 VND

So sánh

Canon Lide 400

3,050,000 VND

 

Máy quét HP ScanJet Pro 2000 S2 (6FW06A)

7,890,000 VND

So sánh

Máy quét HP ScanJet Pro 2000 S2 (6FW06A)

7,890,000 VND

 

Máy Scan Canon DR-F 120

9,990,000 VND

So sánh

Máy Scan Canon DR-F 120

9,990,000 VND

 

Máy quét HP Scanjet Pro 2600 F1 (20G05A)

7,890,000 VND

So sánh

Máy quét HP Scanjet Pro 2600 F1 (20G05A)

7,890,000 VND

 

Máy quét Canon DR-C225 II

11,390,000 VND

So sánh

Máy quét Canon DR-C225 II

11,390,000 VND

 

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 ( 6FW09A)

18,590,000 VND

So sánh

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 ( 6FW09A)

18,590,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868