Màn chiếu và Phụ kiện

Màn chiếu Điện Dalite 150Inch

2,890,000 VND

So sánh

Màn chiếu Điện Dalite 150Inch

2,890,000 VND

 

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 70" x 70"

872,000 VND

So sánh

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 70" x 70"

872,000 VND

 

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 84" x 84"

1,395,000 VND

So sánh

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 84" x 84"

1,395,000 VND

 

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 96" x 96"

1,744,000 VND

So sánh

Màn chiếu 3 chân Tripod Screen Matte White 96" x 96"

1,744,000 VND

 

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 70” x 70”

785,000 VND

So sánh

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 70” x 70”

785,000 VND

 

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 84” x 84”

1,286,000 VND

So sánh

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 84” x 84”

1,286,000 VND

 

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 96” x 96”

1,787,000 VND

So sánh

Màn chiếu treo tường Manual Screen Matte White 96” x 96”

1,787,000 VND

 

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 96” x 96”

2,572,000 VND

So sánh

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 96” x 96”

2,572,000 VND

 

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 70” x 70”

1,678,000 VND

So sánh

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 70” x 70”

1,678,000 VND

 

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 84” x 84”

2,289,000 VND

So sánh

Màn chiếu điện Electric Screen Matte White 84” x 84”

2,289,000 VND

 

Giá treo máy chiếu TSD - 800

1,199,000 VND

So sánh

Giá treo máy chiếu TSD - 800

1,199,000 VND

 

Giá treo máy chiếu Protable Dolly Hanger Model - 1

2,289,000 VND

So sánh

Giá treo máy chiếu Protable Dolly Hanger Model - 1

2,289,000 VND

 

Logitech Wireless Presenter R400

699,000 VND

So sánh

Logitech Wireless Presenter R400

699,000 VND

 

Bút trình chiếu Logitech R800

1,290,000 VND

So sánh

Bút trình chiếu Logitech R800

1,290,000 VND

 

Bút trình chiếu Rapoo XR200

590,000 VND

So sánh

Bút trình chiếu Rapoo XR200

590,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868