Siêu khuyến mại

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178144-1245)

87,567,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178144-1245)

87,567,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT80 2QE TITAN SLI (9S7-181212-082) Laptop phím cơ đầu tiên trên thế giới

83,838,838 VND

MSI GT80 2QE TITAN SLI (9S7-181212-082) Laptop phím cơ đầu tiên trên thế giới

83,838,838 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình

 

Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

MSI GT80 2DQ TITAN SLI (9S7-181212-083) - Bàn phím cơ

73,299,000 VND

MSI GT80 2DQ TITAN SLI (9S7-181212-083) - Bàn phím cơ

73,299,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT80 2DQ TITAN (9S7-181212-084) - Bàn phím cơ

71,099,000 VND

MSI GT80 2DQ TITAN (9S7-181212-084) - Bàn phím cơ

71,099,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI WorkStation WS60 2OJ 4K EDITION (9S7-16H312-250)

70,088,000 VND

MSI WorkStation WS60 2OJ 4K EDITION (9S7-16H312-250)

70,088,000 VND

 

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-466)

61,999,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-466)

61,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI WorkStation WS60 2OJ (9S7-16H312-248)

61,188,000 VND

MSI WorkStation WS60 2OJ (9S7-16H312-248)

61,188,000 VND

 

MSI WorkStation WS60 2OJ 4K EDITION (9S7-16H312-251)

60,209,000 VND

MSI WorkStation WS60 2OJ 4K EDITION (9S7-16H312-251)

60,209,000 VND

 

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-1079)

59,119,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-1079)

59,119,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-813)

58,788,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-813)

58,788,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT80 2DQ TITAN (9S7-181212-220) - Bàn phím cơ

56,212,000 VND

MSI GT80 2DQ TITAN (9S7-181212-220) - Bàn phím cơ

56,212,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT70 2PE DOMINATOR PRO (9S7-1763A2-1685)

55,899,000 VND

MSI GT70 2PE DOMINATOR PRO (9S7-1763A2-1685)

55,899,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K GOLD EDITION

55,515,000 VND

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K GOLD EDITION

55,515,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K (9S7-16H512-401)

54,254,000 VND

MSI GS60 2QE GHOST PRO 4K (9S7-16H512-401)

54,254,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT60 2PE DOMINATOR PRO (9S7-16F442-611)

52,999,000 VND

MSI GT60 2PE DOMINATOR PRO (9S7-16F442-611)

52,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 tai nghe Steelseries Siberia V2 Gaming
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO RED EDITION (9S7-177316-207)

51,998,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO RED EDITION (9S7-177316-207)

51,998,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầ

 

MSI WorkStation WS60 2OJ (9S7-16H312-249)

51,729,000 VND

MSI WorkStation WS60 2OJ (9S7-16H312-249)

51,729,000 VND

 

MSI GS60 2PE GHOST PRO (9S7-16H212-466)

49,919,000 VND

MSI GS60 2PE GHOST PRO (9S7-16H212-466)

49,919,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-424)

49,749,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-424)

49,749,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-814)

48,158,000 VND

MSI GT72 2QE DOMINATOR PRO (9S7-178131-814)

48,158,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT60 2PC DOMINATOR 3K EDITION (9S7-16F442-612)

47,979,000 VND

MSI GT60 2PC DOMINATOR 3K EDITION (9S7-16F442-612)

47,979,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2QE GHOST PRO (9S7-16H512-450)

44,599,000 VND

MSI GS60 2QE GHOST PRO (9S7-16H512-450)

44,599,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT72 2QD DOMINATOR (9S7-178131-1020)

44,599,000 VND

MSI GT72 2QD DOMINATOR (9S7-178131-1020)

44,599,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-425)

43,979,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-425)

43,979,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-210)

43,828,000 VND

MSI GS70 2QE STEALTH PRO (9S7-177314-210)

43,828,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2PE STEALTH PRO (9S7-177214-489)

43,339,000 VND

MSI GS70 2PE STEALTH PRO (9S7-177214-489)

43,339,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-080)

40,999,000 VND

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-080)

40,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS60 2PE GHOST PRO (9S7-16H212-467)

39,999,000 VND

MSI GS60 2PE GHOST PRO (9S7-16H212-467)

39,999,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GT60 2PE DOMINATOR (9S7-16F442-811)

39,699,000 VND

MSI GT60 2PE DOMINATOR (9S7-16F442-811)

39,699,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GS70 2PC STEALTH (9S7-177214-490)

39,599,000 VND

MSI GS70 2PC STEALTH (9S7-177214-490)

39,599,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE72 2QE APACHE (9S7-179111-042)

36,477,000 VND

MSI GE72 2QE APACHE (9S7-179111-042)

36,477,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-081)

36,458,000 VND

MSI GE62 2QE APACHE (9S7-16J112-081)

36,458,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE62 2QD APACHE (9S7-16J212-013)

29,668,000 VND

MSI GE62 2QD APACHE (9S7-16J212-013)

29,668,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE70 2PE APACHE PRO (9S7-175912-652)

26,588,000 VND

MSI GE70 2PE APACHE PRO (9S7-175912-652)

26,588,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE60 2PC APACHE (9S7-16GF11-825)

25,666,000 VND

MSI GE60 2PC APACHE (9S7-16GF11-825)

25,666,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE70 2QD APACHE (9S7-175912-857)

25,555,000 VND

MSI GE70 2QD APACHE (9S7-175912-857)

25,555,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE60 2QD APACHE (9S7-16GF11-1040)

22,677,000 VND

MSI GE60 2QD APACHE (9S7-16GF11-1040)

22,677,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE60 2PC APACHE (9S7-16GF11-1071)

22,677,000 VND

MSI GE60 2PC APACHE (9S7-16GF11-1071)

22,677,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE60 2PL APACHE (9S7-16GH11-655)

19,777,000 VND

MSI GE60 2PL APACHE (9S7-16GH11-655)

19,777,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ 01 Ram 4GB Gskill
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

MSI GE60 2PL APACHE (9S7-16GH11-698)

19,777,000 VND

MSI GE60 2PL APACHE (9S7-16GH11-698)

19,777,000 VND

Khuyến mại

Tặng ngay
+ 01 Ba lô MSI thời trang
+ 01 Đế tản nhiệt Cooler Master cao cấp.
+ 01 Chuột MSI gaming (S12-0400C10-AA3)
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ 01 Ram 4GB Gskill
Lỗi đổi mới 100% trong 06 tháng đầu

 

Máy tính bộ PC Graphic, film (GF02)

39,190,000 VND

Máy tính bộ PC Graphic, film (GF02)

39,190,000 VND VND

 

Thông số:

Intel® Core™ i7-5930K - 3.5GHz
CPU AIR COOLER MASTER Hyper 212X
MSI X99S MPOWER
G.Skill Ripjaw 4 - 16GB(4*4GB) - F4-2133C15Q-16GRB
SSD Intel 530 240GB SATA 3 6Gbp/s
WD 2TB /7200 Rpm / Cache 64MB /SATA 3 (6.0 GB/s)
Nvidia Quadro k600 2048MB - 128bit
Asus DVD-RW 24D3ST
COOLER MASTER G750M
Mitsumi Keyboard + Mouse
CASE COOLER MASTER 690

Máy tính bộ PC Graphic, film (GF01)

29,590,000 VND

Máy tính bộ PC Graphic, film (GF01)

29,590,000 VND VND

 

Thông số:

Intel® Core™ i7-4790K(Haswell) - 4.0GHz
MSI Z97-Gaming5
G.skill SNIPER - 8GB/G.skill RIPJAWS-X - 8GB
SSD Plextor M6V 256GB sata3 6Gpb/s
WD 2TB /7200 Rpm / Cache 64MB /SATA 3 (6.0 GB/s)
Nvidia Quadro k620 2048MB - 128bit
Asus DVD-RW 24D3ST
CoolerMaster G650M (RS650-AMAAB1-EU)-Sản phẩm 100% tụ Nhật
Genius Keyboard KB -110 P/S 2.0 - Black + Genius Optical Scroll Mouse NS110 (Chuột quang) USB2.0.
CASE COOLER MASTER 690

SERVER 06 (100 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

19,990,000 VND

SERVER 06 (100 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

19,990,000 VND VND

 

SERVER 05(20-50 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

16,799,000 VND

SERVER 05(20-50 máy) - Miễn phí phần mềm trong 03 năm

16,799,000 VND VND

 

SERVER 02 (20-50 máy)- Miễn phí phần mềm trong 03 năm

15,990,000 VND

SERVER 02 (20-50 máy)- Miễn phí phần mềm trong 03 năm

15,990,000 VND VND

 

nVidia Quadro® K2200 4GB GDDR5

13,999,000 VND

nVidia Quadro® K2200 4GB GDDR5

13,999,000 VND VND

 

Plextor M6e Black Edition 512GB PCI Express

13,999,000 VND

Plextor M6e Black Edition 512GB PCI Express

13,999,000 VND VND

 

Ghế DXRacer King KF00-NY-ZERO

9,388,000 VND

Ghế DXRacer King KF00-NY-ZERO

9,388,000 VND VND

 

Ghế DXRacer RACING RF21-NY-NAVI

8,888,000 VND

Ghế DXRacer RACING RF21-NY-NAVI

8,888,000 VND VND

Khuyến mại

Tặng ngay kê chân DXRacer (FR-6033-N)

 

Ghế DXRacer Iron IF166-NE

8,888,000 VND

Ghế DXRacer Iron IF166-NE

8,888,000 VND VND

 

Ghế DXRacer MAX MY07-NR

8,388,000 VND

Ghế DXRacer MAX MY07-NR

8,388,000 VND VND

 

Intel® Core™ i7-6700K Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) - Skylake (No FAN)

8,299,000 VND

Intel® Core™ i7-6700K Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) - Skylake (No FAN)

8,299,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Formula FE08-NB

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE08-NB

7,366,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Formula FE08-NY

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE08-NY

7,366,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Formula FE08-NP

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE08-NP

7,366,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Formula FE00-NW

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE00-NW

7,366,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Racing RF0-NB

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Racing RF0-NB

7,366,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Racing RF0-NE

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Racing RF0-NE

7,366,000 VND VND

 

Ghế DXRacer Drifting DF51-NR

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Drifting DF51-NR

7,366,000 VND VND

 

Plextor M6e 256GB M.2 PCIe

6,666,000 VND

Plextor M6e 256GB M.2 PCIe

6,666,000 VND VND

 

MSI Z170A GAMING M7 → Số 1 cho Game thủ!

5,999,000 VND

MSI Z170A GAMING M7 → Số 1 cho Game thủ!

5,999,000 VND VND

Khuyến mại

Tặng chuột game Steelseries Kinzu V3

 

Thông số:

Supports 6th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1151 socket
Supports DDR4-3600+(OC) Memory
Twin Turbo M.2 64Gb/s + Turbo U.2 ready + USB 3.1 Gen2 Type-C + Type-A combo + SATA 6Gb/s
Gaming LAN KILER
Audio Boost 3

Plextor M6V Series 512GB SATA 6.0 Gb/s

5,999,000 VND

Plextor M6V Series 512GB SATA 6.0 Gb/s

5,999,000 VND VND

 

Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)-Box

5,860,000 VND

Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)-Box

5,860,000 VND VND

 

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02)

5,390,000 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-02)

5,390,000 VND VND

 

Thông số:

AMD Trinity A4-5300
AMD A55 Chipset
4GB DDR3 Bus 1600MHz
HDD 500GB
DVDRW
Xigmatek XCP-A300
Genius Keyboard KB -110 P/S 2.0 - Black + Logitech B100(Chuột Quang)
Case ATX / FreeDOS

MSI Z170A KRAIT GAMING → Số 1 cho Game thủ!

4,699,000 VND

MSI Z170A KRAIT GAMING → Số 1 cho Game thủ!

4,699,000 VND VND

 

Thông số:

Supports 6th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® for LGA 1151 socket
Supports DDR4-3600+(OC) Memory / DDR4 Boost
Turbo M.2 32Gb/s + Turbo U.2 ready + USB 3.1 Gen2 Type-A + SATA Express 10 Gb/s
GAMING LAN powered by Intel / LAN Protect / Audio Boost 3
Military Class 5 / Guard-Pro / MULTI-GPU with Steel Armor
OBS Streaming software / Game Boost / GAMING Hotkey
EZ Debug LED / Overcurrent Protection / Click BIOS 5
SteelSeries Certified/ GAMING CERTIFIED

MSI GTX 950 GAMING 2G

4,699,000 VND

MSI GTX 950 GAMING 2G

4,699,000 VND VND

 

Thông số:

NVIDIA Geforce GTX 950 2GB GDDR5 128 bits
CUDA cores 768
Core Clock:
1127 MHz Core (Boost Clock: 1317 MHz)(OC Mode)
1102 MHz Core (Boost Clock: 1279 MHz) (Gaming Mode)
1026 MHz Core (Boost Clock: 1190 MHz) (Silent Mode)
Memory Clock: 6610 MHz / 6650MHz OC Mode
1 DVI - 1 HDMI - 3 DisplayPort
Support DirectX Version 12
Multi-GPU Technology SLI, 2-way
Card Dimension(mm) 270 x 137 x 37
Power consumption (W) 90
Recommended PSU (W) 400
Power Connectors 6pin

MSI Z170A GAMING PRO → Số 1 cho Game thủ!

4,567,000 VND

MSI Z170A GAMING PRO → Số 1 cho Game thủ!

4,567,000 VND VND

Khuyến mại

Tặng quạt Xigmatek 12CM LED (mã 1251/1252/1253/1255)

 

Thông số:

Supports 6th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1151 socket
Supports DDR4-3600+(OC) Memory
Turbo M.2 32Gb/s + Turbo U.2 ready + USB 3.1 Gen2 Type-A + SATA Express 10 Gb/s

GTX 950 2GD5T OC

4,399,000 VND

GTX 950 2GD5T OC

4,399,000 VND VND

 

Thông số:

Core/Memory

Boost Clock / Base Clock
1253 MHz / 1076 MHz
2048 MB GDDR5 / 6610 MHz Memory


Video Output Function

DisplayPort x 3
HDMI x 1
Dual-link DVI-I x 1

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-01)

4,390,000 VND

Máy tính bộ PC ISTC (AMD-01)

4,390,000 VND VND

 

Thông số:

AMD Trinity A4-5300
AMD A55 Chipset
2GB DDR3 Bus 1333MHz
HDD 250GB
Power Supply 450W/500W
Case ATX / FreeDOS

MSI GTX 950 2GD5 OC

3,999,000 VND

MSI GTX 950 2GD5 OC

3,999,000 VND VND

 

Thông số:

Core/Memory

Boost Clock / Base Clock
1253 MHz / 1076 MHz
2048 MB GDDR5 / 6610 MHz Memory


Video Output Function

DisplayPort x 1
HDMI x 1
Dual-link DVI-D x 1
Dual-link DVI-I x 1

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

3,333,000 VND

Plextor M6e 128GB M.2 PCIe

3,333,000 VND VND

 

Windows Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

2,999,000 VND

Windows Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

2,999,000 VND VND

 

Plextor M6V Series 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,666,000 VND

Plextor M6V Series 256GB SATA 6.0 Gb/s

2,666,000 VND VND

 

SSD Lite-On Zeta 256GB Sata 6GB/s 2.5

2,466,000 VND

SSD Lite-On Zeta 256GB Sata 6GB/s 2.5

2,466,000 VND VND

 

SSD Lite-On Zeta LMH-128V2M M.Sata 6Gb/s

1,699,000 VND

SSD Lite-On Zeta LMH-128V2M M.Sata 6Gb/s

1,699,000 VND VND

 

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,666,000 VND

Plextor M6V Series 128GB SATA 6.0 Gb/s

1,666,000 VND VND

 

SSD Lite-On Zeta 128GB Sata 6GB/s 2.5

1,566,000 VND

SSD Lite-On Zeta 128GB Sata 6GB/s 2.5

1,566,000 VND VND

 

VÒNG ĐEO TAY THÔNG MINH RAZER NABU X SMARTBAND - BLACK

1,366,000 VND

VÒNG ĐEO TAY THÔNG MINH RAZER NABU X SMARTBAND - BLACK

1,366,000 VND VND

 

Ghế chuyên cho Game G45- có tay vịn

1,299,000 VND

Ghế chuyên cho Game G45- có tay vịn

1,299,000 VND VND

 

Ghế chuyên cho Game - Mã G-22 (Gối đầu vuông và gối lưng)- Có tay

1,119,000 VND

Ghế chuyên cho Game - Mã G-22 (Gối đầu vuông và gối lưng)- Có tay

1,119,000 VND VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Hotline: 04.3628.5868
Click vào đây để tham gia diễn đàn