Ổ thể rắn SSD

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NT-512 M2

1,299,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NT-512 M2

1,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

679,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec 240GB NT-240 M2

679,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,299,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

679,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

679,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,299,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,399,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec 512GB NVMe_NE-512

1,399,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

799,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NVMe_NE-256

799,000 VND

 

SSD Samsung 970 Evo Plus 250Gb M2 PCIe

1,379,000 VND

So sánh

SSD Samsung 970 Evo Plus 250Gb M2 PCIe

1,379,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

419,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

419,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

599,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec P4-240 240GB 2.5 Sata

599,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

399,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec P4-120 120GB 2.5 Sata

399,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,799,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

2,759,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

2,759,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

1,249,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

1,249,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

449,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec 128GB NT-128 M2

449,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

699,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec 256GB NT-256 M2

699,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG PLUS 512GB

2,259,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG PLUS 512GB

2,259,000 VND

 

Kingspec 128GB NVMe_NE-128

449,000 VND

So sánh

Kingspec 128GB NVMe_NE-128

449,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec 1TB NVMe_NE-1T

2,399,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec 1TB NVMe_NE-1T

2,399,000 VND

 

Ổ cứng SSD WD Blue 250GB SN550 NVMe PCIe Gen3x4 8

1,090,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD WD Blue 250GB SN550 NVMe PCIe Gen3x4 8

1,090,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

2,299,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

2,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

439,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

439,000 VND

 

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

759,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Lexar NS100 256GB 2.5” SATA III (6Gb/s)

759,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PGN+ 256GB M.2 PCIe

1,629,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PGN+ 256GB M.2 PCIe

1,629,000 VND

 

Ổ cứng SSD Kingspec P4-480 480GB sata3

1,199,000 VND

So sánh

Ổ cứng SSD Kingspec P4-480 480GB sata3

1,199,000 VND

 

SSD Samsung 980 500GB PCIe NVMe M2.2280

1,669,000 VND

So sánh

SSD Samsung 980 500GB PCIe NVMe M2.2280

1,669,000 VND

 

SSD Samsung 980 PRO 250GB M.2 NVMe

1,990,000 VND

So sánh

SSD Samsung 980 PRO 250GB M.2 NVMe

1,990,000 VND

 

SSD Samsung 980 250GB NVMe M2.2280

1,269,000 VND

So sánh

SSD Samsung 980 250GB NVMe M2.2280

1,269,000 VND

 

SSD Samsung 980 Pro 500GB PCIe NVMe M2.2280

2,779,000 VND

So sánh

SSD Samsung 980 Pro 500GB PCIe NVMe M2.2280

2,779,000 VND

 

SSD Samsung 980 1TB PCIe NVMe M2.2280

2,890,000 VND

So sánh

SSD Samsung 980 1TB PCIe NVMe M2.2280

2,890,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868