Wireless

Ruijie AcessPoint RG-AP820-L(V2)

6,390,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-AP820-L(V2)

6,390,000 VND

 

Ruijie AcessPoint RG-RAP2200(F) AC1300 Dual Band Ceiling Mount

2,439,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-RAP2200(F) AC1300 Dual Band Ceiling Mount

2,439,000 VND

 

Ruijie AcessPoint RG-RAP2200(E) AC1300 Dual Band Ceiling Mount

3,369,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-RAP2200(E) AC1300 Dual Band Ceiling Mount

3,369,000 VND

 

Ruijie AcessPoint RG-RAP1200(F) AC1300 Dual Band Wall-plate

1,829,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-RAP1200(F) AC1300 Dual Band Wall-plate

1,829,000 VND

 

Ruijie AcessPoint RG-EAP602 AC1200 Dual Band Dual Band outdoor

6,899,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-EAP602 AC1200 Dual Band Dual Band outdoor

6,899,000 VND

 

Bộ phát WiFi Ruijie RG-EW1200G PRO

1,529,000 VND

So sánh

Bộ phát WiFi Ruijie RG-EW1200G PRO

1,529,000 VND

 

Bộ phát WiFi Ruijie RG-EW1200 Dual-band AC1200 MU-MIMO hỗ trợ Mesh

1,139,000 VND

So sánh

Bộ phát WiFi Ruijie RG-EW1200 Dual-band AC1200 MU-MIMO hỗ trợ Mesh

1,139,000 VND

 

Access point wifi Ruijie RG-AP720-L

5,490,000 VND

So sánh

Access point wifi Ruijie RG-AP720-L

5,490,000 VND

 

Bộ phát wifi Ruijie Reyee RG-RAP6260(G) AX1800 Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit Outdoor

10,790,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi Ruijie Reyee RG-RAP6260(G) AX1800 Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit Outdoor

10,790,000 VND

 

Category 5E U/UTP 24AWG Cable U5100-004-GY2

2,080,000 VND

So sánh

Category 5E U/UTP 24AWG Cable U5100-004-GY2

2,080,000 VND

 

Ruijie AcessPoint RG-AP820-L(V3)

6,845,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-AP820-L(V3)

6,845,000 VND

 

Bộ phát Ruijie RG-EW3200GX PRO 3200M Wi-Fi 6 Dual-band Gigabit Mesh

4,149,000 VND

So sánh

Bộ phát Ruijie RG-EW3200GX PRO 3200M Wi-Fi 6 Dual-band Gigabit Mesh

4,149,000 VND

 

Bộ phát Wifi RG-EW1200R 1200Mbps Dual-band Mesh Wi-Fi Extender

1,319,000 VND

So sánh

Bộ phát Wifi RG-EW1200R 1200Mbps Dual-band Mesh Wi-Fi Extender

1,319,000 VND

 

Bộ phát Wifi Ruijie RG-EW300 PRO 300Mbps Wireless Smart

499,000 VND

So sánh

Bộ phát Wifi Ruijie RG-EW300 PRO 300Mbps Wireless Smart

499,000 VND

 

Bộ thu phát Wifi Ruijie RG-EST350 V2 5GHz

6,769,000 VND

So sánh

Bộ thu phát Wifi Ruijie RG-EST350 V2 5GHz

6,769,000 VND

 

Bộ thu phát Wifi Ruijie RG-EST310 V2 5GHz 10dBi Outdoor

5,290,000 VND

So sánh

Bộ thu phát Wifi Ruijie RG-EST310 V2 5GHz 10dBi Outdoor

5,290,000 VND

 

Bộ thu phát Wifi Ruijie RG-AP810-L Wi-Fi 6 AX1800 SME Access Point

6,390,000 VND

So sánh

Bộ thu phát Wifi Ruijie RG-AP810-L Wi-Fi 6 AX1800 SME Access Point

6,390,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868