Lọc kết quả theo thương hiệu

Nguồn SeaSonic Prime GX-850 (SSR-850GD)

3,859,000 VND

Nguồn SeaSonic Prime GX-850 (SSR-850GD)

3,859,000 VND

 

Nguồn Seasonic Focus Gold GX-1000 White

4,669,000 VND

Nguồn Seasonic Focus Gold GX-1000 White

4,669,000 VND

 

Nguồn Seasonic Focus Gold GX-850 White

3,859,000 VND

Nguồn Seasonic Focus Gold GX-850 White

3,859,000 VND

 

Nguồn Seasonic Focus Gold GX-750 White

3,199,000 VND

Nguồn Seasonic Focus Gold GX-750 White

3,199,000 VND

 

Nguồn SeaSonic Prime Ultra 750PD (SSR-750PD2)

4,199,000 VND

Nguồn SeaSonic Prime Ultra 750PD (SSR-750PD2)

4,199,000 VND

 

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,469,000 VND

Seasonic 650w S12III-650 - 80 PLUS® BRONZE

1,469,000 VND

 

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,299,000 VND

Seasonic 550w S12III-550 - 80 PLUS® BRONZE

1,299,000 VND

 

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,139,000 VND

Seasonic 500w S12III-500 - 80 PLUS® BRONZE

1,139,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

7,699,000 VND

Seasonic 1300w Prime Ultra 1300PD - 80 PLUS® PLATINUM

7,699,000 VND

 

Seasonic 1000w Focus Plus GX-1000 - 80 PLUS® GOLD

4,599,000 VND

Seasonic 1000w Focus Plus GX-1000 - 80 PLUS® GOLD

4,599,000 VND

 

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

6,759,000 VND

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

6,759,000 VND

 

Seasonic 750w Focus FM-750 - 80 PLUS® GOLD

2,789,000 VND

Seasonic 750w Focus FM-750 - 80 PLUS® GOLD

2,789,000 VND

 

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

Seasonic 550w Focus FM-550 - 80 PLUS® GOLD

1,999,000 VND

 

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

Seasonic 450w Focus FM-450 - 80 PLUS® GOLD

1,899,000 VND

 

Seasonic 850w Focus Plus FX-850 - 80 PLUS® GOLD

3,859,000 VND

Seasonic 850w Focus Plus FX-850 - 80 PLUS® GOLD

3,859,000 VND

 

Seasonic 750w Focus Plus GX-750 - 80 PLUS® GOLD

3,099,000 VND

Seasonic 750w Focus Plus GX-750 - 80 PLUS® GOLD

3,099,000 VND

 

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,319,000 VND

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,319,000 VND

 

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

Seasonic 620w M12II-620 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,949,000 VND

 

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

Seasonic 520w S12II-520 - 80 PLUS® BRONZE

1,566,000 VND

 

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,759,000 VND

Seasonic 520w M12II-520 Evo Edition - 80 PLUS® BRONZE

1,759,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

Sáng: T2 - T78:00 AM - 12:00 PM

Chiều: T2 - T71:30 PM - 5:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 024.3628.5868