Wireless

Bộ phát Wifi 6 MESH RUIJIE RG-EW1800GX PRO

3,490,000 VND

So sánh

Bộ phát Wifi 6 MESH RUIJIE RG-EW1800GX PRO

3,490,000 VND

 

TP-Link Archer AX73 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép Gigabit AX5400

2,390,000 VND

So sánh

TP-Link Archer AX73 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép Gigabit AX5400

2,390,000 VND

 

Ruijie AcessPoint RG-AP820-L(V2)

6,390,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-AP820-L(V2)

6,390,000 VND

 

Ruijie AcessPoint RG-RAP2200(F) AC1300 Dual Band Ceiling Mount

2,439,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-RAP2200(F) AC1300 Dual Band Ceiling Mount

2,439,000 VND

 

Ruijie AcessPoint RG-RAP2200(E) AC1300 Dual Band Ceiling Mount

3,369,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-RAP2200(E) AC1300 Dual Band Ceiling Mount

3,369,000 VND

 

Ruijie AcessPoint RG-RAP1200(F) AC1300 Dual Band Wall-plate

1,829,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-RAP1200(F) AC1300 Dual Band Wall-plate

1,829,000 VND

 

Ruijie AcessPoint RG-EAP602 AC1200 Dual Band Dual Band outdoor

6,899,000 VND

So sánh

Ruijie AcessPoint RG-EAP602 AC1200 Dual Band Dual Band outdoor

6,899,000 VND

 

Bộ phát WiFi Ruijie RG-EW1200G PRO

1,529,000 VND

So sánh

Bộ phát WiFi Ruijie RG-EW1200G PRO

1,529,000 VND

 

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX72 AX5400Mbps

2,290,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX72 AX5400Mbps

2,290,000 VND

 

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X50 3-Pack MU-MIMO AX3000Mbps

6,190,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X50 3-Pack MU-MIMO AX3000Mbps

6,190,000 VND

 

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX53 AX3000Mbps

1,350,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX53 AX3000Mbps

1,350,000 VND

 

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX23 AX1800Mbps

1,290,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX23 AX1800Mbps

1,290,000 VND

 

Bộ phát WiFi Ruijie RG-EW1200 Dual-band AC1200 MU-MIMO hỗ trợ Mesh

1,139,000 VND

So sánh

Bộ phát WiFi Ruijie RG-EW1200 Dual-band AC1200 MU-MIMO hỗ trợ Mesh

1,139,000 VND

 

Linksys Max-Stream EA8100-AH AC2600 Dual-Band Easy MESH

2,590,000 VND

So sánh

Linksys Max-Stream EA8100-AH AC2600 Dual-Band Easy MESH

2,590,000 VND

 

TP-Link Archer T2U AC600Mbps - Card mạng không dây

309,000 VND

So sánh

TP-Link Archer T2U AC600Mbps - Card mạng không dây

309,000 VND

 

Linksys EA7500S-AH MAX-STREAM™ AC1900 MU-MIMO

2,090,000 VND

So sánh

Linksys EA7500S-AH MAX-STREAM™ AC1900 MU-MIMO

2,090,000 VND

 

Access point wifi Ruijie RG-AP720-L

5,490,000 VND

So sánh

Access point wifi Ruijie RG-AP720-L

5,490,000 VND

 

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X20 3-Pack AX1800Mbps

5,399,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X20 3-Pack AX1800Mbps

5,399,000 VND

 

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X60 3-Pack AX3000Mbps

7,459,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X60 3-Pack AX3000Mbps

7,459,000 VND

 

Linksys Velop Mesh MX4200-AH 1-Pack TRI-BAND MU-MIMO WIFI 6

5,390,000 VND

So sánh

Linksys Velop Mesh MX4200-AH 1-Pack TRI-BAND MU-MIMO WIFI 6

5,390,000 VND

 

Linksys Velop Mesh MX5300-AH 1-Pack AX5300 TRI-BAND MU-MIMO WIFI 6

8,290,000 VND

So sánh

Linksys Velop Mesh MX5300-AH 1-Pack AX5300 TRI-BAND MU-MIMO WIFI 6

8,290,000 VND

 

TP-Link Archer C80 Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900

990,000 VND

So sánh

TP-Link Archer C80 Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900

990,000 VND

 

TP-Link Archer AX10 Router Wi-Fi 6 AX1500

1,259,000 VND

So sánh

TP-Link Archer AX10 Router Wi-Fi 6 AX1500

1,259,000 VND

 

Bộ phát wifi RG-RAP2260(G) AX1800 Wi-Fi 6 dual-band Gigabit

5,790,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi RG-RAP2260(G) AX1800 Wi-Fi 6 dual-band Gigabit

5,790,000 VND

 

Bộ phát wifi RG-RAP2260(E) AX3200 Wi-Fi 6 Multi-Gigabit

9,190,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi RG-RAP2260(E) AX3200 Wi-Fi 6 Multi-Gigabit

9,190,000 VND

 

Bộ phát wifi Ruijie Reyee RG-RAP6260(G) AX1800 Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit Outdoor

10,790,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi Ruijie Reyee RG-RAP6260(G) AX1800 Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit Outdoor

10,790,000 VND

 

Access Point Gắn Trần TP-Link EAP225 AC1350Mbps

1,390,000 VND

So sánh

Access Point Gắn Trần TP-Link EAP225 AC1350Mbps

1,390,000 VND

 

Bộ phát wifi TP-Link Archer C64 MU-MIMO AC1200Mbps

709,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi TP-Link Archer C64 MU-MIMO AC1200Mbps

709,000 VND

 

Bộ phát wifi TP-Link Archer C54 AC1200Mbps

469,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi TP-Link Archer C54 AC1200Mbps

469,000 VND

 

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR844N 300Mbps

279,000 VND

So sánh

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR844N 300Mbps

279,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868