Ổ thể rắn SSD

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NT-512 M2

1,859,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NT-512 M2

1,859,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PeG 1TB

5,699,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PeG 1TB

5,699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

819,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

819,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

3,199,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

3,199,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

2,099,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

2,099,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,099,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,099,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

659,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

659,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

819,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

819,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

599,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

599,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,799,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

3,059,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

3,059,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

2,099,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

2,099,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

1,249,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

1,249,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,099,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,099,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

699,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

639,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

639,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

1,019,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

1,019,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 500GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,879,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 500GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,879,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 250GB M2 2280

1,449,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 250GB M2 2280

1,449,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 500GB M2 2280

1,879,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 500GB M2 2280

1,879,000 VND

 

Samsung SSD 860 PRO 256GB 2.5'' SATA III

2,449,000 VND

Samsung SSD 860 PRO 256GB 2.5'' SATA III

2,449,000 VND

 

Samsung SSD 860 PRO 512GB 2.5'' SATA III

3,969,000 VND

Samsung SSD 860 PRO 512GB 2.5'' SATA III

3,969,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG PLUS 512GB

2,259,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG PLUS 512GB

2,259,000 VND

 

Kingspec 128GB NVMe_NE-128

719,000 VND

Kingspec 128GB NVMe_NE-128

719,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 1TB NVMe_NE-1T

3,479,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 1TB NVMe_NE-1T

3,479,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VC PLUS 512GB Sata3

2,249,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VC PLUS 512GB Sata3

2,249,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

2,559,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

2,559,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

699,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

969,000 VND

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

969,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PGN+ 256GB M.2 PCIe

1,879,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PGN+ 256GB M.2 PCIe

1,879,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868