Lọc kết quả theo thương hiệu

DAREU FIREFLY (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

DAREU FIREFLY (TACTILE) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

 

DAREU DREAM (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

DAREU DREAM (LINEAR) Hotswap Switches – POT x45 sw

259,000 VND

 

KIT bàn phím AKKO SPR67 – Gray (Full nhôm / Spring mount / Flex-cut / Mạch xuôi)

4,699,000 VND

KIT bàn phím AKKO SPR67 – Gray (Full nhôm / Spring mount / Flex-cut / Mạch xuôi)

4,699,000 VND

 

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 40 (Hotswap / RGB / Top-mount / South-Facing / QMK – VIA)

1,999,000 VND

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 40 (Hotswap / RGB / Top-mount / South-Facing / QMK – VIA)

1,999,000 VND

 

Kit bàn phím cơ MonsGeek M3 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab)

2,799,000 VND

Kit bàn phím cơ MonsGeek M3 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab)

2,799,000 VND

 

MOD007 Flex-cut PCBA

899,000 VND

MOD007 Flex-cut PCBA

899,000 VND

 

AKKO Switch v3 – Cream Yellow Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

AKKO Switch v3 – Cream Yellow Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

 

AKKO Switch v3 – Cream Blue Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

AKKO Switch v3 – Cream Blue Pro ( 5 pin / 45 switch)

259,000 VND

 

Cat Paws Artisan Keycaps

199,000 VND

Cat Paws Artisan Keycaps

199,000 VND

 

AKKO x MonsGeek Switch Tester (16 switch)

249,000 VND

AKKO x MonsGeek Switch Tester (16 switch)

249,000 VND

 

AKKO CS switch – Piano (Lubed / 5 pin / 45 switch)

399,000 VND

AKKO CS switch – Piano (Lubed / 5 pin / 45 switch)

399,000 VND

 

Kit AKKO Designer Studio – MOD007v3 (Flex-cut / Gasket mount / South-Facing)

3,999,000 VND

Kit AKKO Designer Studio – MOD007v3 (Flex-cut / Gasket mount / South-Facing)

3,999,000 VND

 

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 75 – Gray (Nhôm / Top mount / Hotswap / South-Facing)

3,999,000 VND

KIT bàn phím AKKO ACR TOP 75 – Gray (Nhôm / Top mount / Hotswap / South-Facing)

3,999,000 VND

 

KIT bàn phím cơ MonsGeek MG108W Black (Dual Mode / Hotswap 5 pin)

950,000 VND

KIT bàn phím cơ MonsGeek MG108W Black (Dual Mode / Hotswap 5 pin)

950,000 VND

 

KIT bàn phím cơ MonsGeek MG108W White (Dual Mode / Hotswap 5 pin)

950,000 VND

KIT bàn phím cơ MonsGeek MG108W White (Dual Mode / Hotswap 5 pin)

950,000 VND

 

Kit bàn phím cơ MonsGeek M2 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab)

2,799,000 VND

Kit bàn phím cơ MonsGeek M2 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab)

2,799,000 VND

 

AKKO CS Switch – Haze Pink (Silent switch / 45 switch)

349,000 VND

AKKO CS Switch – Haze Pink (Silent switch / 45 switch)

349,000 VND

 

AKKO ASA Shine-Through Keycap set – White (Xuyên LED / ASA profile / 131 nút)

599,000 VND

AKKO ASA Shine-Through Keycap set – White (Xuyên LED / ASA profile / 131 nút)

599,000 VND

 

AKKO ASA Shine-Through Keycap set – Black (Xuyên LED / ASA profile / 131 nút)

599,000 VND

AKKO ASA Shine-Through Keycap set – Black (Xuyên LED / ASA profile / 131 nút)

599,000 VND

 

AKKO Keycap set – Warm Gray (PBT Double-Shot / Cherry profile / 132 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – Warm Gray (PBT Double-Shot / Cherry profile / 132 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap set – Cool Gray (PBT Double-Shot / Cherry profile / 132 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – Cool Gray (PBT Double-Shot / Cherry profile / 132 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap set – Neon (PBT Double-Shot / MDA profile / 227 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – Neon (PBT Double-Shot / MDA profile / 227 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap set – Panda (PBT Double-Shot / MDA profile / 227 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – Panda (PBT Double-Shot / MDA profile / 227 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap set – UNC Blue (PBT Double-Shot / MDA profile / 227 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – UNC Blue (PBT Double-Shot / MDA profile / 227 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap set – Olivia (PBT Double-Shot / MDA profile / 227 nút)

699,000 VND

AKKO Keycap set – Olivia (PBT Double-Shot / MDA profile / 227 nút)

699,000 VND

 

AKKO Keycap set – WOB (PBT Double-Shot / MDA profile / 282 nút)

799,000 VND

AKKO Keycap set – WOB (PBT Double-Shot / MDA profile / 282 nút)

799,000 VND

 

AKKO Keycap set – CREAM (PBT Double-Shot / MDA profile / 282 nút)

799,000 VND

AKKO Keycap set – CREAM (PBT Double-Shot / MDA profile / 282 nút)

799,000 VND

 

AKKO Clear Keycaps Set v2 – White (PC / ASA profile / 155 nút)

699,000 VND

AKKO Clear Keycaps Set v2 – White (PC / ASA profile / 155 nút)

699,000 VND

 

Kit bàn phím cơ MonsGeek M1 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab) - White

2,599,000 VND

Kit bàn phím cơ MonsGeek M1 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab) - White

2,599,000 VND

 

Kit bàn phím cơ MonsGeek M1 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab)

2,499,000 VND

Kit bàn phím cơ MonsGeek M1 QMK (Full Nhôm – Mạch xuôi – QMK / VIA – PCB Stab)

2,499,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868