Siêu khuyến mại

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178144-1245)

74,736,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178144-1245)

74,736,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI WorkStation WS60 2OJ 4K EDITION (9S7-16H312-250)

70,088,000 VND

MSI WorkStation WS60 2OJ 4K EDITION (9S7-16H312-250)

70,088,000 VND

 

MSI GT80 2QE TITAN SLI (9S7-181212-082) Laptop phím cơ đầu tiên trên thế giới

67,999,000 VND

MSI GT80 2QE TITAN SLI (9S7-181212-082) Laptop phím cơ đầu tiên trên thế giới

67,999,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình

 

Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

MSI WorkStation WS60 2OJ (9S7-16H312-248)

61,188,000 VND

MSI WorkStation WS60 2OJ (9S7-16H312-248)

61,188,000 VND

 

MSI WorkStation WS60 2OJ 4K EDITION (9S7-16H312-251)

60,209,000 VND

MSI WorkStation WS60 2OJ 4K EDITION (9S7-16H312-251)

60,209,000 VND

 

MSI GT80 2DQ TITAN (9S7-181212-084) - Bàn phím cơ

57,639,000 VND

MSI GT80 2DQ TITAN (9S7-181212-084) - Bàn phím cơ

57,639,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT70 2PE DOMINATOR PRO (9S7-1763A2-1685)

55,899,000 VND

MSI GT70 2PE DOMINATOR PRO (9S7-1763A2-1685)

55,899,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72S 6QE Dominator Pro G (9S7-178211-097) - CPU Skylake

54,188,000 VND

MSI GT72S 6QE Dominator Pro G (9S7-178211-097) - CPU Skylake

54,188,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI WorkStation WS60 2OJ (9S7-16H312-249)

51,729,000 VND

MSI WorkStation WS60 2OJ (9S7-16H312-249)

51,729,000 VND

 

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-466)

48,188,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-466)

48,188,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 6QE Stealth Pro (9S7-177515-026) - CPU Skylake

39,969,000 VND

MSI GS70 6QE Stealth Pro (9S7-177515-026) - CPU Skylake

39,969,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-814)

38,888,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-814)

38,888,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2QE Dominator Pro (9S7-178131-1411)

38,888,000 VND

MSI GT72 2QE Dominator Pro (9S7-178131-1411)

38,888,000 VND

 

MSI GT60 2PC DOMINATOR 3K EDITION (9S7-16F442-612)

37,799,000 VND

MSI GT60 2PC DOMINATOR 3K EDITION (9S7-16F442-612)

37,799,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT60 2PE DOMINATOR (9S7-16F442-809)

37,799,000 VND

MSI GT60 2PE DOMINATOR (9S7-16F442-809)

37,799,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO - SILVER EDITION (9S7-177311-423)

37,799,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO - SILVER EDITION (9S7-177311-423)

37,799,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO RED EDITION (9S7-177316-207)

37,799,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO RED EDITION (9S7-177316-207)

37,799,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầ

 

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K GOLD EDITION

37,799,000 VND

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K GOLD EDITION

37,799,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-424)

36,719,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-424)

36,719,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2QD Dominator Pro (9S7-178131-1412)

36,719,000 VND

MSI GT72 2QD Dominator Pro (9S7-178131-1412)

36,719,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE72 6QD APACHE PRO (9S7-179541-226) - CPU Skylake

36,616,000 VND

MSI GE72 6QD APACHE PRO (9S7-179541-226) - CPU Skylake

36,616,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-425)

34,566,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-425)

34,566,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2PE GHOST PRO (9S7-16H212-466)

34,566,000 VND

MSI GS60 2PE GHOST PRO (9S7-16H212-466)

34,566,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2PE Stealth Pro (9S7-177214-209)

34,566,000 VND

MSI GS70 2PE Stealth Pro (9S7-177214-209)

34,566,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 6QC APACHE (9S7-16J532-295) - CPU Skylake

32,766,000 VND

MSI GE62 6QC APACHE (9S7-16J532-295) - CPU Skylake

32,766,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu
Thêm vào giỏ hàng

 

MSI GS70 2PC STEALTH (9S7-177214-625)

29,166,000 VND

MSI GS70 2PC STEALTH (9S7-177214-625)

29,166,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2PC STEALTH (9S7-177214-490)

29,166,000 VND

MSI GS70 2PC STEALTH (9S7-177214-490)

29,166,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-080)

28,219,000 VND

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-080)

28,219,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE72 2QF APACHE PRO (9S7-179111-262)

28,088,000 VND

MSI GE72 2QF APACHE PRO (9S7-179111-262)

28,088,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 6QD APACHE PRO (9S7-16J512-090) - CPU Skylake

28,088,000 VND

MSI GE62 6QD APACHE PRO (9S7-16J512-090) - CPU Skylake

28,088,000 VND

Khuyến mại

01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE72 2QE APACHE (9S7-179111-042)

27,699,000 VND

MSI GE72 2QE APACHE (9S7-179111-042)

27,699,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-081)

26,999,000 VND

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-081)

26,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE72 2QD APACHE PRO (9S7-179211-422)

26,999,000 VND

MSI GE72 2QD APACHE PRO (9S7-179211-422)

26,999,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 2QD APACHE PRO (9S7-16J212-623)

26,999,000 VND

MSI GE62 2QD APACHE PRO (9S7-16J212-623)

26,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 2QC APACHE (9S7-16J222-609)

26,999,000 VND

MSI GE62 2QC APACHE (9S7-16J222-609)

26,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2PC GHOST (9S7-16H212-270)

24,799,000 VND

MSI GS60 2PC GHOST (9S7-16H212-270)

24,799,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GP62 6QE Leopard Pro (9S7-16J522-296) - CPU Skylake

21,599,000 VND

MSI GP62 6QE Leopard Pro (9S7-16J522-296) - CPU Skylake

21,599,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE70 2QD APACHE (9S7-175912-857)

20,519,000 VND

MSI GE70 2QD APACHE (9S7-175912-857)

20,519,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GP72 2QD Leopard (9S7-179323-075)

17,288,000 VND

MSI GP72 2QD Leopard (9S7-179323-075)

17,288,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GP62 2QD Leopard (9S7-16J312-205)

17,199,000 VND

MSI GP62 2QD Leopard (9S7-16J312-205)

17,199,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu
Thêm vào giỏ hàng

 

nVidia Quadro M5000 8GB GDDR5 - 256-bit

49,999,000 VND

nVidia Quadro M5000 8GB GDDR5 - 256-bit

49,999,000 VND VND

 

Máy tính bộ PC Graphic, film (GF02)

39,190,000 VND

Máy tính bộ PC Graphic, film (GF02)

39,190,000 VND VND

 

Thông số:

Intel® Core™ i7-5930K - 3.5GHz
CPU AIR COOLER MASTER Hyper 212X
MSI X99S MPOWER
G.Skill Ripjaw 4 - 16GB(4*4GB) - F4-2133C15Q-16GRB
SSD Intel 530 240GB SATA 3 6Gbp/s
WD 2TB /7200 Rpm / Cache 64MB /SATA 3 (6.0 GB/s)
Nvidia Quadro k600 2048MB - 128bit
Asus DVD-RW 24D3ST
COOLER MASTER G750M
Mitsumi Keyboard + Mouse
CASE COOLER MASTER 690

nVidia Quadro M4000 8GB GDDR5 - 256-bit

26,888,000 VND

nVidia Quadro M4000 8GB GDDR5 - 256-bit

26,888,000 VND VND

 

BenQ DESIGNER BL3201PT 32" wide LED 4K (3840 x 2160)

22,999,000 VND

BenQ DESIGNER BL3201PT 32" wide LED 4K (3840 x 2160)

22,999,000 VND VND

 

MSI GTX 980Ti LIGHTNING

19,999,000 VND

MSI GTX 980Ti LIGHTNING

19,999,000 VND VND

Khuyến mại

Game bản quyền giành cho người dùng cuối:
MSI GTX 980Ti, GTX 980, GTX 970 tất cả các mã.
Từ 17/02/2016 tới 21/03/2016
Nhận game bản quyền TOM CLANCY‘S THE DIVISION (game kích hoạt từ 08-3)
Tại website https://gaming.msi.com/promotion/tom-clancys-the-division (chọn APAC)

 

Thông số:

Core/Memory

Boost Clock / Base Clock
1304 MHz / 1203 MHz
6144 MB GDDR5 / 7096 MHz Memory


Video Output Function

DisplayPort x 3
HDMI x 1
Dual-link DVI-I x 1

SERVER 06 (100 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

19,990,000 VND

SERVER 06 (100 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

19,990,000 VND VND

 

MSI GTX 980Ti GAMING 6G GOLDEN LIMITED EDITION

18,999,000 VND

MSI GTX 980Ti GAMING 6G GOLDEN LIMITED EDITION

18,999,000 VND VND

 

Thông số:

"NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6G DDR5 CUDA Core 2816 Units
Boost clock / Core clock
1291 MHz / 1190 MHz (OC Mode)
1228 MHz / 1140 MHz (Gaming Mode)
1076 MHz / 1000 MHz (Silent Mode)
Memory 6GB - GDDR5 - 7010 / 7096 OC Mode - 384 bits
DVI Connectors 1 (Dual-link DVI-I) / HDMI Connectors 1
DisplayPort 3 / Maximum Displays 4
DirectX 12
OpenGL 4.4
Multi-GPU SLI, 4-way"

SERVER 05(20-50 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

16,799,000 VND

SERVER 05(20-50 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

16,799,000 VND VND

 

BenQ GAMING XL2730Z 27" 2K 144Hz 1ms

14,999,000 VND

BenQ GAMING XL2730Z 27" 2K 144Hz 1ms

14,999,000 VND VND

 

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming3 - (Max Setting LOL, DOTA2)

10,999,000 VND

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming3 - (Max Setting LOL, DOTA2)

10,999,000 VND VND

 

Thông số:

Thông số chi tiết:

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz) - Box + FAN
Bo mạch chủ: MSI H110M PRO-VHL (Pro Series) - HDMI - USB 3 - SATA 3
Bộ nhớ RAM: G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-8GVR
Cạc màn hình rời: MSI R7 360 2GD5 OC
Ổ SSD: SSD Lite-On Zeta 128GB Sata 6GB/s 2.5
Bộ nguồn: Xigmatek X-Calibre XCP-A400
Vỏ Case: XIGMATEK Soundwave A (Mini Tower)

CPU / MAIN / RAM / VGA / SSD / Nguồn: Bảo hành 36 tháng.

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming2 - (Max Setting LOL, DOTA2)

9,999,000 VND

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming2 - (Max Setting LOL, DOTA2)

9,999,000 VND VND

 

Thông số:

Thông số
Bộ vi xử lý: Intel Core i3-4160 (3M Cache, 3.60 GHz) - Box
Bo mạch chủ: MSI H81M-E34 - HDMI - USB 3 - SATA 3
Bộ nhớ RAM: G.SKILL NT - 8GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-8GNT
Cạc màn hình rời: MSI R7 360 2GD5 OC
Ổ SSD: Lite-On Zeta 128GB Sata 6GB/s
Bộ nguồn: Xigmatek X-Calibre XCP-A400
Vỏ Case: XIGMATEK Soundwave A

CPU / MAIN / RAM / VGA / SSD / Nguồn: Bảo hành 36 tháng.

Vô lăng chơi game Logitech G29 Driving Force

8,999,000 VND

Vô lăng chơi game Logitech G29 Driving Force

8,999,000 VND VND

 

Ghế DXRacer RACING RE126-NCC-NIP

8,888,000 VND

Ghế DXRacer RACING RE126-NCC-NIP

8,888,000 VND VND

Khuyến mại

TẶNG KÈM KÊ CHÂN FR-6033-N

 

Ghế DXRacer RACING RE128-NWGO-COD

8,888,000 VND

Ghế DXRacer RACING RE128-NWGO-COD

8,888,000 VND VND

Khuyến mại

TẶNG KÈM KÊ CHÂN FR-6033-N

 

Ghế DXRacer Iron IF166-NE

8,388,000 VND

Ghế DXRacer Iron IF166-NE

8,388,000 VND VND

 

Intel® Core™ i7-6700 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) - Skylake

7,279,000 VND

Intel® Core™ i7-6700 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) - Skylake

7,279,000 VND VND

 

BenQ HOME & OFFICE GC2870H 28" Wide LED

5,099,000 VND

BenQ HOME & OFFICE GC2870H 28" Wide LED

5,099,000 VND VND

 

G.SKILL TRIDENT 16GB (8GBx2) DDR4 3733MHz-F4-3733C17D-16GTZA

4,666,000 VND

G.SKILL TRIDENT 16GB (8GBx2) DDR4 3733MHz-F4-3733C17D-16GTZA

4,666,000 VND VND

 

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02SD)/ 4G/120gb SSD

4,590,000 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02SD)/ 4G/120gb SSD

4,590,000 VND VND

 

Thông số:

AMD Trinity A4-5300
AMD A55 Chipset
4GB DDR3 Bus 1600MHz
SSD Lite-On MU 120GB
Xigmatek XCP-A300
Case ATX / FreeDOS

Logitech G633 Artemis Fire Wired Surround Sound Gaming Headset

3,999,000 VND

Logitech G633 Artemis Fire Wired Surround Sound Gaming Headset

3,999,000 VND VND

 

MSI C236M WORKSTATION → Xeon E3-12xx V5 Series

3,899,000 VND

MSI C236M WORKSTATION → Xeon E3-12xx V5 Series

3,899,000 VND VND

 

Thông số:

pports Intel® Xeon® E3 v5 series / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1151 socket
Supports ECC DDR4 Memory
Supports Nvidia Quadro® and AMD FirePro™ professional graphics cards
DDR4 Boost: Perfectly optimizing memory performance
SATA Express 16Gb/s + SATA 6Gb/s
MULTI-GPU with Steel Armor: Steel Armor PCI-E slots. Supports AMD Crossfire™

Logitech G900 Chaos Spectrum

3,799,000 VND

Logitech G900 Chaos Spectrum

3,799,000 VND VND

Khuyến mại

Tặng kèm bàn di G240 (943-000046)

 

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 21333MHz- F4-2133C15D-32GVR

3,366,000 VND

G.Skill RIPJAWS V-32GB (16GBx2)DDR4 21333MHz- F4-2133C15D-32GVR

3,366,000 VND VND

 

VIEWSONIC VX2363S IPS Panel 23" wide LED (sản phẩm lý tưởng cho game net)

3,199,000 VND

VIEWSONIC VX2363S IPS Panel 23" wide LED (sản phẩm lý tưởng cho game net)

3,199,000 VND VND

 

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

2,999,000 VND

G.Skill TRIDENT - 16GB (8GBx2) DDR4 3200GHz - F4-3200C16D-16GTZB

2,999,000 VND VND

 

MSI R7 360 2GD5 OC

2,699,000 VND

MSI R7 360 2GD5 OC

2,699,000 VND VND

Khuyến mại

GAME bản quyền cho khách lẻ:
► MSI R7 360 / R7 370 / R9 380 tất cả các mã.
Từ 25/1/2016 tới 30/06/2016
Nhận game bản quyền Assassin’s Creed Chronicles: India
Khách hàng đăng ký nhận game tại website https://gaming.msi.com/promotion/amd_acc

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz-F4-3000C15S-16GVR

2,688,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (1x16GB) DDR4 3000MHz-F4-3000C15S-16GVR

2,688,000 VND VND

 

Plextor M6S+ Series 256GB SATA 6.0 Gb

2,599,000 VND

Plextor M6S+ Series 256GB SATA 6.0 Gb

2,599,000 VND VND

 

SSD Lite-On Zeta (L8H-256V2G) M2-Sata 6Gb/s

2,199,000 VND

SSD Lite-On Zeta (L8H-256V2G) M2-Sata 6Gb/s

2,199,000 VND VND

 

MSI B150M PRO-VDH D3 (Pro Series)

1,929,000 VND

MSI B150M PRO-VDH D3 (Pro Series)

1,929,000 VND VND

Khuyến mại

Giảm 170.000 VNĐ đã trừ vào giá.

 

Thông số:

"Chipset: Intel B150 socket LGA1151 support CPU 6th Gen Intel Core i3/i5, Pentium, Celeron
Memory: Dual 4 x DDR3 - 64GB 1600/ 1333/ 1066 MHz
Slots: 1 PCIe3.0 (x16), 2 PCIe 3.0x1
HDMI 4096x2160@24Hz / DVI-D 1920x1200@60Hz / VGA 1920x1200@60Hz
SATA: SATAe / 6 SATA 6Gb
USB 3.1 Gen1: 2 trước 4 sau, USB 2.0: 4 trước 2 sau
Audio: 3 jack by Realtek ALC887 bo mạch tách biệt
LAN: Gigabit LAN by Realtek RTL8111H
FAN connectors: 1x4-pin CPU fan, 2x4-pin system fan
Dimension: ATX Form Factor 23.5 cm x 22.8cm, 6 lỗ ốc"

HP 19US 18.5" Wide LED

1,849,000 VND

HP 19US 18.5" Wide LED

1,849,000 VND VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-16GVS

1,799,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-16GVS

1,799,000 VND VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVK

1,699,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-16GB (8GBx2) DDR4 2133MHz- F4-2133C15D-16GVK

1,699,000 VND VND

 

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

1,599,000 VND

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

1,599,000 VND VND

 

Plextor M6S+ Series 128GB SATA 6.0 Gb

1,499,000 VND

Plextor M6S+ Series 128GB SATA 6.0 Gb

1,499,000 VND VND

 

Plextor M6GV-2280 Series 128GB M.2 Sata 6Gb/s

1,399,000 VND

Plextor M6GV-2280 Series 128GB M.2 Sata 6Gb/s

1,399,000 VND VND

 

Bộ điều khiển game Logitech Wireless Gamepad F710 - AP

1,099,000 VND

Bộ điều khiển game Logitech Wireless Gamepad F710 - AP

1,099,000 VND VND

 

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-8GVK

1,066,000 VND

G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2400MHz- F4-2400C15D-8GVK

1,066,000 VND VND

 

SSD Lite-On MU II 120GB SATA 6.0 Gb/s

999,000 VND

SSD Lite-On MU II 120GB SATA 6.0 Gb/s

999,000 VND VND

 

CASE COOLER MASTER Force 500(FOR-500-KKN1)

788,000 VND

CASE COOLER MASTER Force 500(FOR-500-KKN1)

788,000 VND VND

 

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming - (Max Setting LOL, DOTA2)

9,399,000 VND

Máy tính bộ ISTC MOBA Gaming - (Max Setting LOL, DOTA2)

9,399,000 VND

 

Thông số:

Bộ vi xử lý: Intel Core i3-4160 (3M Cache, 3.60 GHz) - Box
Bo mạch chủ: MSI H81M-E34 - HDMI - USB 3 - SATA 3
Bộ nhớ RAM: G.SKILL NS - 4GB DDR3 1600MHz - F3-1600C11S-4GNS
Cạc màn hình rời: MSI R7 360 2GD5 OC
Ổ SSD: Lite-On Zeta 128GB Sata 6GB/s
Bộ nguồn: Xigmatek X-Calibre XCP-A400
Vỏ Case: Orient 5822B/5836B

CPU / MAIN / RAM / VGA / SSD / Nguồn: Bảo hành 36 tháng.

AOC 2350SD 23" Full HD wide Led

2,888,000 VND

AOC 2350SD 23" Full HD wide Led

2,888,000 VND

 

LG 22EN43T 22" Wide LED

2,888,000 VND

LG 22EN43T 22" Wide LED

2,888,000 VND

 

AOC E2250SWD 21.5" wide LED

2,299,000 VND

AOC E2250SWD 21.5" wide LED

2,299,000 VND

 

MSI R7 260 1GD5/OC (Hàng tray)

1,999,000 VND

MSI R7 260 1GD5/OC (Hàng tray)

1,999,000 VND

Khuyến mại

Mua một VGA MSI tặng ngay một bàn di DXRACER MP/93/NE hoặc DXRACER - MP/93/NR
Mã áp dụng: VGA MSI GTX 750Ti trở lên hoặc MSI R7 360 trở lên
Thời gian: Từ 14/04/2016 cho tới khi hết bàn di (bàn di có thể hết không báo trước)

 

AOC E2043Fk LED Monitor 20" Wide TFT

1,888,000 VND

AOC E2043Fk LED Monitor 20" Wide TFT

1,888,000 VND

 

MSI H81-P35

1,499,000 VND

MSI H81-P35

1,499,000 VND

 

MSI H81M-P32

1,429,000 VND

MSI H81M-P32

1,429,000 VND

 

CPU AIR COOLER MASTER TPC 812

1,109,000 VND

CPU AIR COOLER MASTER TPC 812

1,109,000 VND

 

Deepcool V6000 (fan tản nhiệt VGA)

759,000 VND

Deepcool V6000 (fan tản nhiệt VGA)

759,000 VND

 

ECS A55F-M4

665,000 VND

ECS A55F-M4

665,000 VND

 

Cooler Master Notepal Lapair

409,000 VND

Cooler Master Notepal Lapair

409,000 VND

 

Tản nhiệt Prolimatech LynX

399,000 VND

Tản nhiệt Prolimatech LynX

399,000 VND

 

Pioneer DVD Rom 130D PATA (mầu đen)

159,000 VND

Pioneer DVD Rom 130D PATA (mầu đen)

159,000 VND

 

Pioneer DVD Rom 230D SATA (mầu đen)

159,000 VND

Pioneer DVD Rom 230D SATA (mầu đen)

159,000 VND

 

DeepCool Xfan 120U O/G

95,000 VND

DeepCool Xfan 120U O/G

95,000 VND

 

DeepCool Xfan 120U O/Y

95,000 VND

DeepCool Xfan 120U O/Y

95,000 VND

 

Deepcool Xfan 5 PCI Fan

75,000 VND

Deepcool Xfan 5 PCI Fan

75,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 04.3628.5868
Click vào đây để tham gia diễn đàn