HP

HP 15s-fq1022TU (8VY75PA)/ i7 1065G7/ 8GB/ 512G SSD/ 15.6/ W10

16,990,000 VND

HP 15s-fq1022TU (8VY75PA)/ i7 1065G7/ 8GB/ 512G SSD/ 15.6/ W10

16,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3010TU (8QN78PA)/ i3-1005G1/ 4GB/ 256G SSD/ 15.6/ W10

12,790,000 VND

HP Pavilion 15-cs3010TU (8QN78PA)/ i3-1005G1/ 4GB/ 256G SSD/ 15.6/ W10

12,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3008TU (8QP02PA)/ i3-1005G1/ 4GB/ 256G SSD/ 15.6"/ W10/ Gold

12,790,000 VND

HP Pavilion 15-cs3008TU (8QP02PA)/ i3-1005G1/ 4GB/ 256G SSD/ 15.6"/ W10/ Gold

12,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3015TU(8QP15PA)/ i5-1035G1/ 4GB/ 256G SSD/ 15.6"/ W10

14,790,000 VND

HP Pavilion 15-cs3015TU(8QP15PA)/ i5-1035G1/ 4GB/ 256G SSD/ 15.6"/ W10

14,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3014TU (8QP20PA)/ i5-1035G1/ 4GB/ 256G SSD/ 15.6/ W10/ Gold

14,790,000 VND

HP Pavilion 15-cs3014TU (8QP20PA)/ i5-1035G1/ 4GB/ 256G SSD/ 15.6/ W10/ Gold

14,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3011TU (8QN96PA)/ i5-1035G1/ 8GB/ 512G SSD/ 15.6"/ W10/ Grey

16,390,000 VND

HP Pavilion 15-cs3011TU (8QN96PA)/ i5-1035G1/ 8GB/ 512G SSD/ 15.6"/ W10/ Grey

16,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3012TU (8QP30PA)/ i5-1035G1/ 8GB/ 512G SSD/ 15.6/ W10/ Gold

16,390,000 VND

HP Pavilion 15-cs3012TU (8QP30PA)/ i5-1035G1/ 8GB/ 512G SSD/ 15.6/ W10/ Gold

16,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3116TX (9AV24PA)/ i5-1035G1/ 4GB/ 256G SSD/ VGA 2G/ 15.6/ W10/ Gold

15,690,000 VND

HP Pavilion 15-cs3116TX (9AV24PA)/ i5-1035G1/ 4GB/ 256G SSD/ VGA 2G/ 15.6/ W10/ Gold

15,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3061TX (8RE83PA)/ i5-1035G1/ 8GB/ 512G SSD/ VGA 2G/ 15.6/ W10/ Grey

17,290,000 VND

HP Pavilion 15-cs3061TX (8RE83PA)/ i5-1035G1/ 8GB/ 512G SSD/ VGA 2G/ 15.6/ W10/ Grey

17,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3060TX (8RJ61PA)/ i5-1035G1/ 8GB/ 512G SSD/ VGA 2G/ 15.6/ W10/ Gold

17,290,000 VND

HP Pavilion 15-cs3060TX (8RJ61PA)/ i5-1035G1/ 8GB/ 512G SSD/ VGA 2G/ 15.6/ W10/ Gold

17,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3063TX (8RK42PA)/ i7-1065G/ 8GB/ 512G SSD/ VGA 2G/ 15.6/ W10/ Gold

20,790,000 VND

HP Pavilion 15-cs3063TX (8RK42PA)/ i7-1065G/ 8GB/ 512G SSD/ VGA 2G/ 15.6/ W10/ Gold

20,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 14-ce3018TU (8QN89PA)/ i5-1035G1/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10

14,790,000 VND

HP Pavilion 14-ce3018TU (8QN89PA)/ i5-1035G1/ 4GB/ 256GB SSD/ 14.0"/ W10

14,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP ProBook 450 G7 (9GQ34PA)/ i5-10210U/ 8G/ 256G SSD/ 15.6"/ Silver/ Dos

17,590,000 VND

HP ProBook 450 G7 (9GQ34PA)/ i5-10210U/ 8G/ 256G SSD/ 15.6"/ Silver/ Dos

17,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Envy 13-aq1021TU (8QN79PA)/ i5-10210U/ 8G/ 256G SSD/ 13.3"/ Gold/ W10

20,690,000 VND

HP Envy 13-aq1021TU (8QN79PA)/ i5-10210U/ 8G/ 256G SSD/ 13.3"/ Gold/ W10

20,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP envy Envy 13-aq1048TU (8XS70PA)/ i5-10210U/ 8GB/ 512G SSD/ 13.3"/ W10

22,590,000 VND

HP envy Envy 13-aq1048TU (8XS70PA)/ i5-10210U/ 8GB/ 512G SSD/ 13.3"/ W10

22,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Spectre x360 13-aw0181TU (8YQ35PA)/ i7-1065G7/ 16G/ 512G SSD/13.3"FHD+Touch/ Black/ W10

45,590,000 VND

HP Spectre x360 13-aw0181TU (8YQ35PA)/ i7-1065G7/ 16G/ 512G SSD/13.3"FHD+Touch/ Black/ W10

45,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP 15s-du1037TX (8RK37PA):i5-10210U/ 8GB/ 512G SSD/ VGA 2GB/ 15.6"/ Win10

16,390,000 VND

HP 15s-du1037TX (8RK37PA):i5-10210U/ 8GB/ 512G SSD/ VGA 2GB/ 15.6"/ Win10

16,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP 15s-du1040TX (8RE77PA)/ i7-10510U/ 8G/ 512G SSD/ 15.6"/ VGA 2G/ Silver/ W10

17,990,000 VND

HP 15s-du1040TX (8RE77PA)/ i7-10510U/ 8G/ 512G SSD/ 15.6"/ VGA 2G/ Silver/ W10

17,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs3119TX (9FN16PA)/ i5-1035G1/ 4G/ 256G SSD/ 15.6/ VGA 2G/ Grey/ W10

15,690,000 VND

HP Pavilion 15-cs3119TX (9FN16PA)/ i5-1035G1/ 4G/ 256G SSD/ 15.6/ VGA 2G/ Grey/ W10

15,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Envy x360-ar0072AU (6ZF34PA)/ Ryzen 7-3700U/ 8Gb/ 256Gb SSD/ 13.3/ Win10/ Black

24,890,000 VND

HP Envy x360-ar0072AU (6ZF34PA)/ Ryzen 7-3700U/ 8Gb/ 256Gb SSD/ 13.3/ Win10/ Black

24,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Envy x360 13-ar0071AU (6ZF30PA)/ R5-3500U/ 8GB/ 256GB SSD/ 13.3”/ W10

21,590,000 VND

HP Envy x360 13-ar0071AU (6ZF30PA)/ R5-3500U/ 8GB/ 256GB SSD/ 13.3”/ W10

21,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion x360 14-dh0103TU (6ZF24PA)/ i3-8145U/ 4G/ 1T/ 14.0"/ Gold/ W10

12,890,000 VND

HP Pavilion x360 14-dh0103TU (6ZF24PA)/ i3-8145U/ 4G/ 1T/ 14.0"/ Gold/ W10

12,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion x360 14-dh1138TU (8QP75PA)/ i5-10210U/ 8GB/ 512G SSD/ 14.0/ W10

17,390,000 VND

HP Pavilion x360 14-dh1138TU (8QP75PA)/ i5-10210U/ 8GB/ 512G SSD/ 14.0/ W10

17,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion x360 14-dh1139TU (8QP77PA)/ i7-10510U/ 8GB/ 512G SSD/ 14.0"/ W10

19,990,000 VND

HP Pavilion x360 14-dh1139TU (8QP77PA)/ i7-10510U/ 8GB/ 512G SSD/ 14.0"/ W10

19,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP ProBook 440 G7 (9GQ22PA)/ i5-10210U/ 4G/ 256GB SSD/ 14.0/ Dos

16,690,000 VND

HP ProBook 440 G7 (9GQ22PA)/ i5-10210U/ 4G/ 256GB SSD/ 14.0/ Dos

16,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP 14s-cf0126TU (9JU05PA)/ i3-7020U/ 4G/ 256G SSD/ 14.0/ Silver/ W10

9,690,000 VND

HP 14s-cf0126TU (9JU05PA)/ i3-7020U/ 4G/ 256G SSD/ 14.0/ Silver/ W10

9,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP ProBook 440 G7 (9MV53PA)/ i5-10210U/ 4G/ 512GB SSD/ 14.0"/ Dos

17,590,000 VND

HP ProBook 440 G7 (9MV53PA)/ i5-10210U/ 4G/ 512GB SSD/ 14.0"/ Dos

17,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP ProBook 450 G7 (9GQ38PA)/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6/ Silver

17,990,000 VND

HP ProBook 450 G7 (9GQ38PA)/ i5-10210U/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6/ Silver

17,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Probook 450 G7 (9GQ27PA)/ i7-10510U/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 15.6/ Win10/ Silver

24,090,000 VND

HP Probook 450 G7 (9GQ27PA)/ i7-10510U/ 8GB/ 512GB SSD/ VGA 2GB/ 15.6/ Win10/ Silver

24,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Probook 440 G7 (9MV57PA)/ i7-10510U/ 8G/ 256G SSD/ 14.0/ Dos/ Silver

21,990,000 VND

HP Probook 440 G7 (9MV57PA)/ i7-10510U/ 8G/ 256G SSD/ 14.0/ Dos/ Silver

21,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868