Ghế chuyên dụng cho game

Ghế DXRacer KING KX28-NE/ KS28-NE

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KX28-NE/ KS28-NE

8,888,000 VND

 

DXRacer CLASSIC OH/CBJ120/N/FT

9,999,000 VND

DXRacer CLASSIC OH/CBJ120/N/FT

9,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FD101-N/F101 (Black)

4,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD101-N/F101 (Black)

4,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001/NB

7,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001/NB

7,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - King Series KS06/NW

8,888,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - King Series KS06/NW

8,888,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series IS188/N

17,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Iron Series IS188/N

17,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FD01-N

4,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD01-N

4,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FD01-NB

4,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD01-NB

4,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FD99-N

5,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD99-N

5,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FD99-NR

5,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD99-NR

5,999,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FE08-NP

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE08-NP

7,366,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FE00-NR-ZERO

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE00-NR-ZERO

7,366,000 VND

 

Ghế DXRacer Formula FE00-N0-ZERO

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Formula FE00-N0-ZERO

7,366,000 VND

 

Ghế DXRacer Racing RF0-NB

7,366,000 VND

Ghế DXRacer Racing RF0-NB

7,366,000 VND

 

Ghế DXRacer King KF06-N

8,888,000 VND

Ghế DXRacer King KF06-N

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer Iron IF166-NE

8,388,000 VND

Ghế DXRacer Iron IF166-NE

8,388,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001/NE

7,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001/NE

7,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001/NO

7,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001/NO

7,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001/NR

7,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001/NR

7,999,000 VND

 

DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001/NW

7,999,000 VND

DXRACER GAMING CHAIR - Racing Pro Series RV001/NW

7,999,000 VND

 

DXRacer Racing R288-NBW-W1

7,366,000 VND

DXRacer Racing R288-NBW-W1

7,366,000 VND

 

DXRacer Racing R288-NOW-W1

7,366,000 VND

DXRacer Racing R288-NOW-W1

7,366,000 VND

 

DXRacer Gaming Chair - Racing R288-NRW-W1

7,366,000 VND

DXRacer Gaming Chair - Racing R288-NRW-W1

7,366,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KX28-NR /KS28-NR

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KX28-NR /KS28-NR

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KX28-NO/ KS28-NO

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KX28-NO/ KS28-NO

8,888,000 VND

 

Ghế RACING RV131-N

7,666,000 VND

Ghế RACING RV131-N

7,666,000 VND

 

Ghế DXRacer RACING OH/RZ112/MLG

8,888,000 VND

Ghế DXRacer RACING OH/RZ112/MLG

8,888,000 VND

Khuyến mại

TẶNG KÈM KÊ CHÂN FR-6033-N

 

Ghế DXRacer Formula FD101-NE (Green-Black)

4,999,000 VND

Ghế DXRacer Formula FD101-NE (Green-Black)

4,999,000 VND

 

Ghế DXRacer RACING RF108-NR-SKT

8,888,000 VND

Ghế DXRacer RACING RF108-NR-SKT

8,888,000 VND

 

Ghế DXRacer KING KS28-NW

8,888,000 VND

Ghế DXRacer KING KS28-NW

8,888,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868