Máy tính mini

Máy tính mini Intel NUC NUC10i5FNH

9,590,000 VND

Máy tính mini Intel NUC NUC10i5FNH

9,590,000 VND

 

Máy tinh Mini Intel NUC NUC10i3FNH

7,490,000 VND

Máy tinh Mini Intel NUC NUC10i3FNH

7,490,000 VND

 

Intel NUC 11 Performance kit Mini PC - NUC11PAHi30000

7,690,000 VND

Intel NUC 11 Performance kit Mini PC - NUC11PAHi30000

7,690,000 VND

 

Intel NUC 11 Performance kit Mini PC - NUC11PAHi50000

9,790,000 VND

Intel NUC 11 Performance kit Mini PC - NUC11PAHi50000

9,790,000 VND

 

Intel NUC 11 Performance kit Mini PC - NUC11PAHi70000

14,290,000 VND

Intel NUC 11 Performance kit Mini PC - NUC11PAHi70000

14,290,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868