Chương trình hỗ trợ nâng cấp SSD M.sata và M2.sata cho laptop MSI GE Series

Chương trình hỗ trợ giảm 20USD khi nâng cấp mSSD & m.2 SSD áp dụng toàn quốc cho các sản phẩm GE series từ ngày 21/09/2015 đến 31/10/2015:

1. Thời gian: từ 21/09/2015 đến 31/10/2015

2. Đối dượng áp dụng: người tiêu dùng mua MỚI các sản phẩm MSI Notebook GE Series trong thời gian này (GE 2PL, GE 2PC, GE 2PE, GE 2QD, GE 62_72,...). Không áp dụng cho các series khác như GP/GS/GT series

3. Ổ cứng áp dụng: chỉ áp dụng cho các trường hợp nâng cấp mSSD hay m.2 SSD (mSATA). Không áp dụng nâng cấp HDD thành SSD.

4. Số lượng áp dụng: 01. Chỉ giảm giá với số lượng 01 mSSD/m.2 SSD bất kì đầu tiên

5. Các nội dung chính:
- Từ ngày ngày 21/09/2015 đến 31/10/2015, khi người tiêu dùng mua các sản phẩm MSI Notebook GE Series không có mSSD/m.2 SSD trong máy thì sẽ được MSI hổ trợ $20 (khoảng 450.000VND) khi muốn nâng cấp thêm mSSD/m.2 SSD trong máy (dung lượng bất kỳ)
- MSI sẽ không bảo hành các sản phẩm mSSD/m.2 SSD nâng cấp trong máy. Các sản phẩm mSSD/m.2 SSD sẽ do nhà phân phối & đại lý bán bảo hành
- Khi người tiêu dùng tiến hành nâng cấp mSSD/m.2 SSD và xảy ra các vấn đề RMA (bảo hành) thì MSI sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này. Mọi vấn đề phát sinh (nếu có) sẽ do nhà phân phối & đại lý tự quyết định. Ví dụ: trong quá trình nâng cấp, xảy ra trường hợp vô ý ảnh hưởng các thiết bị phần cứng khác
- Tất cả việc nâng cấp phải được thực hiện bởi nhà phân phối & đại lý chính hãng ủy quyền của MSI trực thuộc nhà phân phối miền Bắc (www.maihoang.com.vn) & miền Nam (www.laptopno1.vn).
- Xin vui lòng liên hệ nhà phân phối và đại lý kĩ về thông tin này trước khi nâng cấp.

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868