Ghế chuyên dụng cho game net

Ghế DXRacer King OH/KS06/NR

8,888,000 VND

So sánh

Ghế DXRacer King OH/KS06/NR

8,888,000 VND

 

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black

2,490,000 VND

So sánh

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black

2,490,000 VND

 

Ghế Ace Gaming G618

5,999,000 VND

So sánh

Ghế Ace Gaming G618

5,999,000 VND

 

Ghế Ace Gaming Sentinel KW-G612 (Black/Grey)

5,599,000 VND

So sánh

Ghế Ace Gaming Sentinel KW-G612 (Black/Grey)

5,599,000 VND

 

Ghế Ace Gaming Hero KW-G69 (Black/Red)

5,299,000 VND

So sánh

Ghế Ace Gaming Hero KW-G69 (Black/Red)

5,299,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4

8,999,000 VND

So sánh

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NR-B4

8,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4

8,999,000 VND

So sánh

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NW-B4

8,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4

8,999,000 VND

So sánh

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-NA-B4

8,999,000 VND

 

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black/White

2,490,000 VND

So sánh

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black/White

2,490,000 VND

 

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black/Red

2,490,000 VND

So sánh

Ghế game Warrior - Crusader Series WGC102 - Black/Red

2,490,000 VND

 

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-N-J2

7,999,000 VND

So sánh

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-N-J2

7,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868