Màn chiếu và Phụ kiện

Màn chiếu Điện Dalite 150Inch

2,890,000 VND

Màn chiếu Điện Dalite 150Inch

2,890,000 VND

 

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 70" x 70"

872,000 VND

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 70" x 70"

872,000 VND

 

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 84" x 84"

1,395,000 VND

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 84" x 84"

1,395,000 VND

 

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 96" x 96"

1,744,000 VND

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 96" x 96"

1,744,000 VND

 

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 70” x 70”

785,000 VND

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 70” x 70”

785,000 VND

 

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 84” x 84”

1,286,000 VND

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 84” x 84”

1,286,000 VND

 

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 96” x 96”

1,787,000 VND

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 96” x 96”

1,787,000 VND

 

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 96” x 96”

2,572,000 VND

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 96” x 96”

2,572,000 VND

 

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 70” x 70”

1,678,000 VND

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 70” x 70”

1,678,000 VND

 

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 84” x 84”

2,289,000 VND

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 84” x 84”

2,289,000 VND

 

Giá treo máy chiếu TSD - 800

1,199,000 VND

Giá treo máy chiếu TSD - 800

1,199,000 VND

 

Giá treo máy chiếu Protable Dolly Hanger Model - 1

2,289,000 VND

Giá treo máy chiếu Protable Dolly Hanger Model - 1

2,289,000 VND

 

Main Function For V - Pointer 108 - 105

654,000 VND

Main Function For V - Pointer 108 - 105

654,000 VND

 

Main Function For V - Pointer 105 - 152

697,000 VND

Main Function For V - Pointer 105 - 152

697,000 VND

 

Logitech Wireless Presenter R400

679,000 VND

Logitech Wireless Presenter R400

679,000 VND

 

Logitech Professional Presenter R800

1,290,000 VND

Logitech Professional Presenter R800

1,290,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868