Dây cáp các loại

Cáp DisplayPort to DisplayPort 1.8 m

199,000 VND

Cáp DisplayPort to DisplayPort 1.8 m

199,000 VND

 

Dây Cable chuyển đổi DVI Sang HDMI loại 5M

436,000 VND

Dây Cable chuyển đổi DVI Sang HDMI loại 5M

436,000 VND

 

Dây Cable chuyển đổi DVI Sang HDMI loại 10M

872,000 VND

Dây Cable chuyển đổi DVI Sang HDMI loại 10M

872,000 VND

 

Cáp HDMI Unitek 1.5M

89,000 VND

Cáp HDMI Unitek 1.5M

89,000 VND

 

Dây HDMI Cable loại 1.8M (Chống nhiễu loại thường)

109,000 VND

Dây HDMI Cable loại 1.8M (Chống nhiễu loại thường)

109,000 VND

 

Dây HDMI Cable loại 2.5M (Chống nhiễu loại thường)

196,200 VND

Dây HDMI Cable loại 2.5M (Chống nhiễu loại thường)

196,200 VND

 

Cáp HDMI Unitek 3.0M

169,000 VND

Cáp HDMI Unitek 3.0M

169,000 VND

 

Cáp HDMI Unitek 5.0M

189,000 VND

Cáp HDMI Unitek 5.0M

189,000 VND

 

Cáp HDMI Unitek 10M

549,000 VND

Cáp HDMI Unitek 10M

549,000 VND

 

Cáp HDMI Unitek 20M

859,000 VND

Cáp HDMI Unitek 20M

859,000 VND

 

Dây HDMI Cable loại 10.0M (Chống chuột, vỏ bọc loại 1)

570,000 VND

Dây HDMI Cable loại 10.0M (Chống chuột, vỏ bọc loại 1)

570,000 VND

 

Cáp nối USB UB-Link 1.5m

35,000 VND

Cáp nối USB UB-Link 1.5m

35,000 VND

 

Cáp HDMI Ugreen 2M

129,000 VND

Cáp HDMI Ugreen 2M

129,000 VND

 

Cáp HDMI Ugreen 5.0M

180,000 VND

Cáp HDMI Ugreen 5.0M

180,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868