Bàn phím Gaming

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - Macaw (Cherry brown switch)

4,049,000 VND

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - Macaw (Cherry brown switch)

4,049,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - Macaw (Cherry red switch)

4,049,000 VND

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - Macaw (Cherry red switch)

4,049,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 DS Midnight (Cherry sw)

1,799,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 DS Midnight (Cherry sw)

1,799,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 – World Tour Tokyo R2 (Cherry switch)

2,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 – World Tour Tokyo R2 (Cherry switch)

2,599,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - Grey Parrot Psittacus (Cherry red switch)

4,049,000 VND

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - Grey Parrot Psittacus (Cherry red switch)

4,049,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - Grey Parrot Psittacus (Cherry brown switch)

4,049,000 VND

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - Grey Parrot Psittacus (Cherry brown switch)

4,049,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3096 DS Midnight (Cherry sw)

1,799,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3096 DS Midnight (Cherry sw)

1,799,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko 3087 v2 One Piece – Chopper (Akko switch)

1,499,000 VND

Bàn phím cơ Akko 3087 v2 One Piece – Chopper (Akko switch)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Pink switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3087 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Blue switch)

1,499,000 VND

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Blue switch)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Orange switch)

1,499,000 VND

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Orange switch)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Pink switch)

1,499,000 VND

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3108 (Akko Pink switch)

1,499,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Blue switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND

Bàn phím cơ Akko World Tour - Tokyo 3084 (Akko Orange switch)

1,299,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3108 – World Tour Tokyo R2 (Akko switch)

1,649,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3108 – World Tour Tokyo R2 (Akko switch)

1,649,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko 3108 Honkai Impact 3rd – Seele Vollerei (Akko switch)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ Akko 3108 Honkai Impact 3rd – Seele Vollerei (Akko switch)

1,599,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 2021 Year of the Ox hotswap (Akko cs switch

1,999,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 2021 Year of the Ox hotswap (Akko cs switch

1,999,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 Monet’s Pond (Akko switch v2)

1,599,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 v2 Monet’s Pond (Akko switch v2)

1,599,000 VND

 

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1,099,000 VND

 

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

899,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko 3108 v2 One Piece – Chopper (Akko switch)

1,699,000 VND

Bàn phím cơ Akko 3108 v2 One Piece – Chopper (Akko switch)

1,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 DS Midnight (Cherry sw)

1,649,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 DS Midnight (Cherry sw)

1,649,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - World Tour Tokyo (Cherry brown switch)

4,049,000 VND

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - World Tour Tokyo (Cherry brown switch)

4,049,000 VND

 

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - World Tour Tokyo (Cherry red switch)

4,049,000 VND

Bàn phím cơ Akko Designer Studio MOD001 - World Tour Tokyo (Cherry red switch)

4,049,000 VND

 

AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Blue switch)

1,699,000 VND

AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Blue switch)

1,699,000 VND

 

Bàn phím cơ AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Brown switch)

1,699,000 VND

Bàn phím cơ AKKO 3087 SP Ocean Star (Cherry Brown switch)

1,699,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868