Ổ cứng gắn ngoài

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

759,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

759,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài SSD LEXAR SL210 1TB USB 3.1 Type-C

2,490,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài SSD LEXAR SL210 1TB USB 3.1 Type-C

2,490,000 VND

 

Ổ cứng SSD gắn ngoài Lexar SL100 Portable 512GB

1,659,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD gắn ngoài Lexar SL100 Portable 512GB

1,659,000 VND

 

Ổ cứng SSD gắn ngoài Lexar SL200 Portable Slim 512GB

1,959,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD gắn ngoài Lexar SL200 Portable Slim 512GB

1,959,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 120GB

799,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 120GB

799,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 240GB

1,199,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 240GB

1,199,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 480GB

1,999,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Kingspec Z3 Portable SSD 480GB

1,999,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 1TB -AHV320-5TU31-CBL

1,290,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 1TB -AHV320-5TU31-CBL

1,290,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 1TB -AHV320-5TU31-CWH

1,290,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 1TB -AHV320-5TU31-CWH

1,290,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 1TB -AHV320-5TU31-CBK

1,290,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 1TB -AHV320-5TU31-CBK

1,290,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 2TB - AHV320-2TU31-CBK

1,990,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 2TB - AHV320-2TU31-CBK

1,990,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 2TB - AHV320-2TU31-CBL

1,990,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 2TB - AHV320-2TU31-CBL

1,990,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 2TB - AHV320-2TU31-CWH

1,990,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 2TB - AHV320-2TU31-CWH

1,990,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 4TB - AHV320-4TU31-CBK

3,190,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 4TB - AHV320-4TU31-CBK

3,190,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 5TB - AHV320-5TU31-CBK

3,990,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 5TB - AHV320-5TU31-CBK

3,990,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 1TB - AHC660-1TU31-CGY

1,349,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 1TB - AHC660-1TU31-CGY

1,349,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 2TB - AHC660-2TU31-CGY

2,190,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài Adata External 2TB - AHC660-2TU31-CGY

2,190,000 VND

 

Ổ cứng SSD gắn ngoài Adata ASC680 Ultra Slim 240GB - ASC680-240GU32G2-CBK

1,390,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD gắn ngoài Adata ASC680 Ultra Slim 240GB - ASC680-240GU32G2-CBK

1,390,000 VND

 

Ổ cứng SSD gắn ngoài Adata ASC680 Ultra Slim 480GB - ASC680-480GU32G2-CBK

2,190,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD gắn ngoài Adata ASC680 Ultra Slim 480GB - ASC680-480GU32G2-CBK

2,190,000 VND

 

Ổ cứng SSD gắn ngoài Adata ASC680 Ultra Slim 960GB - ASC680-960GU32G2-CBK

4,190,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD gắn ngoài Adata ASC680 Ultra Slim 960GB - ASC680-960GU32G2-CBK

4,190,000 VND

 

Ổ cứng SSD gắn ngoài Adata External RGB 512GB - ASE900G-1TU32G2-CBK

3,190,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD gắn ngoài Adata External RGB 512GB - ASE900G-1TU32G2-CBK

3,190,000 VND

 

Ổ cứng SSD gắn ngoài Adata External RGB 1TB - ASE900G-1TU32G2-CBK

5,290,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD gắn ngoài Adata External RGB 1TB - ASE900G-1TU32G2-CBK

5,290,000 VND

 

Ổ cứng gắn ngoài SSD Lexar LSL660X001T-RNNNG 1TB USB 3.2

4,190,000 VND

So sánh

Ổ cứng gắn ngoài SSD Lexar LSL660X001T-RNNNG 1TB USB 3.2

4,190,000 VND

 

WD My Passport Ultra 2TB - Blue (USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A)

2,849,000 VND

So sánh

WD My Passport Ultra 2TB - Blue (USB-C kèm đầu chuyển USB 3.0 type A)

2,849,000 VND

 

WD My Passport 4TB black - WDBPKJ0040BBK

4,090,000 VND

So sánh

WD My Passport 4TB black - WDBPKJ0040BBK

4,090,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868