CASIO

CASIO XJ-V1 (Máy chiếu hiệu suất cao)

13,890,000 VND

CASIO XJ-V1 (Máy chiếu hiệu suất cao)

13,890,000 VND

 

CASIO XJ-M141 (Máy chiếu phù hợp cho phòng học và phòng họp)

22,888,000 VND

CASIO XJ-M141 (Máy chiếu phù hợp cho phòng học và phòng họp)

22,888,000 VND

 

CASIO XJ-A242

28,790,000 VND

CASIO XJ-A242

28,790,000 VND

 

CASIO XJ-A142 (Máy chiếu nhỏ gọn, thuận tiện cho hội họp, di chuyển)

26,999,000 VND

CASIO XJ-A142 (Máy chiếu nhỏ gọn, thuận tiện cho hội họp, di chuyển)

26,999,000 VND

 

CASIO XJ-A147 (Máy chiếu nhỏ gọn, thuận tiện cho hội họp, di chuyển)

29,290,000 VND

CASIO XJ-A147 (Máy chiếu nhỏ gọn, thuận tiện cho hội họp, di chuyển)

29,290,000 VND

 

CASIO XJ-V2 (Máy chiếu hiệu suất cao)

0 VND

CASIO XJ-V2 (Máy chiếu hiệu suất cao)

0 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T69:00 AM - 06:00 PM

T7 - CN9:00 AM - 05:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 04.3628.5868