Ghế chuyên dụng cho game net

Ghế chuyên cho game G81 (Lưng ngả- đệm mút đúc)

2,049,000 VND

Ghế chuyên cho game G81 (Lưng ngả- đệm mút đúc)

2,049,000 VND

 

Ghế DXRacer King OH/KS06/NR

8,888,000 VND

Ghế DXRacer King OH/KS06/NR

8,888,000 VND

 

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black

2,490,000 VND

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black

2,490,000 VND

 

Ghế game Warrior - Raider Series WGC205 - Black

2,990,000 VND

Ghế game Warrior - Raider Series WGC205 - Black

2,990,000 VND

 

Ghế chuyên cho game SPEED-X01 (chân gập)

2,199,000 VND

Ghế chuyên cho game SPEED-X01 (chân gập)

2,199,000 VND

 

Ghế chuyên cho game G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN SẮT )

829,000 VND

Ghế chuyên cho game G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN SẮT )

829,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Red

849,000 VND

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Red

849,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Green

849,000 VND

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Green

849,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Orange

849,000 VND

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Orange

849,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Blue

849,000 VND

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Blue

849,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Black

849,000 VND

Ghế chuyên cho Game G32 (GHẾ LƯỚI – KHUNG SẮT) - Black

849,000 VND

 

Ghế DXRacer King KF06-NW

8,888,000 VND

Ghế DXRacer King KF06-NW

8,888,000 VND

 

Ghế Ace Gaming G618

5,999,000 VND

Ghế Ace Gaming G618

5,999,000 VND

 

DXRacer Racing Shield Series GC-R1-NR-M4

8,888,000 VND

DXRacer Racing Shield Series GC-R1-NR-M4

8,888,000 VND

 

DXRacer Racing Shield Series GC-R1-NW-M4

8,888,000 VND

DXRacer Racing Shield Series GC-R1-NW-M4

8,888,000 VND

 

Ghế ACE Gaming - Rogue KW-G6027(Black)

4,499,000 VND

Ghế ACE Gaming - Rogue KW-G6027(Black)

4,499,000 VND

 

Ghế ACE Gaming - Rogue KW-G6027 (Black/White)

4,499,000 VND

Ghế ACE Gaming - Rogue KW-G6027 (Black/White)

4,499,000 VND

 

Ghế chuyên cho game G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN INOX)

929,000 VND

Ghế chuyên cho game G60 (KHUNG ĐÚC – CHÂN INOX)

929,000 VND

 

Ghế Ace Gaming - Halberdier (Black)

4,999,000 VND

Ghế Ace Gaming - Halberdier (Black)

4,999,000 VND

 

Ghế chuyên cho game SPEED-X01 (chân xoay)

2,499,000 VND

Ghế chuyên cho game SPEED-X01 (chân xoay)

2,499,000 VND

 

Ghế ACE Gaming - Rogue KW-G6027(Black/Red)

4,499,000 VND

Ghế ACE Gaming - Rogue KW-G6027(Black/Red)

4,499,000 VND

 

Ghế Ace Gaming - Rogue Series (Black/Camo - Limited Editio)

4,999,000 VND

Ghế Ace Gaming - Rogue Series (Black/Camo - Limited Editio)

4,999,000 VND

 

Ghế ACE Gaming - Rogue Series (Black/Camo - Limited Edition)

5,199,000 VND

Ghế ACE Gaming - Rogue Series (Black/Camo - Limited Edition)

5,199,000 VND

 

Ghế chuyên cho Game G30 (Chân chống - Da Thái)

649,000 VND

Ghế chuyên cho Game G30 (Chân chống - Da Thái)

649,000 VND

 

Ghế chơi Game G33 (LƯỚI CHỊU LỰC)

849,000 VND

Ghế chơi Game G33 (LƯỚI CHỊU LỰC)

849,000 VND

 

Ghế Ace Gaming - Mercenary KW-G106 (Black)

4,999,000 VND

Ghế Ace Gaming - Mercenary KW-G106 (Black)

4,999,000 VND

 

Ghế Ace Gaming - Mercenary KW-G106 (Black/Red)

4,999,000 VND

Ghế Ace Gaming - Mercenary KW-G106 (Black/Red)

4,999,000 VND

 

Ghế Ace Gaming Vanguard KW-G601(Black)

5,399,000 VND

Ghế Ace Gaming Vanguard KW-G601(Black)

5,399,000 VND

 

Ghế Ace Gaming - Mercenary KW-G106 (Black/Orange)

4,999,000 VND

Ghế Ace Gaming - Mercenary KW-G106 (Black/Orange)

4,999,000 VND

 

Ghế Ace Gaming Hero KW-G69 (Black)

5,299,000 VND

Ghế Ace Gaming Hero KW-G69 (Black)

5,299,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868