Dây cáp các loại

Dây HDMI Cable loại 2.0M (Chống nhiễu loại thường)

169,000 VND

Dây HDMI Cable loại 2.0M (Chống nhiễu loại thường)

169,000 VND

 

Đầu chuyển đổi DVI Sang HDMI

65,400 VND

Đầu chuyển đổi DVI Sang HDMI

65,400 VND

 

Cable Quang loại 1M

109,000 VND

Cable Quang loại 1M

109,000 VND

 

Dây Cable chuyển đổi DVI Sang HDMI loại 5M

436,000 VND

Dây Cable chuyển đổi DVI Sang HDMI loại 5M

436,000 VND

 

Dây Cable chuyển đổi DVI Sang HDMI loại 10M

872,000 VND

Dây Cable chuyển đổi DVI Sang HDMI loại 10M

872,000 VND

 

Cáp HDMI Unitek 1.5M

119,900 VND

Cáp HDMI Unitek 1.5M

119,900 VND

 

Dây HDMI Cable loại 1.8M (Chống nhiễu loại thường)

149,000 VND

Dây HDMI Cable loại 1.8M (Chống nhiễu loại thường)

149,000 VND

 

Dây HDMI Cable loại 2.5M (Chống nhiễu loại thường)

196,200 VND

Dây HDMI Cable loại 2.5M (Chống nhiễu loại thường)

196,200 VND

 

Cáp HDMI Unitek 3.0M

189,000 VND

Cáp HDMI Unitek 3.0M

189,000 VND

 

Cáp HDMI Unitek 5.0M

249,000 VND

Cáp HDMI Unitek 5.0M

249,000 VND

 

Dây HDMI Cable loại 10.0M (Chống nhiễu loại thường)

610,400 VND

Dây HDMI Cable loại 10.0M (Chống nhiễu loại thường)

610,400 VND

 

Dây HDMI Cable loại 10.0M (Chống chuột, vỏ bọc loại 1)

828,400 VND

Dây HDMI Cable loại 10.0M (Chống chuột, vỏ bọc loại 1)

828,400 VND

 

Dây HDMI Cable loại 15M (Chống chuột, vỏ bọc loại 1)

1,133,600 VND

Dây HDMI Cable loại 15M (Chống chuột, vỏ bọc loại 1)

1,133,600 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868