Ổ cứng SSD Plextor 1TB_PX-1TM8VG+ M.2 2280

4,579,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor 1TB_PX-1TM8VG+ M.2 2280

4,579,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor 1TB PX-1TM9PGN+ M2 NVME

4,299,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor 1TB PX-1TM9PGN+ M2 NVME

4,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PGN+ 256GB M.2 PCIe

1,629,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PGN+ 256GB M.2 PCIe

1,629,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG PLUS 512GB

2,259,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M8VG PLUS 512GB

2,259,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VG Plus 256GB

1,299,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M8VG Plus 256GB

1,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VG Plus 128GB

769,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-128M8VG Plus 128GB

769,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PG+ 512GB M.2 PCIe

2,999,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PG+ 512GB M.2 PCIe

2,999,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PGN+ 512GB M.2 PCIe

2,499,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PGN+ 512GB M.2 PCIe

2,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor 1TM9PEGN+ 1TB M.2 PCIe

4,499,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor 1TM9PEGN+ 1TB M.2 PCIe

4,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PY PLUS 1TB M.2 PCIe

5,379,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-1TM9PY PLUS 1TB M.2 PCIe

5,379,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PY PLUS 512GB M.2 PCIe

3,499,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PY PLUS 512GB M.2 PCIe

3,499,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

2,299,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PEGN 512GB M2-2280 PCIe

2,299,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

2,759,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

2,759,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,799,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

1,799,000 VND

 

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

1,249,000 VND

Ổ cứng SSD Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

1,249,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868