Ổ thể rắn SSD

Kingspec 512GB NT-512 M2

1,499,000 VND

Kingspec 512GB NT-512 M2

1,499,000 VND

 

Plextor PX-1TM8SeY 1TB M.2 PCIe

5,399,000 VND

Plextor PX-1TM8SeY 1TB M.2 PCIe

5,399,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

4,499,000 VND

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

4,499,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

4,799,000 VND

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

4,799,000 VND

 

Kingspec P3-240 2.5 Sata III 240Gb

799,000 VND

Kingspec P3-240 2.5 Sata III 240Gb

799,000 VND

 

Kingspec 240GB NT-240 M2

749,000 VND

Kingspec 240GB NT-240 M2

749,000 VND

 

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,799,000 VND

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,799,000 VND

 

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

799,000 VND

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

799,000 VND

 

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,499,000 VND

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,499,000 VND

 

Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,699,000 VND

Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,699,000 VND

 

Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,099,000 VND

Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,099,000 VND

 

SSD Samsung 970 Evo Plus 250Gb M2 PCIe

2,549,000 VND

SSD Samsung 970 Evo Plus 250Gb M2 PCIe

2,549,000 VND

 

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

549,000 VND

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

549,000 VND

 

Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,099,000 VND

Kingspec 256GB NVMe_NE-256

1,099,000 VND

 

Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,699,000 VND

Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,699,000 VND

 

Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

749,000 VND

Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

749,000 VND

 

Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

499,000 VND

Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

499,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

1,899,000 VND

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

1,899,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,699,000 VND

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,699,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

2,699,000 VND

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

2,699,000 VND

 

Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

1,999,000 VND

Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

1,999,000 VND

 

Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

1,999,000 VND

Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

1,999,000 VND

 

Kingspec 128GB MT-128 Msata

649,000 VND

Kingspec 128GB MT-128 Msata

649,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

2,899,000 VND

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

2,899,000 VND

 

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

2,699,000 VND

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

2,699,000 VND

 

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,199,000 VND

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,199,000 VND

 

Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,199,000 VND

Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,199,000 VND

 

Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

799,000 VND

Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

799,000 VND

 

Kingspec 128GB NT-128 M2

549,000 VND

Kingspec 128GB NT-128 M2

549,000 VND

 

Kingspec 256GB NT-256 M2

799,000 VND

Kingspec 256GB NT-256 M2

799,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868