Ổ thể rắn SSD

Kingspec 512GB NT-512 M2

1,599,000 VND

Kingspec 512GB NT-512 M2

1,599,000 VND

 

Plextor PX-1TM8SeY 1TB M.2 PCIe

5,399,000 VND

Plextor PX-1TM8SeY 1TB M.2 PCIe

5,399,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

5,399,000 VND

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

5,399,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

5,599,000 VND

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

5,599,000 VND

 

Kingspec P3-240 2.5 Sata III 240Gb

949,000 VND

Kingspec P3-240 2.5 Sata III 240Gb

949,000 VND

 

Kingspec 240GB NT-240 M2

949,000 VND

Kingspec 240GB NT-240 M2

949,000 VND

 

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,999,000 VND

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,999,000 VND

 

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

999,000 VND

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

999,000 VND

 

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,699,000 VND

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,699,000 VND

 

Kingspec P3-120 2.5 Sata III 120Gb

599,000 VND

Kingspec P3-120 2.5 Sata III 120Gb

599,000 VND

 

SSD Samsung 970 Evo Plus 250Gb M2 PCIe

2,439,000 VND

SSD Samsung 970 Evo Plus 250Gb M2 PCIe

2,439,000 VND

 

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

699,000 VND

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

699,000 VND

 

Kingspec 512GB NE-512 M2

2,299,000 VND

Kingspec 512GB NE-512 M2

2,299,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

2,199,000 VND

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

2,199,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

2,099,000 VND

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

2,099,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

 

Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

2,199,000 VND

Plextor PX-512M8VC 512GB Sata

2,199,000 VND

 

Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

2,199,000 VND

Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

2,199,000 VND

 

Kingspec 128GB MT-128 Msata

649,000 VND

Kingspec 128GB MT-128 Msata

649,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

3,399,000 VND

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

3,399,000 VND

 

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

3,599,000 VND

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

3,599,000 VND

 

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,199,000 VND

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,199,000 VND

 

Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,199,000 VND

Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,199,000 VND

 

Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

799,000 VND

Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

799,000 VND

 

Kingspec 128GB NT-128 M2

699,000 VND

Kingspec 128GB NT-128 M2

699,000 VND

 

Kingspec 256GB NT-256 M2

999,000 VND

Kingspec 256GB NT-256 M2

999,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 250GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,449,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 250GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,449,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 500GB SATA3 6Gb/s 2.5"

2,599,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 500GB SATA3 6Gb/s 2.5"

2,599,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 250GB M2 2280

1,599,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 250GB M2 2280

1,599,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 500GB M2 2280

2,599,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 500GB M2 2280

2,599,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868