Lọc kết quả theo thương hiệu

Ram Lexar DDR4 8GB/3200 LD4BU008G-R3200GSXG

890,000 VND

Ram Lexar DDR4 8GB/3200 LD4BU008G-R3200GSXG

890,000 VND

 

Ram Lexar ARES 16GB (16GB x 1) DDR5 4800MHz

4,190,000 VND

Ram Lexar ARES 16GB (16GB x 1) DDR5 4800MHz

4,190,000 VND

 

Ram Lexar DDR4 4GB(4GBx1)_LD4AU004G-B2666GSSC

489,000 VND

Ram Lexar DDR4 4GB(4GBx1)_LD4AU004G-B2666GSSC

489,000 VND

 

Ram Lexar DDR4 8GB/3200 C22 (8GB x1) - LD4AU008G-R3200G

790,000 VND

Ram Lexar DDR4 8GB/3200 C22 (8GB x1) - LD4AU008G-R3200G

790,000 VND

 

Ram Lexar DDR4 16GB/3200 C22 (16GB x1)

1,490,000 VND

Ram Lexar DDR4 16GB/3200 C22 (16GB x1)

1,490,000 VND

 

Ram Lexar Hades DDR4 32GB/3200 (16GBx2) RGB Sync

4,590,000 VND

Ram Lexar Hades DDR4 32GB/3200 (16GBx2) RGB Sync

4,590,000 VND

 

Ram Lexar Hades DDR4 16GB/3200 (8GBx2) RGB Sync - LD4BU008G-R3200GDLH

2,090,000 VND

Ram Lexar Hades DDR4 16GB/3200 (8GBx2) RGB Sync - LD4BU008G-R3200GDLH

2,090,000 VND

 

Ram Lexar DDR4 8GB/2666 (8GB x1)

790,000 VND

Ram Lexar DDR4 8GB/2666 (8GB x1)

790,000 VND

 

Ram Lexar DDR4 16GB/2666 (16GB x1)

1,489,000 VND

Ram Lexar DDR4 16GB/2666 (16GB x1)

1,489,000 VND

 

Ram Lexar DDR4 8GB/2666 (8GB x1) Global

890,000 VND

Ram Lexar DDR4 8GB/2666 (8GB x1) Global

890,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868