Ổ thể rắn SSD

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NT-512 M2

1,499,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NT-512 M2

1,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PeG 1TB

4,499,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PeG 1TB

4,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-240 2.5 Sata III 240Gb

799,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-240 2.5 Sata III 240Gb

799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

899,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

899,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,799,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

949,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

949,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,499,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,699,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,099,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,099,000 VND

 

SSD Samsung 970 Evo Plus 250Gb M2 PCIe

2,369,000 VND

SSD Samsung 970 Evo Plus 250Gb M2 PCIe

2,369,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

649,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

649,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,099,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,099,000 VND

 

Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,699,000 VND

Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

899,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

899,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

599,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

599,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,699,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

2,699,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

2,699,000 VND

 

SSD Samsung 860 EVO 1TB 2.5'' SATA III

4,169,000 VND

SSD Samsung 860 EVO 1TB 2.5'' SATA III

4,169,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VC/PX-512M8VC Plus 512GB Sata

1,599,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VC/PX-512M8VC Plus 512GB Sata

1,599,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

1,599,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

1,599,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

2,399,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

2,399,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

999,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

999,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

699,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

649,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

649,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

949,000 VND

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

949,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 250GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,449,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 250GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,449,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 500GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,999,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 500GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,999,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 250GB M2 2280

1,549,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 250GB M2 2280

1,549,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 500GB M2 2280

1,999,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 500GB M2 2280

1,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868