Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600U3636C16GX2-TZ5RK

12,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600U3636C16GX2-TZ5RK

12,490,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600J4040C16GX2-TZ5RS

5,790,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600J4040C16GX2-TZ5RS

5,790,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600J4040C16GX2-TZ5RK

8,290,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600J4040C16GX2-TZ5RK

8,290,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600J3636C16GX2-TZ5RS

8,590,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600J3636C16GX2-TZ5RS

8,590,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK

12,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK

12,490,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U4040E16GX2-TZ5S

12,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U4040E16GX2-TZ5S

12,490,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U4040E16GX2-TZ5K

12,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U4040E16GX2-TZ5K

12,490,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U3636E16GX2-TZ5S

5,290,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U3636E16GX2-TZ5S

5,290,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U3636E16GX2-TZ5K

5,290,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000U3636E16GX2-TZ5K

5,290,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J4040F16GX2-TZ5S

7,390,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J4040F16GX2-TZ5S

7,390,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J3636F16GX2-TZ5S

12,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J3636F16GX2-TZ5S

12,490,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J3636F16GX2-TZ5K

12,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-6000MHz 32GB (2x16GB) - F5-6000J3636F16GX2-TZ5K

12,490,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600U4040C16GX2-TZ5S

12,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600U4040C16GX2-TZ5S

12,490,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB)-F5-5600U3636C16GX2-TZ5S

12,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB)-F5-5600U3636C16GX2-TZ5S

12,490,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600U3636C16GX2-TZ5K

12,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z5 DDR5-5600MHz 32GB (2x16GB) - F5-5600U3636C16GX2-TZ5K

12,490,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5600MHz - F5-5600U3636C16GX2-RS5W

12,290,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5600MHz - F5-5600U3636C16GX2-RS5W

12,290,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5600MHz - F5-5600U3636C16GX2-RS5K

12,290,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5600MHz - F5-5600U3636C16GX2-RS5K

12,290,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5600MHz - F5-5600J3636C16GX2-RS5K

12,290,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5600MHz - F5-5600J3636C16GX2-RS5K

12,290,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5200Mhz - F5-5200U4040A16GX2-RS5W

11,590,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5200Mhz - F5-5200U4040A16GX2-RS5W

11,590,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5200Mhz - F5-5200U4040A16GX2-RS5K

11,590,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5200Mhz - F5-5200U4040A16GX2-RS5K

11,590,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5200MHz - F5-5200J3636C16GX2-RS5W

6,890,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5200MHz - F5-5200J3636C16GX2-RS5W

6,890,000 VND

 

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5200MHz - F5-5200J3636C16GX2-RS5K

6,790,000 VND

Ram G.Skill Ripjaws S5 32GB(2x16GB) DDR5-5200MHz - F5-5200J3636C16GX2-RS5K

6,790,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Neo DDR4 32GB (2x16GB) -F4-3200C16D-32GTZN

3,490,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Neo DDR4 32GB (2x16GB) -F4-3200C16D-32GTZN

3,490,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Neo DDR4-3200MHz 16GB (2x8GB)-F4-3200C16D-16GTZN

2,090,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Neo DDR4-3200MHz 16GB (2x8GB)-F4-3200C16D-16GTZN

2,090,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-4000MHz 32GB (2x16GB)-F4-4000C16D-32GTEG

6,290,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-4000MHz 32GB (2x16GB)-F4-4000C16D-32GTEG

6,290,000 VND

 

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTEGC

3,590,000 VND

Ram G.Skill Trident Z Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTEGC

3,590,000 VND

 

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4 32GB (2x16GB) - F4-4000C16D-32GTES

6,090,000 VND

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4 32GB (2x16GB) - F4-4000C16D-32GTES

6,090,000 VND

 

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTESC

3,390,000 VND

G.Skill Trident Z RGB - Royal Elite DDR4-3600MHz 16GB (2x8GB) - F4-3600C16D-16GTESC

3,390,000 VND

 

G.SKILL NT - 4GB DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-4GNT

560,000 VND

G.SKILL NT - 4GB DDR4 2666MHz - F4-2666C19S-4GNT

560,000 VND

 

Ram Lexar Hades DDR4 16GB/3200 (8GBx2) RGB Sync - LD4BU008G-R3200GDLH

2,090,000 VND

Ram Lexar Hades DDR4 16GB/3200 (8GBx2) RGB Sync - LD4BU008G-R3200GDLH

2,090,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868