Ghế DXRacer Gladiator-GB001-PVC-Black&Red-L (GC/LGB001LTC/NR)

8,888,000 VND

Ghế DXRacer Gladiator-GB001-PVC-Black&Red-L (GC/LGB001LTC/NR)

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer Gladiator-GB001-PVC-Black-L (GC/LGB001LTC/N)

8,888,000 VND

Ghế DXRacer Gladiator-GB001-PVC-Black-L (GC/LGB001LTC/N)

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer Gladiator-GB001-PVC-Black&White-L (GC/LGB001LTC/NW)

8,888,000 VND

Ghế DXRacer Gladiator-GB001-PVC-Black&White-L (GC/LGB001LTC/NW)

8,888,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series GC/XLME23LTD/N

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series GC/XLME23LTD/N

9,999,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series GC/XLME23LTD/C

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series GC/XLME23LTD/C

9,999,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series GC/XLME23LTD/R

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series GC/XLME23LTD/R

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Drifting C-NEO Leatherette-Black&Red-L (GC/LDC23LTA/NR)

7,499,000 VND

Ghế DXRacer Drifting C-NEO Leatherette-Black&Red-L (GC/LDC23LTA/NR)

7,499,000 VND

 

Ghế DXRacer Drifting C-NEO Leatherette-Black&White-L (GC/LDC23LTA/NW)

7,499,000 VND

Ghế DXRacer Drifting C-NEO Leatherette-Black&White-L (GC/LDC23LTA/NW)

7,499,000 VND

 

Ghế DXRacer Drifting C-NEO Leatherette-Black-L (GC/LDC23LTA/N)

7,499,000 VND

Ghế DXRacer Drifting C-NEO Leatherette-Black-L (GC/LDC23LTA/N)

7,499,000 VND

 

Ghế DXRacer Craft-F-NEO Leatherette-Black-Regular/L (GC/LCF23LTA/N)

9,999,000 VND

Ghế DXRacer Craft-F-NEO Leatherette-Black-Regular/L (GC/LCF23LTA/N)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Craft Pro Koi Fish Black (GC/LCF23LTA/KOI)

9,999,000 VND

Ghế DXRacer Craft Pro Koi Fish Black (GC/LCF23LTA/KOI)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Craft Pro Stripes1 Black White (GC/LCF23LTA/EMAZE)

9,999,000 VND

Ghế DXRacer Craft Pro Stripes1 Black White (GC/LCF23LTA/EMAZE)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Craft Pro Stripes2 Black (GC/LCF23LTA/FOLDLINE)

9,999,000 VND

Ghế DXRacer Craft Pro Stripes2 Black (GC/LCF23LTA/FOLDLINE)

9,999,000 VND

 

Ghế lưới DXRacer AIR series – AIR-R1S-N.N-B3 (AIR/D7200/N)

8,888,000 VND

Ghế lưới DXRacer AIR series – AIR-R1S-N.N-B3 (AIR/D7200/N)

8,888,000 VND

 

Ghế lưới DXRacer AIR series – AIR-R1S-GP.G-E1 (AIR/D7100/GP.G)

8,888,000 VND

Ghế lưới DXRacer AIR series – AIR-R1S-GP.G-E1 (AIR/D7100/GP.G)

8,888,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/W (DMC-I233S-W-A3)

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/W (DMC-I233S-W-A3)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/R (DMC-I233S-R-A3)

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/R (DMC-I233S-R-A3)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/N (DMC-I233S-N-A3)

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/N (DMC-I233S-N-A3)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/C (DMC-I233S-C-A3)

9,999,000 VND

Ghế DXRACER Master series DMC/DM1200/C (DMC-I233S-C-A3)

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer G Series GC-G001-NW-B2 (OH/D8200/NW)

8,888,000 VND

Ghế DXRacer G Series GC-G001-NW-B2 (OH/D8200/NW)

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer G Series GC-G001-N-B2 (OH/D8200/N)

8,888,000 VND

Ghế DXRacer G Series GC-G001-N-B2 (OH/D8200/N)

8,888,000 VND

 

24 Tháng đổi mới 100% đối với tất cả các phụ kiện của ghế nếu có lỗi của nhà sản xuất, đối với phần vật liệu bọc ghế là da hoặc vải sẽ không được bảo hành trong quá trình sử dụng.

Ghế DXRacer G Series GC-G001-NR-B2 (OH/D8200/NR)

8,888,000 VND

Ghế DXRacer G Series GC-G001-NR-B2 (OH/D8200/NR)

8,888,000 VND

 

24 Tháng đổi mới 100% đối với tất cả các phụ kiện của ghế nếu có lỗi của nhà sản xuất, đối với phần vật liệu bọc ghế là da hoặc vải sẽ không được bảo hành trong quá trình sử dụng.

Bàn chơi game DXRacer NEX TG-GDN001-NS-1

5,499,000 VND

Bàn chơi game DXRacer NEX TG-GDN001-NS-1

5,499,000 VND

Khuyến mại

01 Móc treo tai nghe
01 Giá đỡ cốc
01 Giá treo tay cầm chơi game kiêm USB Hub (có 4 cổng USB)
01 PAD DXRacer NEX size XXL 80x30cm

 

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-NR

7,999,000 VND

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-NR

7,999,000 VND

 

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-NW

7,999,000 VND

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-NW

7,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-N-B4

8,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Valkyrie Series GC-V03-N-B4

8,999,000 VND

 

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-N-J2

7,999,000 VND

DXRacer Drifting Series GC-DJ133-N-J2

7,999,000 VND

 

Ghế DXracer Drifting Series GC-D133-N-G2

9,999,000 VND

Ghế DXracer Drifting Series GC-D133-N-G2

9,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-NR-A2

10,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-NR-A2

10,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-N-A2

10,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series GC-I133-N-A2

10,999,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868